Skip to content

CE invită părțile interesate să formuleze observații cu privire la propunerea de revizuire a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întrep. feroviare

Ajutoare de stat: Comisia invită părțile interesate să formuleze observații cu privire la propunerea de revizuire a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare

StateAid_Feroviar

Comisia Europeană a lansat, în data de 22 decembrie, o consultare publică pe site-ul EU Survey prin care invită toate părțile interesate să formuleze observații cu privire la o propunere de revizuire a Liniilor directoare din 2008 privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• („Liniile directoare privind sectorul feroviar”). Părțile interesate pot răspunde la consultare până la data de 16 martie 2022.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Astăzi, invităm toate părțile interesate să își împărtășească punctele de vedere cu privire la propunerile de modificări specifice aduse Liniilor directoare privind sectorul feroviar. Dorim să facilităm sprijinirea de către statele membre a unor soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile decât transportul exclusiv rutier, cum ar fi transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare și transportul intermodal, întrucât consumatorii au nevoie de opțiuni în ceea ce privește modurile de transport și mobilitatea cu emisii scăzute. În Anul european al căilor ferate 2021, acesta este un pas important în direcția decarbonizării sectorului transporturilor din Europa și a sporirii atractivității transportului feroviar, limitând în același timp denaturarea concurenței.”

Liniile directoare privind sectorul feroviar stabilesc condițiile în care ajutoarele acordate întreprinderilor feroviare pot fi considerate compatibile cu piața internă și cu normele privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).

Lipsa de interoperabilitate pe perioade lungi, alături de necesitatea stringentă de a continua digitalizarea, frânează dezvoltarea unor servicii feroviare transfrontaliere fără sincope. Ajutoarele de stat pot contribui la remedierea acestor disfuncționalități ale pieței și la îmbunătățirea competitivității transportului feroviar, facilitând astfel transferul modal, limitând emisiile generate de transport și reducând congestionarea traficului rutier.

Comisia a efectuat o evaluare a actualelor Linii directoare privind sectorul feroviar în cadrul verificării adecvării ajutoarelor de statCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Evaluarea a arătat că liniile directoare actuale au avut o contribuție importantă la încurajarea transferului modal către transportul feroviar, care generează costuri externe mai mici decât alte moduri de transport, cum ar fi cel rutier, și la promovarea interoperabilității pentru a asigura colaborarea între diferitele sisteme tehnice ale căilor ferate din UE. În același timp, evaluarea a arătat că sunt necesare ajustări ale normelor actuale pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale pieței și ale reglementării și pentru a permite sectorului feroviar să adopte tranziția verde și digitală în concordanță cu prioritățile Comisiei, în special cu cele ale Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Lansarea revizuirii Liniilor directoare privind sectorul feroviar are loc în Anul european al căilor ferateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, ca o urmare firească a adoptării Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și a Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

În acest context, Comisia lansează procesul de revizuire a Liniilor directoare privind sectorul feroviar. Consultarea publică prezentată astăzi ia forma unui chestionar care va ajuta Comisia să identifice schimbările necesare și să elaboreze mai bine noile norme.

Mai precis, propunerea de revizuire are în vedere:

  • simplificarea normelor privind ajutoarele pentru coordonarea transporturilor care sprijină transferul modal către soluții de transport mai durabile;
  • extinderea domeniului de aplicare al Liniilor directoare privind sectorul feroviar, în special pentru a include toți operatorii de transport relevanți din lanțul intermodal, care contribuie la transferul modal al mărfurilor de la transportul rutier la soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile;
  • eliminarea barierelor din calea intrării pe piață sau a extinderii noilor actori de pe piață, în special în ceea ce privește accesul la material rulant adecvat;
  • asigurarea modernizării flotelor și a interoperabilității rețelelor;
  • contribuția la evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile comerciale și cele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public ale societăților feroviare integrate pe verticală;
  • evaluarea necesității unor norme privind serviciile de transport public în toate domeniile transportului feroviar care nu erau încă vizate de liniile directoare actuale, în special pentru serviciile de transport de marfă;
  • evaluarea necesității unor norme de salvare și restructurare adaptate aplicabile întreprinderilor feroviare.

Părțile interesate își pot trimite răspunsurile la chestionarul de pe Portalul pentru o mai bună legiferare al Comisiei până la 16 martie 2022.

Etapele următoare

Revizuirea Liniilor directoare privind sectorul feroviar va fi efectuată în concordanță cu prioritățile de politică definite în Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Adoptarea noilor Linii directoare privind sectorul feroviar este prevăzută pentru sfârșitul anului 2023.

Context

La 1 octombrie 2021, Comisia a publicat o evaluare inițială a impactuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• referitoare la revizuirea Liniilor directoare privind sectorul feroviar. Părțile interesate și-au putut transmite observațiile până la 29 octombrie 2021.

La aceeași dată, Comisia a publicat o foaie de parcursCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind o inițiativă menită să permită Comisiei să adopte un nou regulament de exceptare pe categorii pentru transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare și transportul intermodal și să faciliteze acordarea de ajutoare pentru promovarea unor soluții de transport mai puțin poluante. Această inițiativă este strâns legată de revizuirea Liniilor directoare privind sectorul feroviar, întrucât deschide calea pentru simplificări procedurale suplimentare care vor permite statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri de ajutor în favoarea unor soluții durabile de transport feroviar fără ca acestea să fie supuse unei examinări prealabile din partea Comisiei. La începutul anului 2022, Comisia va prezenta Consiliului o propunere în acest sens.

Detalii

Data publicării22 decembrie 2021

Date de contact

Arianna PODESTA

E-mailarianna.podesta@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 298 70 24

Maria TSONI

E-mailmaria.tsoni@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 299 05 26