Skip to content

Cultura pune Europa în mișcare: cel mai mare program de mobilitate derulat de UE oferă noi oportunități pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii

Ieri, 10 octombrie, Comisia a lansat Cultura pune Europa în mișcare, noul său program de mobilitate permanent pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii, precum și o primă cerere de propuneri de mobilitate individuală.

Artists

Ieri, 10 octombrie Comisia a lansat Cultura pune Europa în mișcareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, noul său program de mobilitate permanent pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii, precum și o primă cerere de propuneri de mobilitate individuală. Cu un buget total de 21 de milioane de euro pentru o perioadă de trei ani (2022-2025), în cadrul programului Europa creativă, Cultura pune Europa în mișcare devine cel mai mare program de mobilitate european pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii, vizând toate țările care participă la programul Europa Creativă și sectoarele cuprinse în componenta Cultură a programului.

Vor participa reprezentanți ai instituțiilor UE, părți interesate și organizații din sectorul cultural. Programul Cultura pune Europa în mișcare răspunde nevoilor urgente ale sectoarelor culturale și creative de oportunități de mobilitate incluzive și sustenabile, o atenție sporită fiind acordată artiștilor emergenți.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Prin programul Cultura pune Europa în mișcare, Comisia pregătește viitorul sectoarelor culturale și creative și le oferă oportunități mai bune artiștilor emergenți și profesioniștilor din domeniul culturii, astfel încât aceștia să-și îmbunătățească atât competențele, cât și legăturile cu partenerii europeni. Comisia recunoaște că schimburile bazate pe mobilitate ne modelează prezentul și influențează viitorul comunităților noastre interconectate. Acest program construiește punți între mobilitate, sustenabilitate și incluziune, conform principiilor promovate de Pactul verde european.”

Programul Cultura pune Europa în mișcare, pus în aplicare de Institutul Goethe în numele Comisiei, cuprinde două acțiuni: mobilitate individuală și stagii. Prin granturile pentru mobilitate, va oferi unui număr de aproximativ 7 000 de persoane – artiști și profesioniști din domeniul culturii – o oportunitate de a merge în străinătate, în UE și în afara UE, pentru a se dezvolta profesional sau în scopul unor colaborări internaționale, de a participa la stagii artistice sau de a găzdui artiști și profesioniști din domeniul culturii. Acțiunea referitoare la stagii va fi lansată la începutul anului 2023.

Prima cerere de propuneri pentru mobilitate individuală vizează artiști și profesioniști din domeniul culturii care lucrează în următoarele sectoare: arhitectură, patrimoniu cultural, design, design vestimentar, traduceri literare, muzică, arte vizuale și artele spectacolului, care sunt din țările ce participă la programul Europa creativă și care călătoresc într-o altă țară ce participă la programul Europa creativă, pentru o durată de 7-60 de zile în cazul artiștilor individuali și de 7-21 de zile în cazul grupurilor (2-5 persoane).

Context

Actuala cerere de propuneri este deschisă din 10 octombrie 2022 până în 31 mai 2023. Acțiunea referitoare la mobilitatea individuală va funcționa pe baza unor cereri permanente de propuneri deschise în fiecare an din toamnă până în primăvară, cu evaluări lunare.

Grantul pentru mobilitate al programului Cultura pune Europa în mișcare include: cheltuielile de călătorie standard (350 EUR pentru o călătorie dus-întors de până la 5 000 km și 700 EUR pentru o călătorie dus-întors pe o distanță de peste 5 001 km) și 75 EUR diurnă, drept contribuție la cheltuielile de ședere și de cazare.

În plus, conform priorităților orizontale ale programului, precum incluziunea și sustenabilitatea, sunt prevăzute câteva sume suplimentare:

  • Supliment ecologic: 350 EUR în plus, pentru a încuraja artiștii și profesioniștii din domeniul culturii să nu utilizeze transportul aerian.
  • Sprijin pentru artiștii și operatorii culturali cu nevoi speciale legate de dizabilitate.
  • Sprijin pentru candidații care vin din țări și teritorii ultraperiferice și din regiuni ultraperiferice sau care călătoresc spre destinațiile respective.
  • Supliment familial pentru artiștii care au un copil mai mic de 10 ani.
  • Supliment pentru viză, în scopul achiziționării unei vize.

De asemenea, artiștii ucraineni, care pot fi în imposibilitatea de a ieși din țară, ar putea solicita direct, în mod excepțional, o mobilitate virtuală. În acest caz, ar primi o diurnă de 35 EUR.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană: Cultura pune Europa în mișcare: mobilitate pentru artiști și profesioniștiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Institutul Goethe: Cultura pune Europa în mișcareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

FacebookCultura pune Europa în mișcareEuropa creativă

Twitter: Cultura pune Europa în mișcareEuropa creativă

Instagram: Cultura pune Europa în mișcareUE creativă

Hashtag-uri: #CreativeEurope #EuropeforCulture

Detalii

Data publicării

11 octombrie 2022

Date de contact

Nume

Sonya GOSPODINOVAEmail

sonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 69 53

Nume

Flore BOUTIEREmail

flore.boutier1@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 60 43