Skip to content

Comisia aprobă reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de România pentru sprijinirea societăților în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei

Ajutoare de stat: Comisia aprobă reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de România pentru sprijinirea societăților în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferentă a bugetului

Copy of STAIDRO

Comisia Europeană a stabilit că reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate de România pentru a sprijini societățile în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei este conformă cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de statCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, adoptat de Comisie la 23 martie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• cu modificările ulterioare din 20 iulie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și 28 octombrie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Schema constituie o reintroducere a unei măsuri pe care Comisia a aprobat-o inițial în septembrie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (SA.103626) și care a expirat la 31 decembrie 2022. În cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub formă de (i) garanții de stat pentru noile împrumuturi acordate și (ii) subvenții directe. România a notificat o serie de modificări aduse schemei inițiale, care vizează în principal: (i) o majorare globală a bugetului cu până la 695 de milioane EUR (3,4 miliarde RON); (ii) reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023 și (iii) o majorare a plafoanelor maxime ale ajutoarelor pentru granturi directe, în conformitate cu cadrul temporar de criză modificat la 28 octombrie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Schema reintrodusă are drept obiectiv să le asigure societăților afectate de perturbarea economiei cauzată de actuala criză geopolitică posibilitatea de a avea acces în continuare la lichidități suficiente.

Comisia a constatat că schema României, în forma în care a fost reintrodusă, este în continuare conformă cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. În special în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi, (i) ajutoarele vor acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o anumită scadență și o valoare limitată și (ii) primele de garantare respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar de criză. În ceea ce privește granturile directe, ajutoarele nu vor depăși 250 000 EUR pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 300 000 EUR pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 2 milioane EUR pentru fiecare beneficiar din celelalte sectoare ale economiei. Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2023. Comisia a concluzionat că schema de ajutoare este în continuare necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. Pe această bază, Comisia a aprobat schema reintrodusă, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Mai multe informații privind cadrul temporar de criză și alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a răspunde impactului economic al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei sunt disponibile  aiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Versiunea neconfidențială a deciziei, cu numărul de caz SA.105503, va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul web alCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••al Comisiei dedicat concurenței, după ce se vor soluționa eventualele probleme de confidențialitate.

(Pentru informații suplimentare: Arianna Podesta Tel.: +32 2 298 70 24; Nina Ferreira – Tel.: +32 2 29 9 81 63; Maria Tsoni Tel.: +32 2 299 05 26)

Detalii

Data publicării

27 ianuarie 2023