Skip to content

Comisia propune un nou instrument al UE pentru a limita creșterile excesive ale prețurilor gazelor

Ieri, 22 noiembrie, Comisia și-a continuat răspunsul la criza energetică actuală, propunând un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja întreprinderile și gospodăriile din UE de episoadele de creștere excesivă a prețurilor gazelor în UE.

plafonare gaz

Acesta vine în completarea măsurilor de reducere a cererii de gaze și de asigurare a securității aprovizionării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Noul mecanism urmărește să reducă volatilitatea de pe piețele europene ale gazelor, protejând în același timp securitatea aprovizionării cu gaze.

În urma invadării Ucrainei de către Rusia și a utilizării ca armă a aprovizionării cu energie, prețurile gazelor naturale au înregistrat vârfuri fără precedent în întreaga UE, atingând niveluri record în a doua jumătate a lunii august a acestui an. Creșterea extremă a prețurilor pe parcursul a aproape două săptămâni din august a fost extrem de dăunătoare pentru economia europeană, cu efecte de contagiune asupra prețurilor energiei electrice și o creștere a inflației globale. Comisia propune prevenirea repetării unor astfel de episoade cu un instrument temporar și bine orientat pentru a interveni automat pe piețele gazelor în cazul unor creșteri extreme ale prețurilor gazelor. 

Un plafon de siguranță pentru prețurile gazelor

Instrumentul propus constă într-un plafon de siguranță al prețurilor de 275 EUR pentru instrumentele financiare derivate TTF pentru luna următoare. Mecanismul de transfer de titluri (TTF), care este cel mai des utilizat indicator de referință pentru prețul gazelor în UE, joacă un rol esențial pe piața europeană angro a gazelor. Mecanismul ar urma să fie declanșat automat atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiții:

  • prețul de decontare pentru instrumentele financiare derivate TTF cu scadența cea mai apropiată („front-month”) depășește 275 EUR timp de două săptămâni;
  • prețurile TTF sunt cu 58 EUR mai mari decât prețul de referință al GNL timp de 10 zile consecutive de tranzacționare în cursul celor două săptămâni.

Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) va publica imediat o notificare de corecție a pieței în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va informa Comisia, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Banca Centrală Europeană (BCE). În ziua următoare, mecanismul de corecție a prețurilor va intra în vigoare, iar ordinele pentru instrumentele financiare derivate TTF cu scadența cea mai apropiată care depășesc plafonul prețurilor de siguranță nu vor fi acceptate. Mecanismul poate fi activat începând cu 1 ianuarie 2023. 

Măsuri de salvgardare vizând să garanteze securitatea aprovizionării și stabilitatea pieței

Propunerea de regulament al Consiliului conține garanții pentru a evita perturbarea piețelor energiei și a piețelor financiare. Pentru a ajuta la evitarea problemelor de securitate a aprovizionării, plafonul de preț este limitat la un singur produs futures (produse TTF pentru luna următoare), astfel încât operatorii de pe piață să fie în continuare în măsură să satisfacă cererea și să achiziționeze gaze pe piața la vedere și pe piața extrabursieră. Pentru a se asigura că cererea de gaze nu crește, propunerea impune statelor membre să notifice, în termen de două săptămâni de la activarea mecanismului de corecție a pieței, măsurile pe care le-au luat pentru a reduce consumul de gaze și de energie electrică. Odată ce propunerea de astăzi privind un mecanism de corecție a pieței va fi adoptată de Consiliu, Comisia va propune, de asemenea, declararea unei alerte la nivelul UE în temeiul Regulamentului „Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă”, adoptat în iulie, declanșând economii obligatorii de gaze pentru a asigura reducerea cererii. În plus, ESMA, BCE, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Grupul de coordonare pentru gaz și Rețeaua europeană a operatorilor de sistem și de transport de gaze (ENTSOG) vor practica o monitorizare constantă.

Pentru a reacționa la posibilele consecințe negative nedorite ale limitei de preț, propunerea prevede că mecanismul poate fi suspendat imediat în orice moment. Acest lucru se poate întâmpla:

  • în mod automat, printr-o dezactivare, atunci când funcționarea sa nu mai este justificată de situația de pe piața gazelor naturale, și anume atunci când diferența dintre prețul TTF și prețul GNL nu mai este atinsă timp de 10 zile de tranzacționare consecutive;
  • printr-o decizie a Comisiei de suspendare, atunci când sunt identificate riscuri pentru securitatea aprovizionării Uniunii, pentru eforturile de reducere a cererii, pentru fluxurile de gaze intra-UE sau pentru stabilitatea financiară.

Comisia are, de asemenea, posibilitatea de a preveni activarea mecanismului în cazul în care autoritățile relevante, inclusiv BCE, avertizează cu privire la materializarea unor astfel de riscuri.

Context

Propunerea de astăzi se bazează pe o gamă largă de acțiuni pe care Comisia le-a întreprins în ultimul an pentru a aborda problema prețurilor ridicate la energie. În primăvara anului 2022, Comisia a dezvoltat Setul de instrumente privind prețurile la energie din octombrie 2021 prin Comunicarea privind intervențiile pe termen scurt pe piață și îmbunătățirile pe termen lung ale organizării pieței energiei electriceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și prin planul REPowerEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. De asemenea, Comisia a propus noi obligații privind stocuri minime de gazeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și obiective vizând reducerea cererii de gazeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, pentru a facilita echilibrul dintre cerere și ofertă în Europa, iar statele membre au adoptat rapid aceste propuneri înainte de vară.

Prețurile au crescut și mai mult în lunile de vară, care au fost, de asemenea, marcate de condiții meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice. Prin urmare, în septembrie, Comisia a reacționat cu promptitudine, propunând măsuri suplimentare de reducere a cererii de energie electrică și de captare a profiturilor neașteptate din sectorul energetic pentru a distribui mai multe venituri cetățenilor și industrieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

La 18 octombrie, Comisia a propus măsuri suplimentare pentru a aborda în mod specific prețurile ridicate ale gazelor și pentru a consolida securitatea aprovizionării cu gazeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• prin intermediul achizițiilor comune, a unei solidarități implicite care să se aplice în caz de urgență, al unui nou criteriu de referință pentru stabilirea prețurilor la GNL și al unui mecanism temporar („collar”) pentru a preveni creșteri extreme pe piețele instrumentelor financiare derivate. De asemenea, Comisia a propus temeiul juridic pentru un mecanism de corecție a pieței pentru a aborda prețurile excepțional de ridicate ale gazelor pe termen scurt.

Propunerea de astăzi se bazează pe articolele 23 și 24 din propunerea Comisiei din 18 octombrieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Aceasta răspunde solicitării primite din partea liderilor UE la 20 și 21 octombrieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și vine în urma unor consultări ample cu statele membre. Comisia a fost însărcinată să prezinte de urgență decizii concrete privind măsuri suplimentare de combatere a prețurilor ridicate la energie, inclusiv un coridor dinamic temporar al prețurilor pentru tranzacțiile cu gaze naturale, pentru a limita imediat episoadele de prețuri excesive ale gazelor, cu garanțiile necesare. Propunerea privind un mecanism de corecție a pieței conține elemente pentru menținerea stabilității financiare, pe care Comisia le consideră esențiale.  Propunerea de regulament al Consiliului prezentată astăzi se bazează pe articolul 122 din tratatCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și urmează să fie adoptată de o majoritate calificată a statelor membre. Regulamentul este conceput pentru a fi în vigoare timp de un an, dar poate fi prelungit în urma unei revizuiri prevăzute pentru noiembrie 2023.

Pentru informații suplimentare

Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de corecție a pieței pentru a proteja cetățenii și economia împotriva prețurilor excesiv de ridicateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Comisia face propuneri suplimentare pentru a combate prețurile mari la energie și pentru a asigura securitatea aprovizionăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Măsurile UE de contracarare a prețurilor ridicate la energieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării

23 noiembrie 2022

Date de contact

Nume

Tim McPHIEEmail

tim.mcphie@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 295 86 02

Nume

Giulia BEDINIEmail

Giulia.BEDINI@ec.europa.euPhone number

+32 2 295 86 61

Nume

Ana CRESPO PARRONDOEmail

ana.crespo-parrondo@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 13 25