Skip to content

UE se numără printre primii membri ai OMC care au acceptat Acordul privind subvențiile pentru pescuit

Astăzi, 8 iunie, UE a acceptat în mod oficial, în numele celor 27 de state membre ale sale, Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind subvențiile pentru pescuit.

subvențiile pentru pescuit

Acceptarea de către UE accelerează intrarea în vigoare a acordului și îndeplinirea țintei 14.6 a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Acordul privind subvențiile pentru pescuit este esențial pentru a garanta că dezvoltarea durabilă figurează printre obiectivele principale ale subvențiilor pentru pescuit și pentru a evita afectarea oceanelor și stocurilor de pește de care depind mijloacele de subzistență ale comunităților costiere din întreaga lume.

Context

Acordul va intra în vigoare în momentul în care două treimi din cei 164 de membri ai OMC și-au încheiat procesul de ratificare la nivel național. Odată cu acceptarea de către UE (reprezentând cele 27 de state membre), numărul membrilor OMC care au acceptat acordul a ajuns la 34.

Acordul OMC privind subvențiile pentru pescuit, primul acord comercial multilateral axat pe dezvoltarea durabilă, a fost încheiat în cadrul celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC (CM 12) care s-a desfășurat în luna iunie 2022. Acordul prevede:

  • interzicerea subvențiilor guvernamentale pentru pescuitul ilegal, nereglementat și nedeclarat;
  • interzicerea subvențiilor pentru pescuit nereglementat în marea liberă;
  • interzicerea subvențiilor pentru stocurile cele mai vulnerabile;
  • dispoziții vizând combaterea practicii dăunătoare a schimbării pavilionului navelor de pescuit cu pavilionul altei jurisdicții și
  • dispoziții detaliate în materie de transparență și notificare pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.

Informații suplimentare

Fișă informativă consacrată Acordului privind subvențiile pentru pescuit

Pagină web a OMC privind subvențiile pentru pescuit

Politica comună a UE în domeniul pescuitului – oceane și pescuitEN•••

UE și OMCEN•••

Rezultatele CM 12RO•••

Detalii

Data publicării

8 iunie 2023

Date de contact

Nume

Miriam GARCIA FERRERE-mail

miriam.garcia-ferrer@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 90 75

Nume

Roberta VERBANACE-mail

roberta.verbanac@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 24 98

Nume

Adalbert JAHNZE-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.euNumăr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Nume

Daniela STOYCHEVAE-mail

daniela.stoycheva@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 295 36 64