Skip to content

Comisia prezintă progresele înregistrate de România și Bulgaria în ceea ce privește proiectele-pilot referitoare la procedurile rapide de azil și returnare

Ieri, 18 octombrie, după șase luni de la începerea punerii în aplicare a proiectelor-pilot referitoare la procedurile rapide de azil și returnare, Comisia prezintă progresele semnificative înregistrate de România și Bulgaria.

procedurile de azil și returnare

În general, s-au obținut rezultate solide, prin bune practici identificate în domeniul procedurilor accelerate de azil și al returnărilor eficace, al gestionării frontierelor și al cooperării consolidate cu țările învecinate.

Ca urmare a scrisorii trimise statelor membre de președinta von der Leyen în ianuarie și a concluziilor Consiliului European din luna februarie 2023, România și Bulgaria au instituit aceste două proiecte-pilot în martie 2023, cu sprijinul Comisiei Europene și al agențiilor UE relevante.

Proiect-pilot în Bulgaria

În materie de azil, Bulgaria a organizat cursuri de formare pentru a facilita punerea în aplicare a procedurilor accelerate de azil prevăzute în directiva privind procedurile de azil. Bulgaria a întocmit, de asemenea, o listă cu țările de origine sigure și cu țările terțe sigure și a crescut numărul detașărilor efectuate de EUAA.

Bulgaria este pe cale de a-și modifica legislația pentru a permite emiterea unei decizii negative privind protecția internațională împreună cu o decizie de returnare. Autoritățile bulgare lucrează la digitalizarea sistemelor de azil și de returnare, cu sprijinul agențiilor UE și al serviciilor Comisiei. Bulgaria și-a intensificat cooperarea cu Frontex, prin punerea în aplicare a unei foi de parcurs care îi oferă acestei țări resurse suplimentare, inclusiv un corp permanent și echipamente tehnice pentru gestionarea frontierelor. În plus, Bulgaria instituie o echipă mobilă de sprijin operațional Frontex pentru combaterea criminalității transfrontaliere. Bulgaria a semnat cu Frontex un plan de acțiune specific privind returnările, care a condus la o creștere a serviciilor de consiliere în materie de returnare.

Un nou sistem de returnare voluntară asistată și de reintegrare va fi pus în aplicare de la începutul anului 2024, cu stimulente financiare sporite. Bulgaria și-a consolidat cooperarea cu Europol pentru a combate rețelele de introducere ilegală de migranți și pentru a limita deplasările secundare în interiorul UE, inclusiv prin instituirea unui grup operativ operațional.

Proiect-pilot în România

România și-a modificat legislația în materie de azil în luna mai, permițând emiterea de decizii negative privind protecția internațională, împreună cu o decizie de returnare. Astfel, procedura de returnare a devenit mai eficientă. România a testat, de asemenea, procedura accelerată într-un mod îmbunătățit, ceea ce a condus la prelucrarea rapidă a cererilor de azil. Autoritățile române au consolidat și mai mult cooperarea cu EUAA, pe baza planului operațional. Experții EUAA pot participa acum pe deplin la înregistrarea și evaluarea cererilor de azil.

În ceea ce privește gestionarea frontierelor și cooperarea internațională, România a continuat să își gestioneze în mod eficace frontierele externe cu Serbia. Pe baza activităților de prevenire a migrației neregulamentare desfășurate împreună cu autoritățile sârbe, de la începutul proiectului-pilot, în luna martie, au fost efectuate peste 400 de misiuni comune de patrulare și patrulări ad-hocCorpul permanent al Frontex este prezent cu ajutorul vehiculelor mobile de supraveghere în secțiunea de frontieră dintre România și Serbia din zona operațională Terra 2023.

De asemenea, România menține contacte bilaterale cu statele membre prin intermediul rețelei la nivel înalt privind returnările și cu Frontex în ceea ce privește bunele practici în materie de returnare, în special consilierea în domeniu. România participă pe deplin la platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și la grupurile de lucru operaționale create pentru combaterea rețelelor infracționale implicate în introducerea ilegală de migranți.

Etapele următoare

Pentru a valorifica în continuare realizările pozitive de până acum, s-a convenit continuarea cooperării în cadrul proiectelor-pilot, fiind prevăzute comitete directoare periodice pentru a monitoriza punerea în aplicare și eficiența noilor măsuri introduse în acest context.  

Context

În luna iunie, Comisia a decis să consolideze capacitățile Bulgariei și României de a-și supraveghea granițele, alocând o finanțare suplimentară de 45 de milioane EUR și, respectiv, 10,8 milioane EUR. Este vorba despre o completare a programelor implementate de aceste țări în cadrul Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV). Asigurarea unui control eficace al frontierelor externe ale UE este o prioritate pentru Comisie, care a alocat deja programelor statelor membre 4,3 miliarde EUR (IMFV), alături de 6,3 miliarde EUR pentru gestionarea migrației (Fondul pentru azil, migrație și integrare) în actualul cadru financiar multianual 2021-2027.

Pentru informații suplimentare

Raport privind progresele înregistrate – Bulgaria

Raport privind progresele înregistrate – România

Detalii

Data publicării

19 octombrie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume

Anitta HIPPERE-mail

anitta.hipper@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 56 91

Fiorella BELCIU

Nume

Fiorella BELCIUE-mail

Fiorella.BELCIU@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 37 34