Skip to content

Infringement – România şi alte state membre, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul justiţiei


În dara de 15 iulie,  Comisia Europeană a decis să trimită următoarelor șase state membre ale UE: România, Austria, Italia, Polonia, Suedia și Țările de Jos o scrisoare de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat (Directiva 2013/48/UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••). Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei.
Directiva stabilește norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare. Directiva prevede, de asemenea, că persoanele suspectate au dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate. Comisia a analizat modul în care cele șase state membre au transpus directiva în legislațiile lor naționale și a identificat anumite lacune în ceea ce privește drepturile copiilor.
Directiva garantează că, începând cu primele etape ale reținerii de către poliție, copiii nu pot fi privați de libertate fără ca o persoană terță adecvată să fie informată cu privire la acest lucru. Lacunele identificate se referă la informarea unui adult adecvat, în cazul în care informarea titularului răspunderii parentale cu privire la privarea de libertate ar fi contrară intereselor superioare ale copilului. Cele șase state membre (Austria, Italia, Polonia, România, Suedia și Țările de Jos) au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a clarifica acest aspect, iar în caz contrar Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat. În ianuarie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Bulgariei și Slovaciei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei normele naționale care pun în aplicare acest act legislativ al UE.
În ianuarie 2018, Comisia a trimis Bulgariei un aviz motivat, deoarece statul respectiv nu notificase încă nicio măsură de transpunere. Între timp, Slovacia și Bulgaria au notificat normele naționale, însă normele nu asigură punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor directivei, în special a celor cu privire la informarea unui alt adult. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei. Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde avizului motivat și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri. Mai multe informații referitoare la Directiva privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare sunt disponibile aiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.
 
Context
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••
Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Date de contact
Stefan TURCU
E-mail: stefan.turcu@ec.europa.eu
Telefon mobil: +40 724 232 197
 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *