Skip to content

Politica agricolă comună 2023-2027: s-au aprobat planurile strategice ale Bulgariei și României în valoare de 20,5 miliarde EUR

Astăzi, 7 decembrie, planurile strategice ale Bulgariei și României din cadrul politicii agricole comune (PAC), în valoare de 5,6 miliarde EUR, respectiv 14,9 miliarde EUR, au fost  aprobate de Comisie.

pac23

Din bugetul total al UE pentru aceste două țări, peste 5,6 miliarde EUR vor fi dedicate îndeplinirii obiectivelor de mediu și climatice și programelor ecologice, iar 436 milioane EUR tinerilor fermieri.

Sprijinul pentru venit ocupă un loc important în planul Bulgariei de reducere a decalajului dintre veniturile fermierilor și cele ale lucrătorilor din alte sectoare. Peste 600 milioane EUR vor fi dedicate sprijinirii sectoarelor cărnii, produselor lactate și fructelor și legumelor, care se confruntă cu dificultăți. În ceea ce privește acțiunile de protecție a mediului, planul va garanta că peste 80 % din terenul arabil are o acoperire minimă a solului în perioade sensibile, pentru a se îmbunătăți calitatea solului. Planul va sprijini, de asemenea, crearea a peste 9.000 de locuri de muncă și realizarea a 650 de investiții în infrastructură în zonele rurale.

Planul României urmărește îmbunătățirea mijloacelor de subzistență ale fermierilor și a competitivității acestora. Pe lângă sprijinul pentru venit, aproximativ 1,1 miliarde EUR se vor aloca investițiilor în ferme și unități de prelucrare. România utilizează 41 % din bugetul său pentru dezvoltare rurală pentru a încuraja practici ecologice în zonele cu valoare naturală ridicată, în scopul protejării biodiversității. Se preconizează că 611.000 de hectare de teren vor face obiectul unor astfel de practici. Pentru a menține atractivitatea zonelor rurale din România, planul va sprijini crearea a peste 12.000 de locuri de muncă în aceste zone, cu finanțare pentru întreprinderi și infrastructură.

Noua politică agricolă comunăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (PAC), care urmează să înceapă la 1 ianuarie 2023, este concepută pentru a modela tranziția către un sector agricol european durabil, rezilient și modern. PAC va beneficia de finanțare în valoare de 270 miliarde EUR pentru perioada 2023-2027.

Mai multe informații sunt disponibile în documentele „pe scurt”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și în știrileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• online.

Detalii

Data publicării

7 decembrie 2022

Date de contact

Nume

Miriam Garcia FerrerEmail

miriam.garcia-ferrer@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 299 90 75

Nume

Thérèse LereboursEmail

therese.lerebours@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 296 33 03