Puncte de informare europeană ale Centrului EUROPE DIRECT Teleorman

6 articole

Nr crt. INSTITUŢIA ADRESA PERSOANA DE CONTACT TELEFON
1. Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman str. Bucuresti, Bl. T3, municipiul Alexandria Valentina Paşa 0247/310706
2. Biblioteca Comunală „Liliana Grădinaru” Peretu  Str.Șosea-Deal, nr. 260,      comuna Peretu Florica Neguţ 0247/327.313
3. Biblioteca Orășenească „Alexandru Depărățeanu” Videle str. Giurgiului nr. 13 bis,     orașul Videle, Vali Cîinaru 0247/454378
4. Biblioteca Comunală Buzescu  str. Preda Buzescu nr. 66,                                 comuna Buzescu Pati Nedelcu  0787/548091
5. Biblioteca Comunală „George Gană” Măldăeni str. Principală nr. 107,            comuna Măldăeni        Georgeta Robu  0769/034839