Skip to content

Conferinţa privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei este o serie de dezbateri și discuții organizate la inițiativa cetățenilor, care îi vor permite fiecărui european să își împărtășească ideile și să contribuie la clădirea viitorului nostru comun.

Conferința, prima de acest tip, este un exercițiu democratic paneuropean major, care oferă un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu cetățenii cu privire la o serie de priorități și provocări importante.

„Cetățenii trebuie să se afle în centrul tuturor politicilor noastre. Îmi doresc, așadar, ca toți europenii să contribuie activ la Conferința privind viitorul Europei și să joace un rol primordial în stabilirea priorităților Uniunii Europene. Doar împreună putem construi Uniunea noastră de mâine.”Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Conferința face parte din angajamentul președintei von der Leyen de a le oferi europenilor un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face UE și la impactul pe care îl are asupra lor. Pot participa toți europenii, indiferent cine sunt și unde se află.

Conferința urmărește să reflecte diversitatea noastră și să aducă Europa dincolo de capitalele sale, în toate colțurile UE, consolidând legătura dintre europeni și instituțiile care îi deservesc. În acest sens, sunt organizate diverse evenimente și dezbateri în întreaga UE și a fost creată o platformă digitală multilingvă interactivă. Tinerii sunt în mod special încurajați să participe și să își împărtășească ideile. De asemenea, pot organiza evenimente și autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații, în așa fel încât să poată participa cât mai mulți cetățeni.

https://futureu.europa.eu/?locale=ro