Skip to content

Comisia prevede măsuri de abordare a potențialelor amenințări reprezentate de dronele civile

Comisia Europeană adoptă astăzi, 18 octombrie, o comunicare privind combaterea amenințărilor reprezentate de utilizarea ilegală și periculoasă a dronelor concepute pentru uz civil.

dronele civile

Prin această comunicare, Comisia stabilește o politică anti-drone cuprinzătoare a UE, care urmărește să garanteze că evoluțiile tehnologice rapide și numărul tot mai mare de drone nu conduc la o creștere necontrolată a amenințărilor în spațiul civil. Scopul comunicării este, de asemenea, de a oferi un cadru de politică armonizat și de a construi o înțelegere comună a procedurilor aplicabile pentru a face față amenințărilor în continuă evoluție.

Dronele modelează viitorul economiei și societății în Europa, în special în domeniile transporturilor, apărării, comerțului și serviciilor. Utilizarea legitimă a dronelor este o componentă esențială a realizării de progrese către dubla tranziție verde și digitală.

Astfel cum se menționează în Agenda privind combaterea terorismului, deși UE a îngreunat utilizarea anumitor drone în scopuri rău-intenționate, evoluția rapidă a capacităților lor prezintă riscuri tot mai mari în materie de securitate. Infractorii folosesc drone în contrabanda și traficul de droguri, drone suspecte fiind observate și în jurul infrastructurilor critice, ceea ce indică faptul că ar putea fi utilizate pentru a colecta informații în scopuri ostile. În plus, utilizarea ilegală a dronelor poate afecta și siguranța personală și dreptul la viață privată al cetățenilor, în special atunci când dronele sunt operate în zone rezidențiale.

Comunicarea este însoțită de două manuale elaborate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, cu orientări practice privind principalele aspecte tehnice ale politicii UE privind dronele.

Măsuri de contracarare a amenințărilor reprezentate de drone civile

Comunicarea de astăzi prezintă diverse acțiuni legate de crearea de comunități și schimbul de informații între statele membre, precum și măsuri clare menite să sprijine aceste acțiuni prin orientări, formare, finanțare și proceduri operaționale. În comunicare s-au identificat șase acțiuni clare pentru o punere în aplicare eficace a politicii UE privind dronele:

  • Schimbul de bune practici și de informații prin eficientizarea activității aferente inițiativelor existente și prin înființarea unui grup de experți anti-drone la nivelul Comisiei.
  • Explorarea unor măsuri de reglementare prin identificarea nevoilor în materie de reglementare și a potențialului de armonizare a legilor și procedurilor în diferite state membre ale UE.
  • Acordarea de asistență statelor membre atunci când trebuie să se aleagă dintr-o varietate de tehnologii comerciale cibernetice și non-cibernetice anti-drone disponibile pe piață, prin furnizarea de consiliere și orientări, de exemplu prin intermediul grupului de experți anti-drone și al activității Centrului Comun de Cercetare (JRC).
  • Oferirea de orientări practice și sprijin operațional statelor membre prin extinderea formării anti-drone existente, de exemplu la sectorul securității private și la autoritățile de aplicare a legii. 
  • Consolidarea cercetării și inovării prin intermediul programelor bugetare disponibile, cum ar fi Orizont Europa.
  • Creșterea sprijinului financiar prin lansarea unei cereri de propuneri privind soluții anti-drone în cadrul programelor de lucru ale facilității tematice a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2026-2027.

Etapele următoare

Activitățile descrise în prezenta comunicare vor trebui realizate până în 2030. Până în 2027 se va efectua un bilanț la jumătatea perioadei, iar o revizuire completă a programului anti-drone al UE este planificată să aibă loc până cel târziu în 2030.

Context

Atât Strategia UE privind uniunea securității, cât și Agenda UE privind combaterea terorismului subliniază faptul că amenințarea reprezentată de dronele necooperante este o sursă importantă de preocupare în Europa. În 2022, acest pachet a fost anunțat deja ca o acțiune emblematică în Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa”.

Comisia conlucrează cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a aborda amenințarea potențială reprezentată de drone din 2016, când a avut loc primul atelier al UE de soluții anti-drone. De atunci, au existat multe inițiative, inclusiv finanțarea de proiecte pentru crearea de comunități, schimbul de informații și dezvoltarea de bune practici.

Informații suplimentare

Comunicarea privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone  

Protecția împotriva sistemelor de aeronave fără pilot la bord – Manual privind protecția infrastructurii critice și a spațiului public împotriva sistemelor de aeronave fără pilot la bord (în engleză)

Protecția împotriva sistemelor de aeronave fără pilot la bord – Manual privind evaluarea riscurilor pe care le presupun sistemele de aeronave fără pilot la bord și Principiile de consolidare fizică a clădirilor și a siturilor (în engleză).

Strategia 2.0 privind dronele: Crearea unei mari piețe europene a dronelor

Site-ul DG HOME dedicat protecției împotriva amenințărilor teroriste

Detalii

Data publicării

18 octombrie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume

Anitta HIPPERE-mail

anitta.hipper@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 56 91

Fiorella BELCIU

Nume

Fiorella BELCIUE-mail

Fiorella.BELCIU@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 37 34

Yuliya MATSYK

Nume

Yuliya MATSYKE-mail

yuliya.matsyk@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 460 76 15 41