Skip to content

Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma și să se sporească independența Europei din punctul de vedere al resurselor

Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma și să se sporească independența Europei din punctul de vedere al resurselor.

ProduseSustenabile

Comisia prezintă astăzi, 30 martie, un pachet de propuneri din cadrul Pactului verde european care au scopul de a asigura faptul că produsele sustenabile devin norma în UE, că sunt stimulate modelele de afaceri circulare, iar consumatorii sunt capacitați în cadrul tranziției verzi. 

După cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circularăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia propune noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să devină mai ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul întregului lor ciclu de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea destinației și sfârșitul ciclului de viață.

Comisia mai prezintă astăzi și o nouă strategie prin care textilele să devină mai durabile, reparabile, reutilizabile și reciclabile, să se combată moda de consum, deșeurile de textile și distrugerea textilelor nevândute și să se asigure faptul că producția lor se desfășoară cu respectarea deplină a drepturilor sociale.

O a treia propunere urmărește să stimuleze piața internă pentru produsele pentru construcții și să asigure adecvarea cadrului de reglementare existent pentru a se putea concretiza obiectivele în materie de sustenabilitate și climă în ceea ce privește mediul construit.

În fine, pachetul include o propunere privind noi norme pentru capacitarea consumatorilor în cadrul tranziției verzi, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați cu privire la durabilitatea din punctul de vedere al mediului a produselor și să fie protejați mai bine împotriva dezinformării ecologice.

Prin propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele necesare pentru trecerea la o economie cu adevărat circulară în UE: o economie decuplată de dependența de energie și de resurse, mai rezilientă la șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor. Propunerile se bazează pe succesul normelor existente ale UE în materie de proiectare ecologică, care au dus la reduceri remarcabile ale consumului de energie al UE și la economii semnificative pentru consumatori. Numai în 2021, cerințele existente în materie de proiectare ecologică le-au permis consumatorilor să economisească, în total, 120 de miliarde EUR. Normele au dus, de asemenea, la o scădere cu 10 % a consumului anual de energie al produselor care intră în domeniul lor de aplicare. Până în 2030, noul cadru va putea duce la economii de energie primară de 132 Mtep, ceea ce corespunde unei cantități de gaze naturale de aproximativ 150 de miliarde de metri cubi, cantitate aproape echivalentă cu importul UE de gaze rusești. 

Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma

Propunerea de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• abordează proiectarea produselor, care determină până la 80 % din impactul asupra mediului al unui produs, pe durata ciclului de viață al acestuia. Propunerea stabilește noi cerințe care să asigure faptul că produsele sunt mai sustenabile, fiabile, reutilizabile, modernizabile, reparabile, mai ușor de întreținut, de recondiționat și de reciclat, precum și eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. În plus, cerințele privind informațiile specifice produselor vor asigura cunoașterea de către consumatori a impactului achizițiilor lor asupra mediului. Toate produsele reglementate vor avea pașapoarte digitale ale produselor. Acest lucru va facilita repararea sau reciclarea produselor și va facilita urmărirea de-a lungul lanțului de aprovizionare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare. Se poate introduce, de asemenea, și etichetarea. Propunerea conține, de asemenea, măsuri menite să pună capăt practicii distrugerii bunurilor de consum nevândute, precum și să extindă achizițiile publice verzi și să ofere stimulente pentru produsele sustenabile.

Propunerea de astăzi extinde cadrul existent privind proiectarea ecologică în două moduri: în primul rând, prin acoperirea unei game cât mai largi de produse și, în al doilea rând, prin extinderea domeniului de aplicare al cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele. Stabilirea de criterii nu numai pentru eficiența energetică, ci și pentru circularitate și reducerea globală a amprentei ecologice și climatice a produselor va duce la o mai mare independență energetică și din punctul de vedere al resurselor și la reducerea poluării. Propunerea va consolida piața unică, evitând situația în care legislația unui stat membru este divergentă de a altuia, și va crea oportunități economice pentru inovare și creare de locuri de muncă, în special în ceea ce privește refabricarea, întreținerea, reciclarea și repararea. Propunerea va stabili un cadru și un proces prin care Comisia, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate, va stabili treptat cerințele pentru fiecare produs sau grup de produse. 

Împreună cu această propunere, Comisia a adoptat, de asemenea, un Plan de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pentru a acoperi noile produse cu impact energetic și a actualiza și a spori nivelul de ambiție pentru produsele care sunt deja reglementate, ca măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare a noului regulament. Planul de lucru abordează, în special, produsele electronice de larg consum (telefoanele inteligente, tabletele, panourile solare), care reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere.

Pentru a sprijini introducerea pe piața UE a unor produse sustenabile, sunt prezentate astăzi și inițiative sectoriale specifice. Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare și revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții vor aborda două grupe de produse prioritare care au un impact semnificativ.

Textile sustenabile și circulare

Consumul european de textile are al patrulea cel mai mare impact asupra mediului și schimbărilor climatice, după alimente, locuințe și mobilitate. Acesta se situează, de asemenea, pe locul al treilea în ceea ce privește consumul de apă și utilizarea terenurilor și pe locul al cincilea din punctul de vedere al utilizării materiilor prime primare.

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• stabilește viziunea și acțiunile concrete pentru a asigura faptul că, până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE au un ciclu de viață lung și sunt reciclabile, fabricate pe cât de mult posibil din fibre reciclate, nu conțin substanțe periculoase și sunt produse cu respectarea drepturilor sociale și a mediului. Consumatorii vor beneficia mai mult timp de textile de înaltă calitate, moda de consum ar trebui să nu mai fie la modă, iar serviciile de reutilizare și reparare profitabile din punct de vedere economic ar trebui să fie disponibile pe scară largă. Într-un sector al textilelor competitiv, rezilient și inovator, producătorii trebuie să își asume responsabilitatea pentru produsele lor de-a lungul lanțului valoric, inclusiv atunci când acestea devin deșeuri. În acest mod, ecosistemul textilelor circulare va prospera și va fi stimulat de capacități suficiente de reciclare inovatoare a fibrelor, în timp ce incinerarea și eliminarea prin depozitare a textilelor trebuie reduse la minimum.

Măsurile specifice prevăzute vor include cerințe de proiectare ecologică pentru textile, informații mai clare, un pașaport digital al produselor și o schemă obligatorie a UE de răspundere extinsă a producătorilor. Strategia prevede, de asemenea, măsuri de combatere a eliberării neintenționate de microplastice din textile, de asigurare a fiabilității mențiunii „ecologic” și de stimulare a modelelor de afaceri circulare, inclusiv a serviciilor de reutilizare și reparare. Pentru a aborda moda de consum, strategia invită, de asemenea, întreprinderile să reducă numărul de colecții pe an, să își asume responsabilitatea și să ia măsuri pentru a-și reduce la minimum amprenta de carbon și de mediu și invită statele membre să adopte măsuri fiscale favorabile pentru sectorul reutilizării și reparațiilor. Comisia va promova această schimbare și prin activități de sensibilizare.

Strategia urmărește, de asemenea, să ofere sprijin ecosistemului textilelor și să îl însoțească pe tot parcursul procesului său de transformare. Prin urmare, Comisia lansează astăzi crearea în comun a unui parcurs de tranziție pentru ecosistemul textilelor. Acesta este un instrument de colaborare esențial, al cărui scop este de a ajuta ecosistemul să se redreseze în urma efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, care a afectat operațiunile zilnice ale întreprinderilor în ultimii doi ani. De asemenea, va consolida capacitățile acestora de a rezista atât unei concurențe mondiale acerbe, cât și unor șocuri viitoare la adresa supraviețuirii lor pe termen lung. Toți actorii sunt încurajați să aibă un rol activ în procesul de creare în comun prin asumarea de angajamente privind circularitatea și modelele de afaceri circulare, acțiuni de consolidare a competitivității, digitalizării și rezilienței sustenabile, precum și prin identificarea investițiilor specifice necesare pentru dubla tranziție. 

Produsele pentru construcții de mâine

Ecosistemul construcțiilor reprezintă aproape 10 % din valoarea adăugată a UE și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 25 de milioane de persoane, în peste 5 milioane de firme. 430 000 de întreprinderi din UE fac parte din industria produselor pentru construcții, acestea având, în total, o cifră de afaceri de 800 de miliarde EUR. Acestea sunt, în principal, întreprinderi mici și mijlocii. Acestea reprezintă un atu economic și social esențial pentru comunitățile locale din regiunile și orașele europene.

Clădirile sunt responsabile de circa 50 % din extracția și consumul de resurse și de peste 30 % din totalul deșeurilor generate anual în UE. În plus, clădirile sunt responsabile de 40 % din consumul de energie al UE și de 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie.

Revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții va consolida și va moderniza normele care sunt în vigoare din 2011. Prin această revizuire se va crea un cadru armonizat pentru evaluarea și comunicarea performanței de mediu și în ceea ce privește clima a produselor pentru construcții. Noile cerințe privind produsele vor asigura faptul că proiectarea și fabricarea produselor pentru construcții se bazează pe tehnologii de ultimă oră, pentru a le face mai durabile, reparabile, reciclabile și mai ușor de refabricat.

De asemenea, revizuirea regulamentului va facilita activitatea de creare de standarde europene comune a organismelor de standardizare. Împreună cu consolidarea capacităților de supraveghere a pieței și cu norme mai clare pentru operatorii economici de-a lungul lanțului de aprovizionare, revizuirea va contribui la eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații pe piața internă. În fine, revizuirea regulamentului va oferi soluții digitale pentru reducerea sarcinilor administrative, în special pentru IMM-uri, inclusiv o bază de date privind produsele pentru construcții și un pașaport digital al produselor.

Declarațiile membrilor colegiului

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Este momentul să punem capăt modelului care constă în «a lua, a produce, a strica și a arunca», care este atât de dăunător pentru planeta, sănătatea și economia noastră. Propunerile de astăzi vor asigura faptul că numai produsele cele mai sustenabile sunt vândute în Europa. Acestea le permit consumatorilor să economisească energie, să repare produsele stricate în loc să le înlocuiască cu altele și să facă alegeri ecologice inteligente atunci când cumpără produse noi. În acest mod, readucem echilibrul în relația noastră cu natura și ne reducem vulnerabilitatea față de perturbările de la nivelul lanțurilor de aprovizionare globale.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Consumatorii europeni se așteaptă, pe bună dreptate, la produse mai ecologice și mai durabile. O mai mare sustenabilitate și eficiență a resurselor înseamnă, de asemenea, mai multă reziliență atunci când o criză ne perturbă lanțurile de aprovizionare industriale. Explorând potențialul pieței unice, valorificând la maximum instrumentele digitale și îmbunătățind supravegherea pieței, vom maximiza oportunitățile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. O mai mare eficiență energetică și a utilizării resurselor în special în sectorul construcțiilor și al textilelor va genera locuri de muncă înalt calificate în întreaga Europă.”

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Propunerile noastre privind economia circulară dau startul unei ere în care produsele vor fi concepute de așa manieră încât să aducă beneficii tuturor, să respecte limitele planetei noastre și să protejeze mediul. Prelungirea duratei de viață a telefoanelor pe care le utilizăm, a hainelor pe care le purtăm și a multor alte produse vor duce la economii pentru consumatorii europeni. Și, la sfârșitul ciclului lor de viață, produsele nu vor fi o sursă de poluare, ci de noi materiale pentru economie, reducând, astfel, dependența întreprinderilor europene de importuri.” 

Informații suplimentare 

Întrebări și răspunsuri referitoare la Inițiativa privind produsele sustenabileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă referitoare la Inițiativa privind produsele sustenabileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia pentru textileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă referitoare la Strategia pentru textileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri referitoare la materialele de construcțiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă referitoare la materialele de construcții

Comunicat de presă privind capacitarea consumatorilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă privind capacitarea consumatorilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Comunicare generală privind asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Propunere de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Sondaj privind parcursul de tranziție pentru ecosistemul textilelor

Scenarii posibile de creare în comun a unui parcurs de tranziție pentru un ecosistem al textilelor mai rezilient, sustenabil și digitalCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Site-ul web al Strategiei pentru textile sustenabileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Propunere de revizuire a Regulamentului privind produsele pentru construcții

Economia circulară: clip video privind încălțămintea sustenabilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Economia circulară: clip video privind mobilierul sustenabilCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării30 martie 2022

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Emailadalbert.jahnz@ec.europa.euPhone number+ 32 2 295 31 56

Sonya GOSPODINOVA

Emailsonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number+32 2 296 69 53

Daniela STOYCHEVA

Emaildaniela.stoycheva@ec.europa.euPhone number+32 2 295 36 64

Federica MICCOLI

Emailfederica.miccoli@ec.europa.euPhone number+32 2 295 83 00