Skip to content

Comisia majorează bugetul programului Orizont Europa pentru a sprijini inovațiile din domeniul mediului, al sănătății și din domeniul digital

Comisia a adoptat ieri, 10 mai, modificarea programului de lucru Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, majorând bugetul cu aproape 562 de milioane EUR pentru a oferi mai mult sprijin misiunilor UE

cercetare Orizont Europa

Bugetul programului pentru 2021 și 2022 se ridică în prezent la un total de aproape 16 miliarde EUR.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Aceste investiții suplimentare în cercetare și inovare ne vor ajuta să punem în aplicare politici esențiale. Orizont Europa este un program orientat către viitor, a cărui viziune este crearea unei Europe mai sănătoase, mai verzi și mai digitale, și care, în plus, își demonstrează solidaritatea față de cercetătorii forțați să părăsească Ucraina”

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Prin această revizuire a programului de lucru dăm un nou impuls eforturilor de a aborda, prin cercetare și inovare, cele mai mari provocări societale actuale, cu ajutorul unor instrumente noi și inovatoare, cum sunt misiunile UE. În plus, vom sprijini cercetătorii plecați din Ucraina să își continue activitatea de cercetare și inovare.”

Din această sumă suplimentară, 507,1 milioane EUR sunt dedicate celor cinci misiuni ale UE, o modalitate nouă și inovatoare de a găsi soluții la unele dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm, în colaborare cu cetățenii din Europa și din afara acesteia. Lansate în septembrie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, aceste misiuni urmăresc atingerea unor obiective ambițioase în materie de sănătate, climă și mediu până în 2030. Vor exista 17 noi cereri de propuneriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• aferente misiunilor „Cancer”, „Un pact al solului pentru Europa, „Adaptarea la schimbările climatice” și „Refacerea oceanelor și a apelor noastre până în 2030”. Este inclusă și o cerere comună care cuprinde ultimele două misiuni, precum și acțiuni suplimentare de sprijinire a tuturor celor cinci misiuni, inclusiv a misiunii „Orașe”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

În urma invaziei Ucrainei de către Rusia, modificarea include, de asemenea, acțiuni de sprijinire a cercetătorilor activi anterior în Ucraina. În cadrul noii scheme MSCA4Ukraine, care face parte din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), sunt alocate 25 de milioane EUR pentru a le permite cercetătorilor obligați să se deplaseze să își continue activitatea în cadrul unor organizații-gazdă academice sau neacademice din state membre ale UE sau din țări asociate la programul Orizont Europa și pentru a-i ajuta pe acești cercetători să se restabilească în Ucraina atunci când va fi posibil, pentru a reconstrui capacitatea de cercetare și inovare a țării (a se vedea aici comunicatul de presăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••). Totodată, sute de oameni de știință ucraineni vor putea beneficia de un buget majorat de 1 milion EUR acordat programului științific „Frontiere umane” pentru inițiativa „Oameni de știință în ajutorul oamenilor de știință”, în cadrul clusterului 1 „Sănătate” al programului Orizont Europa. De asemenea, a fost adăugată o dispoziție generală prin care toți solicitanții sunt încurajați să ofere oportunități, acolo unde este posibil, cercetătorilor și inovatorilor din Ucraina.

În plus, modificarea precizează faptul că entitățile juridice stabilite în Rusia, Belarus sau în teritorii ale Ucrainei care nu sunt controlate de guvern nu sunt eligibile să participe, în nicio calitate, la acțiuni sprijinite de Orizont Europa. Pot fi acordate excepții de la caz la caz, pentru motive justificate.

În plus, modificarea adaugă o serie de noi acțiuni pentru a sprijini potențialul de inovare al Europei. În ceea ce privește ecosistemele europene de inovare din cadrul Orizont Europa, WomenTechEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• va continua și va beneficia de o triplare a bugetului (10 milioane EUR) pentru a sprijini peste 100 de startup-uri conduse de femei în acest an și o nouă acțiune privind crearea și stimularea investițiilor realizate de investitori providențiali în UE (2 milioane EUR). Pentru clusterul 2 „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii”, este vorba despre sprijinirea creării de platforme și rețele colaborative pentru industriile culturale și creative (6 milioane EUR), evaluarea impactului social al politicilor de tranziție verde (3 milioane EUR) și soluții inovatoare pentru viitorul democrației (3 milioane EUR), precum și sprijinirea Observatorului inovării în sectorul public (1,5 milioane EUR). Au mai fost adăugate și alte ajustări minore ale programului de lucru, care corespund unei sume totale de 3,2 milioane EUR.

Prima rundă a viitoarelor cereri de propuneri va începe la 12 mai 2022, iar a doua se va deschide la 24 mai 2022.

Repartiția bugetară pentru misiunile UE în 2022

  • Misiunea Adaptarea la schimbările climatice va investi 126,2 milioane EUR. Această cifră include contribuția la o cerere de propuneri comună cu Misiunea „Refacerea oceanelor și apelor noastre până în 2030”, cu scopul de a demonstra împreună reziliența zonelor de coastă din regiunea arctică și din bazinul Oceanului Atlantic. În 2022, misiunea „Adaptarea la schimbările climatice” va sprijini dezvoltarea și testarea de soluții care abordează domenii-cheie afectate de schimbările climatice.
  • Misiunea „Cancer” va investi 129,56 milioane EUR pentru a îmbunătăți și a extinde prevenirea primară a cancerului, pentru a consolida capacitățile de cercetare ale infrastructurilor integrate de combatere a cancerului și pentru a crea studii clinice pentru optimizarea tratamentelor acordate pacienților cu forme de cancer refractar.
  • Misiunea „Refacere a oceanelor și apelor noastre” va utiliza un buget de 117,9 milioane EUR. Aceasta include contribuția la o cerere de propuneri comună cu misiunea „Adaptarea la schimbările climatice”, pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine și de apă dulce și a biodiversității, pentru prevenirea și eliminarea poluării din oceane, mări și ape, pentru crearea unei economii albastre sustenabile, neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și circulare.
  • Misiunea „Un pact al solului pentru Europa” va utiliza un buget de 95 de milioane EUR pentru a crea, printre altele, o nouă bază de cunoștințe a misiunii, pentru a investiga rolul biodiversității solului în serviciile ecosistemice și pentru a identifica strategii de decontaminare și reutilizare a terenurilor.

Acțiunile de sprijinire a misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”, cu un buget de 119,37 milioane EUR în 2022, au fost deja incluse în modificarea programului de lucru adoptată în decembrie 2021. În cadrul acestei modificări, bugetul pentru platforma de punere în aplicare a misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei” a fost majorat cu aproape 6,25 milioane EUR pentru a oferi sprijin suplimentar orașelor selectate pentru a se alătura misiuniiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Context

Orizont Europa este programul de cercetare și inovare al UE în valoare de 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 și succesorul programului Orizont 2020. Misiunile UE sunt o noutate a programului Orizont Europa și susțin prioritățile Comisiei, cum ar fi Pactul verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••O Europă pregătită pentru era digitalăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••Planul european de combatere a canceruluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••O economie în serviciul cetățenilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și Noul Bauhaus europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. De exemplu, misiunea „Climă” este deja un element concret al noii Strategii privind adaptarea la schimbările climaticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, misiunea „Cancer” susține  Planul european de combatere a canceruluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, iar misiunea „Sol” este o inițiativă emblematică a Viziunii pe termen lung pentru zonele rurale ale UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Comisia a luat imediat măsuri specifice pentru a-i ajuta pe cercetătorii din Ucraina. Deși asocierea țării la programul Orizont Europa nu este încă în vigoare, entitățile ucrainene sunt eligibile pentru finanțare din partea UE în cadrul programului Orizont Europa. De asemenea, a fost lansat un portal dedicat, ERA4Ukraine, în cadrul platformei EURAXESS , pentru a servi drept ghișeu unic de informații privind sprijinul de care pot beneficia cercetătorii ucraineni la nivelul statelor membre și la nivel european, inclusiv cu privire la principalele inițiative neguvernamentale apărute în sânul societății, cum ar fi ScienceforUkraine. Printre alte inițiative se numără Science4Refugees care le oferă refugiaților stagii, locuri de muncă cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă și acces la comunitatea europeană de cercetare, Inspireurope, desprinsă din Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care oferă sprijin pentru cercetătorii aflați în situații de risc, precum și ERCforUkraine , o inițiativă a Consiliului european pentru cercetare, care publică locuri de muncă legate de bursele CEC. Alte oportunități oferite de beneficiarii programului Orizont sunt, de asemenea, enumerate pe pagina Horizon4Ukraine.

Pentru informații suplimentare

Orizont EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Site-ul misiunilor UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă privind misiunile UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri: Misiunile UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Misiunile UE – zilele informării 17-18 maiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Portalul de finanțare și licitații– oportunități de finanțare

MSCA4Ukraine

ERA4Ukraine

ERCforUkraine

Horizon4Ukraine

Detalii

Data publicării11 mai 2022

Date de contact

NumeJohannes BAHRKEEmailjohannes.bahrke@ec.europa.euPhone number+32 2 295 86 15

NumeMarietta GRAMMENOUEmailmarietta.grammenou@ec.europa.euPhone number+32 2 298 35 83