Skip to content

DESPRE NOI

Centrul EUROPE DIRECT Teleorman este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala Galaction”, structură a Serviciului pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roșiori de Vede, şi este destinat comunităţii judeţului Teleorman.

Centrul EUROPE DIRECT Teleorman se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

Serviciile oferite:

  • accesul la informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi posibilităţile de finanţare ale Uniunii Europene;
  • oportunitatea cetăţenilor de a comunica instituţiilor U.E. reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
  • permite Comisiei Europene să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale.

Centrul EUROPE DIRECT Teleorman este pregătit să răspundă solicitărilor venite din partea cetăţenilor prin:

  • calculatoare cu acces gratuit la Internet, instalate la sediu, cu ajutorul cărora utilizatorii pot consulta paginile de Internet dedicate Uniunii Europene, precum şi alte surse de informare pe tematici europene;
  • publicaţii gratuite primite prin reţeaua EUROPE DIRECT care vor fi distribuite direct cetăţenilor teleormăneni;
  • accesarea site-ului www.edteleorman.ro;
  • relaţii cu privire la publicaţiile şi datele cu tematică europeană existente în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala Galaction” Roşiori de Vede, care pot fi puse la dispoziţia cititorilor;
  • crearea unei echipe puternice de elevi voluntari, implicaţi în activitatea de diseminare a informaţiilor europene.

Un alt obiectiv al Centrului EUROPE DIRECT Teleorman este colaborarea cu instituţii şi organizaţii, pentru a participă la acţiuni, dezbateri, seminarii, conferinţe destinate aducerii informaţiei europene mai aproape de cetăţeni. Colaborarea cu mass-media reprezintă o componentă esenţială a acestui obiectiv.

La serviciile puse la dispoziţie de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman pot apela toate categoriile de cetăţeni, indiferent de vârstă, studii sau ocupaţie. Răspunsurile la întrebări sau solicitări vor fi acordate pe loc sau după o documentare mai amplă, în funcţie de complexitatea subiectului, ţinând cont şi de modul în care se face solicitarea (direct la sediul Centrului sau prin telefon, e-mail, scrisoare).

Centrul de informare EUROPE DIRECT Teleorman este membru al reţelei EUROPE DIRECT din România, care, la rândul său, face parte dintr-o reţea de centre la nivel european. În România, reţeaua EUROPE DIRECT are 24 de centre răspândite geografic în toate zonele ţării. Reţeaua este administrată de Comisia Europeană şi coordonată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, iar structurile-gazdă ale centrelor sunt selectate periodic în urma unei cereri de propuneri. Ultimul apel s-a desfăşurat în anul 2020, noile centre fiind selectate pentru o perioadă de cinci ani, 2021-2025. Toate aceste centre aduc Europa mai aproape de cetăţeni şi îi ajută să se implice în dezbateri privind viitorul Uniunii Europene.

Puteţi să ne contactaţi dacă aveţi întrebări despre politicile, programele şi priorităţile UE şi dacă doriţi să vă implicaţi în evenimente privind viitorul UE.

De asemenea, ne deplasăm în şcoli, unde organizăm prezentări, derulăm discuţii despre UE şi distribuim publicaţii oficiale. Toate serviciile noastre sunt gratuite.

 Vă rugăm să reţineţi că nu putem oferi consultanţă juridică şi nu suntem în măsură să interpretăm legislaţia UE.

Pentru a afla mai multe despre centrele din statele membre ale UE, inclusiv din România, vă rugăm să accesaţi link-ul:  https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/romania_ro.

Echipa EUROPE DIRECT Teleorman
Echipa EUROPE DIRECT Teleorman
MARINELA RUȘANU
manager proiect EUROPE DIRECT Teleorman şi consilier comunicare
AURELIA BĂRBUȚ
coordonator evenimente externe și consilier comunicare
DANIELA LAURA MIHALACHE
consilier
economic
DENISA RĂDUCĂ
RESPONSABIL
ACHIZITII
.