Skip to content

Pactul verde european: acord asupra unui nou act legislativ ambițios pentru instalarea unei infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul pentru a spori numărul stațiilor de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen accesibile public. 

infrastructura electric

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul pentru a spori numărul stațiilor de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen accesibile public în special din cadrul principalelor coridoare și noduri de transport din toată Uniunea Europeană. Este un acord de referință care va permite tranziția către un transport cu emisii zero și va contribui la realizarea obiectivului nostru de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.

Noul regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (AFIR) stabilește țintele obligatorii pentru instalarea infrastructurii de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen pentru sectorul rutier, pentru alimentarea cu energie electrică de la mal în porturile maritime și interioare și pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare. Punând la dispoziție, în întreaga UE, o infrastructură minimă de reîncărcare și realimentare, regulamentul va pune capăt preocupărilor consumatorilor legate de dificultatea de a reîncărca sau a realimenta un vehicul. Totodată, prin intermediul AFIR, reîncărcarea și realimentarea vor începe să fie ușor de realizat, în contextul unei transparențe depline a prețurilor, al unor opțiuni de plată comune minime și al unor informații coerente pentru clienții din întreaga UE.

Infrastructura pentru transportul rutier, transportul maritim și sectorul aviației 

Noile norme privind AFIR vor asigura o infrastructură suficientă și ușor de utilizat de combustibili alternativi pentru transportul rutier, transportul maritim și sectorul aviației. Această infrastructură va face posibilă utilizarea de vehicule rutiere cu emisii zero, în special vehicule ușoare și grele electrice și alimentate cu hidrogen, precum și alimentarea cu energie electrică a navelor amarate și a aeronavelor staționare. Concret, următoarele ținte principale legate de instalare vor trebui atinse în 2025 sau 2030:

1) Infrastructura de reîncărcare pentru autoturisme și camionete trebuie să se extindă în același ritm cu utilizarea vehiculelor. În acest scop, pentru fiecare autoturism electric cu baterie înmatriculat într-un anumit stat membru, infrastructura de reîncărcare accesibilă public trebuie să asigure o putere de ieșire de 1,3 kW. În plus, din 60 în 60 de km de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T), trebuie instalate stații de reîncărcare rapidă de cel puțin 150 kW începând din 2025.

2) Stații de reîncărcare dedicate vehiculelor grele cu o putere de ieșire de minimum 350 kW trebuie instalate din 60 în 60 de km de-a lungul rețelei centrale TEN-T și din 100 în 100 de km în rețeaua mai extinsă, mai cuprinzătoare TEN-T începând din 2025, până în 2030 trebuind să fie atinsă acoperirea completă a rețelei. În plus, trebuie instalate stații de reîncărcare în zone de parcare sigure și securizate pentru reîncărcare pe timpul nopții, precum și în nodurile urbane pentru vehiculele de livrare.

3) Infrastructura de realimentare cu hidrogen care poate deservi atât autoturismele, cât și camioanele trebuie să fie instalată începând din 2030 în toate nodurile urbane și din 200 în 200 de km de-a lungul rețelei centrale TEN-T, asigurând o rețea suficient de densă pentru ca vehiculele alimentate cu hidrogen să se poată deplasa în întreaga UE.

4) Porturile maritime în care au loc cel puțin 50 de escale ale navelor mari de pasageri sau 100 de escale ale navelor portcontainer trebuie să furnizeze energie electrică de la mal pentru respectivele nave începând cel târziu din 2030. Se va contribui astfel la reducerea nu numai a amprentei de carbon a transportului maritim, ci și, în mod semnificativ, a gradului de poluare atmosferică locală a zonelor portuare. 

5) Aeroporturile trebuie să furnizeze energie electrică aeronavelor staționare la toate pozițiile de staționare cu contact (porți) începând cel târziu din 2025 și la toate pozițiile de staționare la distanță (poziții de parcare în larg) începând cel târziu din 2030. 

6) Operatorii stațiilor de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen trebuie să asigure deplina transparență a prețurilor, să ofere o metodă de plată comună ad-hoc precum cartea de debit sau de credit și să pună la dispoziție datele relevante, precum localizarea, prin mijloace electronice, garantând astfel informarea deplină a clientului.

Pașii următori

Acordul politic la care s-a ajuns în această săptămână trebuie să fie acum adoptat oficial. După finalizarea acestui proces de către Parlamentul European și Consiliu, noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare după o perioadă de tranziție de 6 luni.

Context

Pactul verde europeanRO••• este strategia de creștere pe termen lung a UE menită să asigure neutralitatea climatică a UE până în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să își reducă emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acordul din această săptămână reprezintă încă un pas important în adoptarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”RO••• al Comisiei pentru punerea în aplicare a Pactului verde european. Acest acord urmează altor acorduri recente, ultimul privind combustibilii sustenabili în sectorul transportului maritimRO•••.

Informații suplimentare

Propuneri din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”RO•••

Detalii

Data publicării

28 martie 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZEmail

adalbert.jahnz@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 295 31 56

Nume

Anna WARTBERGEREmail

Anna.WARTBERGER1@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 20 54