Skip to content

Politica de coeziune a UE: fondurile structurale și de investiții europene au sprijinit IMM-urile, locurile de muncă a milioane de persoane și producția de energie curată

În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE.

Cohesio

În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovând convergența socioeconomică de durată, coeziunea teritorială, Europa socială și o tranziție verde și digitală fără sincope.

Utilizarea acestor fonduri este explicată în raportul de sinteză pentru 2022 privind implementarea fondurilor ESI adoptat de Comisie.

Raportul prezintă rezultatele fondurilor ESI până la sfârșitul anului 2021:

 • au fost sprijinite peste 4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);
 • au fost sprijinite 55,2 milioane de persoane prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale sau al competențelor și educației;
 • capacitatea de producție de energie provenită din surse regenerabile a fost majorată cu peste 3 600 megawați-oră/an, în timp ce consumul anual de energie primară al clădirilor publice a fost redus cu 2,6 de terawați-oră/an (echivalentul cantității de energie electrică consumate de aproximativ 720 000 de gospodării într-un an întreg);
 • 2,3 milioane de proiecte au sprijinit sectorul agricol și IMM-urile rurale pentru a deveni mai competitive și au ajutat la crearea de locuri de muncă în zonele rurale;
 • în sectorul pescuitului și al acvaculturii au fost menținute 44 000 de locuri de muncă și au fost create peste 6 000 de locuri de muncă noi.

Fondurile ESI s-au aflat, de asemenea, în prima linie pentru a sprijini statele membre și regiunile în eforturile de face față pandemiei de COVID-19 și impactului său economic.

Datorită măsurilor de flexibilitate temporară introduse în politica de coeziune în urma urgenței sanitare, statelor membre li s-a oferit posibilitatea de a realoca fondurile politicii de coeziune necheltuite către domenii prioritare, cum ar fi asistența medicală, schemele privind reducerea timpului de muncă și sprijinul pentru IMM-uri.

Fondurile ESI au fost distribuite de la izbucnirea pandemiei în 2020 și 2021 pentru a răspunde nevoilor emergente ale instituțiilor medicale, ale cercetătorilor, ale patronilor de întreprinderi, ale angajaților și ale persoanelor vulnerabile. În același timp, fondurile ESI au contribuit la formarea a milioane de persoane cu un nivel scăzut de competențe, multe dintre acestea obținând calificări formale.

În fine, fondurile ESI au jucat un rol central pentru a stimula măsurile de eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, renovarea clădirilor și integrarea pieței, ca factori esențiali ai securității energetice a UE. Politica de coeziune a ajutat statele membre și regiunile să combată sărăcia energetică, reducând totodată emisiile de GES și creând locuri de muncă durabile în sectorul construcțiilor și al clădirilor.

Context

Raportul anual de sinteză privind fondurile ESI care acoperă implementarea în perioada 2014-2020 reprezintă o obligație conform articolului 53 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Raportul din acest an prezintă evoluția execuției financiare a fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 până la sfârșitul anului 2021. Perioada financiară 2014-2020 se încheie la sfârșitul anului 2023, conform așa-numitei reguli N+3.

Numărându-se printre cele mai substanțiale instrumente de investiții din cadrul bugetului UE, fondurile ESI sprijină coeziunea teritorială, economică și socială a regiunilor Europei, precum și reziliența și redresarea acestora în urma crizei cu care s-au confruntat în ultimii ani.

Acestea sunt:

Printre obiectivele de politică urmărite de fondurile ESI se numără:

 • cercetarea și inovarea
 • tehnologiile digitale
 • sprijinirea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • gestionarea durabilă a resurselor naturale
 • întreprinderile mici
 • creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
 • ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea educației și a formării
 • consolidarea capacității instituționale a administrației publice
 • dezvoltarea urbană și cooperarea teritorială (Interreg).

Informații suplimentare

Raportul de sinteză pentru 2022 privind implementarea fondurilor structurale și de investiții europene și anexeleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Platforma de date deschise privind fondurile ESI – Ghid privind progresele înregistrate în materie de investiții

Platforma de date deschise privind coeziunea

KohesioCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@EUinmyRegion

@EU_Social

Detalii

Data publicării

2 februarie 2023

Date de contact

Nume

Stefan DE KEERSMAECKEREmail

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 46 80

Nume

Veronica FAVALLIEmail

veronica.favalli@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 72 69