Skip to content

Comisia modifică Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru a permite acordarea de sprijin pentru proiectele platformei „Tehnologii strategice pentru Europa”

Comisia modifică Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru a permite acordarea de sprijin sporit pentru proiectele platformei „Tehnologii strategice pentru Europa”.

tehnologii strategice

Comisia Europeană a adoptat o modificare a Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale („OAR”) pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare regionale mai mari proiectelor de investiții din cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” („STEP”). Platforma STEP urmărește să sprijine dezvoltarea și fabricarea de tehnologii critice relevante pentru tranziția verde și cea digitală a UE, precum și suveranitatea strategică a UE.

Modificarea Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale

Ajutoarele de stat regionale constituie un instrument important utilizat de statele membre pentru a consolida dezvoltarea regională.

OAR stabilesc normele în baza cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini investițiile în regiunile mai puțin avantajate ale Europei. Statele membre transmit hărți regionale, care sunt evaluate și aprobate de Comisie; acestea definesc regiunile în care este permisă acordarea de ajutoare regionale pentru investiții și stabilesc valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat, exprimată ca procent din costurile de investiții eligibile.

Modificarea de astăzi permite statelor membre să își modifice hărțile ajutoarelor regionale pentru a permite acordarea unor ajutoare regionale mai mari pentru proiectele de investiții din cadrul STEP până la:

  • 10 puncte procentuale în regiunile eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa-numitele zone „a”) și
  • 5 puncte procentuale în regiunile eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa-numitele zone „c”).

Context

Europa este caracterizată de disparități regionale semnificative în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul. Ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre.

La 19 aprilie 2021, Comisia a adoptat Orientările revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022.

În OAR, Comisia stabilește condițiile în care ajutoarele regionale pot fi considerate compatibile cu piața internă, precum și criteriile de identificare a zonelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (zonele „a” și, respectiv, zonele „c”). Pe această bază, Comisia a aprobat hărțile ajutoarelor regionale notificate, în care statele membre au precizat zonele geografice în care întreprinderile pot primi ajutoare de stat regionale (zone asistate) și nivelul ajutoarelor (intensitatea ajutorului).

La 20 iunie 2023, Comisia a propus crearea platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” cu scopul de a spori competitivitatea industrială a UE prin axarea pe proiecte aflate în etapa de dezvoltare și de producție a tehnologiilor critice, în sectoare precum tehnologiile digitale și inovarea în domeniul tehnologiei profunde, tehnologiile curate și biotehnologiile, pentru un viitor durabil și competitiv. Regulamentul de instituire a platformei STEP a intrat în vigoare la 1 martie 2024.

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

31 mai 2024

Date de contact

Lea ZUBER

Nume

Lea ZUBERE-mail

lea.zuber@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 29 56298

Nina FERREIRA

Nume

Nina FERREIRAE-mail

nina.ferreira@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 81 63