Skip to content

O Europă pregătită pentru era digitală

Introducere

Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Comisia este hotărâtă să transforme această perioadă în „deceniul digital” al Europei. Uniunea trebuie să își consolideze suveranitatea digitală și să-și stabilească propriile standarde în loc să le urmeze pe ale altora, cu un accent clar pe date, tehnologie și infrastructură.

Context

Începând din 2014, Comisia a luat o serie de măsuri pentru a facilita dezvoltarea unei economii bazate pe date, cum ar fi

În 2018, Comisia a prezentat prima sa strategie privind inteligența artificială (IA) și a convenit cu statele membre asupra unui plan coordonat. În aprilie 2019, grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială și-a prezentat orientările în materie de etică pentru o inteligență artificială fiabilă. Acestea au stat la baza elaborării cadrului pentru IA, prezentat la 19 februarie 2020.

În orientările sale politice, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat necesitatea ca Europa să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală. În acest context, ea a lansat, în primele 100 de zile ale mandatului său, dezbaterea privind o inteligență artificială etică și utilizarea volumelor mari de date pentru a crea bunăstare pentru societățile noastre și pentru întreprinderi.