Skip to content

Portalul mondial ( Global Gateway): prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare a conexiunilor durabile la nivel mondial se vor mobiliza până la 300 de miliarde EUR

Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway).

Global_Gateway

Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway), noua strategie europeană menită să dezvolte conexiuni inteligente, curate și sigure în sectorul digital, al energiei și al transporturilor și să consolideze sistemele de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. Strategia promovează crearea unor conexiuni durabile și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, pentru a face față celor mai presante provocări globale, de la schimbările climatice și protecția mediului la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și a lanțurilor de aprovizionare globale. Portalul mondial urmărește să mobilizeze, în perioada 2021-2027, investiții în valoare de până la 300 de miliarde EUR, care să sprijine o redresare durabilă la nivel mondial, ținând cont de nevoile partenerilor noștri și de interesele proprii ale UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de interconectată este lumea în care trăim. Ca parte a redresării mondiale, dorim să reconcepem modul în care conectăm lumea pentru a ne construi mai bine viitorul. Modelul european înseamnă investiții atât în infrastructura fizică, cât și în cea imaterială, înseamnă investiții durabile în domeniul digital, al climei și al energiei, al transporturilor, al sănătății, al educației și al cercetării, precum și într-un mediu favorabil care să garanteze condiții de concurență echitabile. Vom sprijini investițiile inteligente în infrastructuri de calitate, respectând cele mai înalte standarde sociale și de mediu, în concordanță cu valorile democratice ale UE și cu normele și standardele internaționale. Strategia „Portalul mondial” ilustrează modul în care Europa poate construi conexiuni mai reziliente cu restul lumii.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Conexiunile dintre sectoarele esențiale contribuie la crearea unor comunități de interese comune și la consolidarea rezilienței lanțurilor noastre de aprovizionare. O Europă mai puternică pe scena mondială înseamnă un angajament hotărât față de partenerii noștri, ferm ancorat în principiile noastre fundamentale. Prin Strategia „Portalul mondial” ne reafirmăm viziunea referitoare la dezvoltarea unei rețele de conexiuni care trebuie să se bazeze pe standarde, norme și reglementări acceptate la nivel internațional, pentru a asigura condiții de concurență echitabile.”

UE a dovedit de-a lungul timpului că este un partener în care se poate avea încredere că va realiza proiecte durabile și de înaltă calitate, care vor asigura beneficii durabile pentru comunitățile locale, ținând seama atât de nevoile țărilor noastre partenere, cât și de interesele strategice ale Uniunii Europene.

Portalul mondial presupune creșterea investițiilor care promovează valorile democratice și standardele ridicate, buna guvernanță și transparența, parteneriatele egale și infrastructurile verzi, curate și sigure și care catalizează investițiile din sectorul privat.

Prin intermediul unei abordări de tip „Echipa Europa”, Portalul mondial va reuni UE, statele membre și instituțiile lor financiare și de dezvoltare, inclusiv Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și va urmări să antreneze sectorul privat pentru a mobiliza investiții care să aibă un impact transformator. Delegațiile UE din întreaga lume, în colaborare cu Echipa Europa la fața locului, vor juca un rol esențial în identificarea și coordonarea proiectelor din cadrul Portalului mondial care vor fi realizate în țările partenere.

Portalul mondial se bazează pe noile instrumente financiare din cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – „Europa globală”, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) III, precum și Interreg, InvestEU și programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa permit UE să mobilizeze investiții publice și private în domenii prioritare, inclusiv în domeniul conectivității. Mai precis, Fondul european pentru dezvoltare durabilă+ (EFSD+), componenta financiară a IVCDCI – Europa globală, va pune la dispoziție fonduri de până la 135 de miliarde EUR pentru investiții garantate destinate proiectelor de infrastructură în perioada 2021-2027, din bugetul UE se vor acorda granturi de până la 18 miliarde EUR, iar instituțiile financiare și de finanțare a dezvoltării europene au planificat un volum de investiții de până la 145 de miliarde EUR.

Pe lângă setul său de instrumente financiare, UE analizează posibilitatea de a institui un Mecanism european pentru creditele la export care să completeze mecanismele pentru credite la export existente la nivelul statelor membre și să majoreze capacitatea globală a UE în acest domeniu. Mecanismul ar contribui la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile pentru întreprinderile din UE pe piețele țărilor terțe, unde acestea sunt nevoite să concureze din ce în ce mai frecvent cu întreprinderi străine care primesc un sprijin considerabil din partea guvernelor lor, facilitând astfel participarea acestora la proiecte de infrastructură.

UE le va propune partenerilor nu numai condiții financiare solide, oferind granturi, împrumuturi în condiții favorabile și garanții bugetare pentru a reduce riscurile investițiilor și a îmbunătăți sustenabilitatea datoriei, dar va și promova cele mai înalte standarde sociale, de mediu și de gestionare strategică. UE le va oferi asistență tehnică partenerilor pentru ca aceștia să își consolideze capacitatea de a elabora proiecte credibile, care să asigure un bun raport calitate-preț în domeniul infrastructurii.

Portalul mondial va investi în stabilitatea și cooperarea internațională și va demonstra modul în care valorile democratice oferă certitudine și echitate investitorilor, durabilitate partenerilor și beneficii pe termen lung oamenilor din întreaga lume. 

Aceasta reprezintă contribuția Europei la reducerea decalajului în materie de investiții la nivel mondial, care necesită un efort concertat conform cu angajamentul asumat în iunie 2021 de liderii G7 de a lansa un parteneriat transparent, bazat pe standarde ridicate și valori, în materie de infrastructură, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a infrastructurii de la nivel mondial.

UE se angajează să colaboreze cu parteneri cu aceeași viziune pentru a promova investițiile în conectivitatea durabilă. Portalul mondial și inițiativa „Build Back Better World” a SUA se vor consolida reciproc. Acest angajament în materie de colaborare a fost reafirmat în cadrul COP26, Conferința Organizației Națiunilor Unite din 2021 asupra schimbărilor climatice, în cadrul căreia UE și Statele Unite au reunit parteneri cu aceeași viziune pentru a-și exprima angajamentul comun de a aborda criza climatică prin dezvoltarea unei infrastructuri curate și reziliente, care să corespundă unui viitor cu un nivel net al emisiilor egal cu zero.

Portalul mondial se bazează pe realizările Strategiei UE privind conectarea Europei cu Asia din 2018, pe parteneriatele pentru conectivitate încheiate recent cu Japonia și India, precum și pe planurile economice și de investiții pentru Balcanii de Vest, Parteneriatul estic și vecinătatea sudică. De asemenea, Portalul mondial este pe deplin aliniat la Agenda 2030 a ONU și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD), precum și la Acordul de la Paris.

Etapele următoare

Proiectele legate de Portalul mondial vor fi elaborate și puse în aplicare prin intermediul inițiativelor Echipei Europa. Instituțiile UE, statele membre și instituțiile financiare europene vor colabora cu întreprinderile europene, precum și cu guvernele, societatea civilă și sectorul privat din țările partenere.

Sub îndrumarea generală a președintei Comisiei, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, comisarii pentru parteneriate internaționale și vecinătate și extindere vor continua punerea în aplicare a Portalului mondial și vor promova coordonarea între toți actorii implicați.

Declarațiile membrilor colegiului

Comisara pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Prin Strategia „Portalul mondial”, Europa oferă construirea unor parteneriate de la egal la egal, reflectând angajamentul pe termen lung al Europei de a contribui la o redresare durabilă în fiecare dintre țările noastre partenere. Prin intermediul Portalului mondial dorim să creăm conexiuni puternice și durabile – și nu dependențe – între Europa și restul lumii și să construim un nou viitor pentru tineri.”

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a adăugat: „Pentru UE, conectivitatea la nivel mondial începe cu vecinătatea sa.Planurile economice și de investiții pe care le-am lansat recent pentru Balcanii de Vest și vecinătatea estică și sudică sunt toate construite în jurul conectivității: conectivitatea cu Europa, dar și conectivitatea în interiorul acestor regiuni. Prin intermediul acestor planuri, elaborate în strânsă cooperare cu partenerii noștri, vom începe să punem în aplicare Strategia „Portalul mondial” în regiunile din vecinătatea noastră încă în cursul mandatului actualei Comisii. ”

Informații suplimentare

Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant privind Portalul mondialCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri privind Portalul mondialCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă privind Portalul mondialCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Discursul privind starea Uniunii al președintei von der LeyenCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Site-ul webCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării2 decembrie 2021

Date de contact

Ana PISONERO-HERNANDEZ

E-mailana.pisonero-hernandez@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 295 43 20

Nabila MASSRALI

E-mailnabila.massrali@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 298 80 93

Gesine KNOLLE

E-mailgesine.knolle@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 295 43 23

Xavier CIFRE QUATRESOLS

E-mailxavier.cifre-quatresols@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 297 35 82