Skip to content

Previziuni economice de vară ale CE pentru România

7,4% creştere economică în 2021 şi 4,9% în 2022

Se preconizează că economia europeană se va redresa mai rapid decât se estimase anterior, economia României urmând să crească cu 7,4% în 2021 şi 4,9% în 2022.

În primul trimestru al anului, activitatea a depășit așteptările, iar în al doilea trimestru, îmbunătățirea situației sanitare a determinat o relaxare mai rapidă a restricțiilor impuse pentru controlul pandemiei. 

O creștere economică mai rapidă, odată cu redeschiderea economiilor și ameliorarea indicatorilor de percepție

Conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2021, economia UE și a zonei euro urmează să crească cu 4,8 % în acest an și cu 4,5 % în 2022. În comparație cu previziunile din primăvară, rata de creștere pentru 2021 este semnificativ mai mare în UE (+0,6 puncte procentuale) și în zona euro (+0,5 puncte procentuale), în timp ce pentru 2022 este ușor mai ridicată în ambele zone (+0,1 puncte procentuale). Se estimează că PIB-ul real va reveni la nivelul de dinainte de criză în ultimul trimestru al anului 2021, atât în UE, cât și în zona euro. Pentru zona euro, acest lucru se întâmplă cu un trimestru mai devreme decât se preconizase în previziunile din primăvară.

Creșterea ar urma să se consolideze datorită mai multor factori. În primul rând, activitatea din primul trimestru al anului a depășit așteptările. În al doilea rând, o strategie eficace de limitare a răspândirii virusului și progresele în ceea ce privește vaccinările au condus la scăderea numărului de noi infecții și spitalizări, ceea ce, la rândul său, a permis statelor membre ale UE să își redeschidă economiile în trimestrul următor. Această redeschidere a adus beneficii în special întreprinderilor din sectorul serviciilor. Rezultatele optimiste ale anchetelor în rândul consumatorilor și al întreprinderilor, precum și datele care monitorizează mobilitatea sugerează că este deja în curs o relansare puternică a consumului privat. În plus, există dovezi ale unei revigorări a activității turistice în interiorul UE, care ar trebui să beneficieze în continuare de intrarea în vigoare a noului certificat digital al UE privind COVID începând cu 1 iulie. Împreună, se preconizează că acești factori vor compensa impactul negativ al deficitului temporar de factori de producție și al creșterii costurilor care afectează anumite părți ale sectorului de producție.

Consumul privat și investițiile ar urma să fie principalii factori de creștere, sprijiniți de ocuparea forței de muncă, în privința căreia se preconizează că va evolua în paralel cu activitatea economică. Creșterea puternică înregistrată de principalii parteneri comerciali ai UE ar trebui să aducă beneficii exporturilor de bunuri din UE, în timp ce exporturile de servicii vor suferi de pe urma constrângerilor care persistă pentru turismul internațional.

Se preconizează că Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) va avea o contribuție semnificativă la creșterea economică. Valoarea totală a bogăției generate de MRR în perioada analizată în previziuni ar urma să ajungă la aproximativ 1,2 % din PIB-ul real al UE din 2019. Amploarea preconizată a impulsului său de creștere rămâne aproximativ neschimbată față de previziunile anterioare, întrucât informațiile din planurile de redresare și reziliență prezentate oficial în ultimele luni confirmă, în linii mari, evaluarea efectuată în primăvară.

Rate ale inflației ușor mai ridicate, dar în scădere în anul 2022

Previziunile privind inflația din acest an și din anul următor au fost, de asemenea, revizuite în sens crescător. Se preconizează că, în acest an, creșterea prețurilor la energie și la produsele de bază, blocajele de producție cauzate de constrângerile în materie de capacitate și de deficitul de componente ale factorilor de producție și de materii prime, precum și cererea puternică, atât internă, cât și externă, vor exercita o presiune ascendentă asupra prețurilor de consum. În 2022, aceste presiuni ar trebui să se atenueze treptat, pe măsură ce constrângerile care afectează producția sunt eliminate, iar oferta și cererea converg.

În consecință, se preconizează în prezent că inflația în UE va fi în medie de 2,2 % în acest an (+0,3 puncte procentuale față de previziunile din primăvară) și de 1,6 % în 2022 (+0,1 puncte procentuale). În zona euro, inflația se va situa, conform previziunilor, în medie la 1,9 % în 2021 (+0,2 puncte procentuale) și la 1,4 % în 2022 (+0,1 puncte procentuale). 

Riscuri semnificative

Incertitudinile și riscurile legate de perspectivele de creștere sunt ridicate, dar rămân, în general, echilibrate.

Riscurile prezentate de apariția și răspândirea variantelor virusului COVID-19 subliniază importanța accelerării în continuare a ritmului campaniilor de vaccinare. Riscurile economice se referă în special la reacția gospodăriilor și a întreprinderilor la modificările restricțiilor.

Inflația se poate dovedi mai ridicată decât se anticipase, în cazul în care constrângerile legate de ofertă sunt mai persistente, iar presiunile asupra prețurilor se repercutează mai puternic asupra prețurilor de consum.

Declarațiile membrilor colegiului:

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Economia europeană își revine în forță, iar lucrurile sunt pe calea cea bună. Economiile noastre s-au putut deschide mai rapid decât ne-am așteptat datorită unei strategii eficiente de limitare a răspândirii virusului și progreselor campaniilor de vaccinare. Comerțul a rezistat cu succes, iar gospodăriile și întreprinderile s-au dovedit la rândul lor mai adaptabile decât era de așteptat la situația cauzată de COVID-19. După mai multe luni de restricții, încrederea consumatorilor și turismul sunt în creștere, însă va trebui să gestionăm cu prudență riscurile noilor variante pentru a putea călători în siguranță. Aceste previziuni încurajatoare se datorează și alegerii politicilor potrivite la momentul potrivit și țin cont de impulsul major pe care Mecanismul de redresare și reziliență îl va da economiilor noastre în cursul lunilor următoare. Va trebui să supraveghem atent creșterea inflației, care se datorează cu precădere creșterii cererii interne și externe. Ca și până acum, va trebui să acordăm atenție disparităților: în unele state membre, producția economică va reveni la nivelurile anterioare crizei încă din al treilea trimestru al anului 2021, acesta fiind un real succes, însă altele vor avea mai mult de așteptat. Politicile de sprijin trebuie să continue atât timp cât este necesar, iar țările ar trebui să adopte treptat abordări bugetare mai diferențiate. Între timp, ritmul de vaccinare a cetățenilor europeni nu trebuie să scadă, pentru a putea ține sub control variantele”.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Economia UE ar trebui să înregistreze în acest an cea mai rapidă creștere din ultimele decenii, fiind alimentată de o cerere puternică la nivel intern și la nivel mondial și de o redeschidere mai rapidă decât se estimase a sectorului serviciilor începând din primăvară. Datorită faptului că restricțiile din primele luni ale anului au afectat activitatea economică într-o măsură mai mică decât era preconizat, putem revizui previziunile de creștere pentru 2021 în sens crescător cu 0,6 puncte procentuale. Aceasta este cea mai consistentă revizuire în sens crescător pe care am făcut-o în mai mult de 10 ani și coincide cu faptul că încrederea întreprinderilor a atins un nivel record în ultimele luni. Odată cu lansarea Mecanismului de redresare și reziliență, Europa are o ocazie unică de a intra într-o nouă etapă de creștere mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă. Pentru ca procesul de redresare să rămână pe calea cea bună, este esențial să menținem politicile de sprijin atât timp cât va fi necesar. Este crucial să ne intensificăm eforturile de vaccinare, bazându-ne pe progresele impresionante realizate în ultimele luni: răspândirea variantei Delta este o dovadă clară că pandemia nu s-a încheiat”.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data de 26 iunie. Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data de 28 iunie, inclusiv. Cu excepția cazului în care sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător noi politici, proiecțiile pornesc de la ipoteza menținerii politicilor actuale.

Comisia Europeană publică în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în primăvară și în toamnă) și două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară). Previziunile intermediare cuprind valorile anuale și trimestriale ale PIB-ului și ale inflației tuturor statelor membre pentru anul în curs și pentru anul următor, precum și date agregate pentru UE și zona euro.

Următoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele din toamna anului 2021, a căror publicare este programată în noiembrie 2021.

Pentru informații suplimentare:

Documentul complet: Previziunile economice din vara anului 2021:

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Gentiloni pe Twitter: @PaoloGentiloni

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Date de contact

Marta WIECZOREK

E-mail: marta.wieczorek@ec.europa.eu

Număr de telefon: +32 2 295 81 97

Enda MCNAMARA

E-mail: Enda.Mcnamara@ec.europa.eu

Număr de telefon: +32 2 296 49 76

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *