Skip to content

România: proceduri de infringement în domeniul mediului și pescuitului privind aerul curat și protecția naturii

România: proceduri de infringement în domeniul mediului și pescuitului privind aerul curat și protecția naturii

Infringement23_mediu

Aer curat: Comisia solicită unui număr de 14 state membre să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici

Comisia solicită unui număr de 14 state membre [Bulgaria [INFR(2022)2068], Danemarca [INFR(2022)2070], Irlanda [INFR(2022)2073], Spania [INFR(2022)2071], Cipru [INFR(2022)2069], Letonia [INFR(2022)2076], Lituania [INFR(2022)2074], Luxemburg [INFR(2022)2075], Ungaria [INFR(2022)2072], Austria [INFR(2022)2067], Polonia [INFR(2022)2077], Portugalia [INFR(2022)2078], România [INFR(2022)2079] și Suedia [INFR(2022)2080]] să își respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum impune Directiva (UE) 2016/2284Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva privind plafoanele naționale de emisie” sau „Directiva NEC”). Directiva NEC stabilește angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți, care trebuie îndeplinite de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 și 2029, precum și reduceri mai ambițioase începând cu 2030. Se solicită statelor membre să instituie programe naționale de control al poluării atmosferice (PNCPA) pentru a arăta modul în care vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere. Pactul verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care vizează reducerea la zero a poluăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, pune accentul pe reducerea poluării aerului, unul dintre principalii factori care afectează în mod negativ sănătatea umană. Comisia a analizat inventarele naționale de emisii pentru mai mulți poluanți prezentate de statele membre în 2022 (care reflectă emisiile din 2020). Cele 14 state membre menționate mai sus nu și-au îndeplinit angajamentele privind unul sau mai mulți poluanți vizați de Directiva NEC. În plus, întrucât măsurile prevăzute în PNCPA ale majorității acestor state membre nu au asigurat îndeplinirea angajamentului de reducere a emisiilor pentru unul sau mai mulți poluanți, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a limita emisiile anuale generate de om, astfel cum se prevede în directivă. Amoniacul (provenit din sectorul agricol) este poluantul în legătură cu care majoritatea acestor state membre nu își respectă obligațiile. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere acestor 14 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Protecția naturii: Comisia solicită ROMÂNIEI să își pună la punct rețeaua Natura 2000
Comisia solicită României [INFR(2019)2138] să asigure o protecție adecvată a habitatelor și a speciilor de interes pentru UE prin desemnarea siturilor Natura 2000Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, astfel cum se prevede în Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••). Statele membre s-au angajat să dezvolte o rețea europeană Natura 2000 coerentă. Directiva Habitate impune statelor membre să propună Comisiei situri adecvate de importanță comunitară (SIC) și obligă țările UE să protejeze și să readucă la un stadiu corespunzător de conservare habitatele care joacă un rol vital pentru biodiversitate. De asemenea, atât Pactul verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, cât și Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• indică faptul că este crucial ca UE să oprească pierderea biodiversității. Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziereCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• în iulie 2019, cu privire la neîndeplinirea obligației sale de a asigura o protecție adecvată a habitatelor și a speciilor de interes pentru UE prin desemnarea siturilor Natura 2000. România nu a propus încă toate siturile pe care ar fi trebuit să le propună, iar cele pe care le-a propus nu includ în mod adecvat diversele specii și tipuri de habitate care necesită protecție. În consecință, Comisia a decis să emită un aviz motivat adresat României, care are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

26 ianuarie 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JahnzEmail

adalbert.jahnz@ec.europa.euPhone number

+32 229 53156

Nume

Daniela StoychevaEmail

daniela.stoycheva@ec.europa.euPhone number

+32 229 53664