Skip to content

Ajutor de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 100 milioane EUR menită să sprijine regenerarea pădurilor, în cadrul MRR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească în valoare de 100 milioane EUR menită să sprijine regenerarea pădurilor deteriorate.

StateAidPaduri

Schema va fi finanțată prin Mecanismul de redresare și reziliență („MRR”), în urma evaluării pozitive, de către Comisie, a Planului de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Schema este menită să îi sprijine pe proprietarii de păduri să promoveze regenerarea pădurilor în zonele afectate de incendii forestiere, de fenomene climatice nefavorabile, de infestări cu dăunători și de evenimente catastrofale. Sprijinul va lua forma unor granturi directe acordate proprietarilor privați și publici de păduri, precum și asociațiilor acestora. Schema de ajutoare se va încheia la 30 iunie 2026.

Comisia a evaluat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special în temeiul Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și al articolului 107 alineatul (3) litera (c)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care le permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții. Comisia a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a încuraja regenerarea pădurilor. În plus, Comisia a concluzionat că schema este proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Comisia evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul Mecanismului de redresare și reziliență și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a Mecanismului de redresare și reziliență. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102070 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privindconcurențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Detalii

Data publicării24 mai 2022

Date de contact

NumeArianna PodestaEmailarianna.podesta@ec.europa.euPhone number+ 32 229 87024

NumeNina FerreiraEmailnina.ferreira@ec.europa.euPhone number+ 32 229 98163

NumeMaria TsoniEmailmaria.tsoni@ec.europa.euPhone number+ 32 229 90526