Skip to content

Comisia își intensifică acțiunile de sprijinire a voluntariatului inclusiv și de înaltă calitate în rândul tinerilor

Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022.

Voluntariat

Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••: ea a publicat astăzi, 13 ianuarie, o propunere de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• pentru a facilita voluntariatul transnațional al tinerilor în cadrul Corpului european de solidaritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• sau al altor programe la nivel național.

Recunoscând contribuția esențială a voluntariatului la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor tinerilor și rolul său în depășirea cu succes a provocărilor societale, recomandarea propusă are rolul de a spori caracterul inclusiv, calitatea, recunoașterea și sustenabilitatea acțiunilor de voluntariat transnațional ale tinerilor. Oferind soluții la obstacolele rămase în calea mobilității pentru voluntariat, propunerea abordează lecțiile învățate în timpul pandemiei de COVID-19 și în cadrul punerii în aplicare a Corpului European de SolidaritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care își va sărbători cea de-a cincea aniversare în 2022.

Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Începând cu 2017, zeci de mii de tineri europeni au contribuit la schimbare prin participarea la proiectele de voluntariat și de solidaritate ale Corpului European de Solidaritate. Prin recomandarea publicată astăzi, sprijinim și facilităm în continuare voluntariatul în rândul tinerilor, astfel încât un număr și mai mare de tineri să promoveze solidaritatea și să aducă speranță în Europa și în lume”.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Voluntariatul este din ce în ce mai popular în rândul tinerilor doritori să contribuie la construirea unei Europe mai bune și mai inclusive. Această nouă inițiativă are rolul de a îmbunătăți calitatea voluntariatului și de a înlătura obstacolele care stau în calea mobilității transfrontaliere. Ea va contribui la consolidarea oportunităților de solidaritate pentru tineri în cursul Anului european al tineretului 2022”.

Propunerea Comisiei privind voluntariatul în rândul tinerilor invită statele membre, printre altele:

  • să se asigure că accesul la activitățile de voluntariat transnațional reprezintă o posibilitate reală pentru toți tinerii, inclusiv pentru cei cu mai puține oportunități;
  • să ia în considerare măsuri care să contribuie la dezvoltarea unui cadru legislativ și de punere în aplicare adecvat și clar pentru sănătatea, siguranța și securitatea participanților la activități de voluntariat transnațional;
  • să promoveze un nivel ridicat de calitate a activităților de voluntariat, împreună cu organizatorii naționali;
  • să ofere informații și să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile voluntarilor;
  • să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile activităților de voluntariat transnațional, prin activități de informare, orientare și de intervenție de proximitate;
  • să promoveze cooperarea la nivel național și la nivelul UE între organizatorii care oferă oportunități de voluntariat transnațional;
  • să sprijine activitățile de voluntariat care aduc o contribuție semnificativă la abordarea provocărilor legate de climă și de mediu;
  • să exploreze noi tendințe și dimensiuni și formate alternative de voluntariat, cum ar fi voluntariatul digital și intergenerațional.

Comisia este pregătită să sprijine punerea în aplicare a recomandării prin mecanismele și instrumentele de cooperare ale Strategiei UE pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și prin programele pentru tineret ale UE, cum ar fi Erasmus+Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și Corpul european de solidaritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Comisia va facilita învățarea reciprocă și schimburile de experiențe între statele membre și partenerii relevanți, prin dezvoltarea de bune practici în ceea ce privește voluntariatul digital și cel intergenerațional și prin promovarea oportunităților de voluntariat și oferirea de informații cu privire la acestea prin Portalul european pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. De asemenea, Comisia va dezvolta și va promova în continuare instrumentele existente de validare ale UE pentru rezultatele învățării formale și informale (EuropassCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••YouthpassCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••) și va sprijini cercetarea și colectarea de date privind impactul pe termen lung al voluntariatului.

Etapele următoare

Comisia invită statele membre să adopte în mod rapid propunerea de astăzi privind acțiunile internaționale de voluntariat și de solidaritate ale tinerilor. Ea se angajează să prezinte rapoarte cu privire la utilizarea recomandării în contextul activității privind punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și al cadrului strategic de cooperare europeană în domeniul educației și formării, în contextul spațiului european al educației și dincolo de acesta.

Context

Propunerea Comisiei are la bază mai multe activități anterioare cu privire la aceste subiecte, inclusiv un studiuCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••un raport al unui grup de experțiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și o evaluareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Propunerea a fost precedată de o consultare publicăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și de o foaie de parcurs a ComisieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Ea va înlocui Recomandarea din 2008 a Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntariCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, pentru a ține cont de toate evoluțiile care au avut loc din 2008.

Voluntariatul reprezintă o activitate importantă a tineretului european: 34 % din tinerii europeni au declarat în 2019 că au participat la activități organizate de voluntariat în ultimele 12 luni. Această cifră a crescut în mod constant, ea fiind de 24 % în 2011.

Tinerii cetățeni ai UE pot lua parte la activități de voluntariat transfrontalier prin intermediul programului Corpul european de solidaritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• sau în cadrul programelor naționale sau regionale care sprijină activitățile de voluntariat transfrontalier (în vigoare în Italia, Grecia, Suedia, Austria, Slovenia, Franța, Republica Slovacă, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Malta și Spania). Bugetul total al programului Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• este de 1 miliard EUR, peste 138 de milioane fiind disponibile în 2022.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Mai multe informații

Propunerea Comisiei de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Portalul european pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării13 ianuarie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Emailsonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number+32 2 296 69 53

Célia DEJOND

Emailcelia.dejond@ec.europa.euPhone number+32 2 298 81 99Adresă poștalăRomânia