Skip to content

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 1 milion EUR menită să sprijine companiile aeriene care își încep activitatea pe aeroportul din Arad

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 1 milion EUR pentru a sprijini companiile aeriene care își încep activitatea pe aeroportul din Arad în contextul pandemiei de coronavirus.

StateAidArad

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de statCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Aeroportul este situat în partea de vest a României și deservește în principal județul Arad.

În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenții directe de până la 600,000 EUR pe întreprindere. Măsura va fi deschisă tuturor companiilor aeriene interesate care își încep activitatea pe aeroportul Arad, printr-o procedură deschisă și transparentă.

Măsura este menită să sprijine activitatea operatorilor aerieni și redresarea economică a regiunii în contextul pandemiei de coronavirus. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

În special, ajutorul (i) nu va depăși limita de 2,3 milioane EUR per beneficiar; și (ii) se acordă până la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Aici găsiți mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.100434 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. 

Detalii

Data publicării5 aprilie 2022

Date de contact

Arianna Podesta

Emailarianna.podesta@ec.europa.euPhone number+ 32 229 87024

Nina Ferreira

Emailnina.ferreira@ec.europa.euPhone number+ 32 229 98163

Maria Tsoni

Emailmaria.tsoni@ec.europa.euPhone number+ 32 229 90526