Skip to content

„Europa creativă”: Un buget mai mare în 2022 pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative

Astăzi, 13 ianuarie, Comisia a adoptat programul de lucru pentru 2022 pentru „Europa creativă”, care va fi urmat de lansarea cererilor de propuneri aferente.

CreativeEurope

Cu un buget de aproximativ 385 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane de euro mai mare decât cel din 2021, „Europa creativă” își sporește sprijinul acordat partenerilor din sectoarele creative și culturale, ținând seama în mod corespunzător de dificultățile create de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de concurența tot mai intensă de pe plan mondial.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Sectoarele creative și culturale sunt sufletul societății europene și știm cât de reziliente au fost în acești doi ani care au trecut. În 2022, «Europa creativă» va beneficia de cel mai mare buget din istoria sa. UE le este alături și le ajută să se refacă, le sprijină procesul creativ și potențialul de inovare. Îi invităm pe artiștii, creatorii și profesioniștii din sectorul cultural să ia în considerare numeroasele oportunități de finanțare oferite de «Europa creativă» și să beneficieze de ele.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „În 2022, ne vom intensifica sprijinul acordat sectoarelor culturale și creative din Europa, atât de grav afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, de la cinematografe la festivaluri. Prin intermediul programului nostru «Europa creativă», vom mobiliza fonduri fără precedent, de 226 de milioane de euro pentru sectorul audiovizual și de 35 de milioane de euro pentru cooperarea transsectorială, inclusiv mass-media de știri. «Europa creativă» va investi în inovarea în tehnologii digitale și în noi tipuri de conținut, de la seriale de televiziune de calitate superioară până la realitatea virtuală. De asemenea, în cadrul eforturilor noastre de a proteja libertatea presei în UE, vom finanța parteneriate în domeniul jurnalismului, vom consolida standardele profesionale și vom promova educația în domeniul mass-mediei.”

Componenta culturală a programului va include cereri de propuneri și inițiative noi pentru sectoarele muzicii, patrimoniului cultural, artelor spectacolului și literaturii. În plus, programul va lansa o schemă de mobilitate, oferindu-le artiștilor, creatorilor sau profesioniștilor din domeniul cultural oportunități de a se deplasa în străinătate în vederea dezvoltării profesionale sau pentru colaborări internaționale și pentru a se adresa unui public nou, a deveni coproducători, a crea în comun cu alții sau a-și prezenta operele.

Componenta MEDIACăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• se concentrează pe audiovizual, iar în 2022 se introduc mai multe noutăți. Va fi finanțat sprijinul acordat dezvoltării unor jocuri video și a unor experiențe inovatoare legate de realitatea virtuală. O acțiune nouă, „MEDIA 360 de grade”, va viza principalele foruri din industrie, implicând întreprinderi din lanțul valoric audiovizual. Pentru o și mai mare stimulare a inovării, va fi lansat portalul Media Market, pentru întreprinderile nou-înființate promițătoare. Colaborarea dintre festivalurile de film va fi consolidată prin intermediul rețelelor.

În fine, componenta transsectorialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• va spori finanțarea acordată Laboratorului pentru inovare creativă pentru proiecte comune de inovare care implică mai multe sectoare creative, contribuind totodată la noul Bauhaus european. Această componentă va extinde și sprijinul acordat mass-mediei de știri prin luarea de măsuri suplimentare care să protejeze libertatea presei.

„Europa creativă” va viza și aspecte esențiale legate de sectoarele culturale și creative. Proiectele finanțate din componenta MEDIA vor trebui să implementeze strategii pentru ecologizare și diversitate, inclusiv echilibrul de gen. „Europa creativă” va contribui așadar în mod semnificativ la realizarea priorităților politice ale Comisiei în ceea ce privește sustenabilitatea și incluziunea. Programul va include inițiative care vizează priorități suplimentare ale UE, cum ar fi contribuția la Strategia UE de combatere a antisemitismului și de susținere a vieții evreieștiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, precum și la Anul european al tineretuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Sectoarele culturale și creative sunt de asemenea încurajate să utilizeze CulturEU, ghidul online lansat recent, pentru toate finanțările UE care le sunt accesibile. Site-ul interactiv reunește un total de 75 de oportunități de finanțare din 21 de programe diferite ale UE, de la „Europa creativă” și Orizont EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• la fonduri structuraleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și InvestEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Context

Sectoarele culturale și creative au reprezentat dintotdeauna o fațetă bogată a vieții europene, contribuind nu numai la coeziunea și diversitatea socială a Europei, ci și la economia sa — având în vedere că reprezintă 4,2 % din PIB-ul total al UE și 3,7 % din forța de muncă din UE.

Bugetul total disponibil pentru programul „Europa creativă” aferent perioadei 2021-2027Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de euro, o creștere de 63 % față de perioada 2014-2020. Bugetul sporit reflectă angajamentul Uniunii Europene de a ajuta sectorul să se refacă și să devină mai rezilient în anii ce urmează. Programul are trei componente:

  • Componenta „Cultură” acoperă toate domeniile sectoarelor culturale și creative, cu excepția sectorului audiovizual și a celui al mass-mediei de știri;
  • Componenta „MEDIA” oferă sprijin pentru sectorul audiovizual și cel cinematografic;
  • Componenta transsectorială oferă oportunități de colaborare transsectorială.

Organismele publice și private care își desfășoară activitatea în sectoarele creative pot solicita finanțare cu ajutorul birourilor „Europa creativă”, cu sedii în toate statele membre ale UE și în țări terțe asociate programului.

Detalii privind acțiunile specifice și termenele aferente de depunere a cererilor de finanțare sunt disponibile pe site-ul dedicat.

Mai multe informații

Programul anual de lucru pe 2022 pentru punerea în aplicare a programului „Europa creativă”

Site-ul dedicat programului „Europa creativă”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Știri

Detalii

Data publicării13 ianuarie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Emailsonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number+32 2 296 69 53

Célia DEJOND

Emailcelia.dejond@ec.europa.euPhone number+32 2 298 81 99