Skip to content

Ucraina: sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților

Ieri, 23 martie, Comisia Europeană a prezentat acțiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei și a populației ucrainene.

SprijinUcraina

În cele patru săptămâni de la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei în Ucraina, au sosit în UE aproximativ 3,5 milioane de persoane, în principal femei și copii. Se estimează că aproximativ 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării. Primirea oferită de UE celor care au intrat pe teritoriul său este marcată de prima activare din istorie a Directivei privind protecția temporară, cu scopul de a oferi asistență rapidă și un statut juridic clar. Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce privește asistența la frontiere, primirea și protecția civilă, UE ia astăzi măsuri suplimentare pentru a ajuta statele membre să se asigure că beneficiarii pot avea efectiv dreptul la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă – trăsături distinctive ale modului de viață european.

Sprijinul disponibil include: 

  • Protecție specială pentru copii: copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid la drepturile pe care le au, fără discriminare. Înregistrarea lor la intrarea în UE este esențială. Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru complet pentru protecția și respectarea drepturilor copilului. Coordonatorii naționali numiți în cadrul Garanției europene pentru copii au un rol esențial de jucat în încurajarea și coordonarea eforturilor atât la nivel național, cât și cu autoritățile regionale și locale. În acest context, se acordă o atenție deosebită copiilor instituționalizați (de exemplu, din orfelinate) și copiilor expuși riscului de trafic și răpire. În plus, Comisia pregătește proceduri standard de operare specifice pentru transferarea minorilor neînsoțiți. 
  • Accesul la educație: sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor reprezintă o prioritate în aceste vremuri dificile. Comisia va reuni statele membre pentru a încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica măsurile necesare pentru a le permite copiilor strămutați să își poată continua parcursul școlar. Platforma „School Education Gateway”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• va servi drept ghișeu unic care va da acces la materiale educaționale din Ucraina și la materiale ale statelor membre în limba ucraineană. Va fi esențial, de asemenea, să se valorifice capacitățile profesorilor ucraineni aflați printre persoanele nou-sosite în Europa. Comunitatea eTwinningCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• poate ajuta grupurile create în spațiul securizat al platformei pentru sprijinirea cadrelor didactice. FlexibilitateaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pe care o oferă programul de finanțare Erasmus+Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• va fi utilizată pentru a sprijini accesul studenților refugiați la educație și integrarea în instituțiile de învățământ superior a profesorilor care fug din calea războiului.
  • Accesul la asistență medicală: datorită unui mecanism de solidaritate instituit de Comisie, persoanele care au nevoie urgentă de spitalizare și tratament specializat pot fi transferate rapid între statele membre, 10 000 de paturi fiind deja disponibile în acest scop. ECDC monitorizează situația sanitară pe teren și a emis orientăriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• privind prevenirea și controlul bolilor infecțioase. Comisia, prin intermediul HERA, sprijină, de asemenea, furnizarea de vaccinuri, o atenție deosebită acordându-se vaccinării copiilor. Ar mai fi de adăugat și că UE va lua măsuri specifice de sprijinire a sănătății mintale și pentru depășirea traumelor celor care fug din calea războiului, inclusiv crearea unei rețele de profesioniști în domeniul sănătății mintale care sunt vorbitori de ucraineană. 
  • Accesul la locuri de muncă: statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei care sosesc în UE să își exercite rapid dreptul la muncă și la formare profesională. Este vorba despre informarea cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au în temeiul Directivei privind protecția temporară, furnizarea de sprijin lingvistic sau de afaceri și asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor, proces în care serviciile publice de ocupare a forței de muncă au un rol esențial în calitate de interfață între cei aflați în căutarea unui loc de muncă și piața forței de muncă. Comisia a adăugat limba ucraineană în cadrul Instrumentului EU de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și pe cei care doresc să își continue studiile să își valorifice competențele și apoi să aibă acces la oportunitățile care se prezintă și la orientare pentru pașii de urmat. Comisia va testa, de asemenea, o nouă rezervă de talente, inițiativă menită să coreleze competențele cu locurile de muncă vacante. Alte inițiative ale Comisiei în acest domeniu includ elaborarea de noi orientări pentru a facilita recunoașterea calificărilor profesionale obținute în Ucraina și colaborarea cu partenerii sociali pentru a contribui la informarea sectorului privat cu privire la drepturile în temeiul protecției temporare și la programele disponibile.
  • Accesul la cazare și locuințe: pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele sigure” va sprijini europenii care își pun la dispoziție locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse online, după caz. În plus, Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și fondurile politicii de coeziune vor fi mobilizate pentru a consolida sistemele publice de primire. Pe termen mai lung, Fondul european de dezvoltare regională contribuie la furnizarea de locuințe sociale familiilor și persoanelor din comunitate, iar acesta poate acoperi atât achiziționarea, cât și renovarea locuințelor. Fondul social european poate sprijini serviciile și cazarea comunitare, în special pentru persoanele cu nevoi speciale, persoanele cu handicap, copii și persoanele în vârstă. 

Solidaritatea în acțiune 

Comisia a instituit o platformă de solidaritate, care reunește statele membre și agențiile UE, pentru a coordona sprijinul acordat statelor membre care au nevoie. Platforma va contribui la organizarea transferurilor de persoane în interiorul UE către statele membre care dispun de capacitate de primire și poate contribui, de asemenea, la stabilirea unor căi de acces către țări terțe care găzduiesc deja comunități ucrainene semnificative, cum ar fi Canada sau Regatul Unit. Solidaritatea a venit și din sectorul privat, multe companii de transport organizând trenuri umanitare și oferind bilete gratuite celor care se refugiază. UE ajută la repatrierea resortisanților din afara Ucrainei care se aflau în această țară în momentul izbucnirii războiului, de exemplu prin intermediul primelor zboruri umanitare de returnare voluntară, sprijinite de Frontex, din Polonia în Tadjikistan și în Kârgâzstan. 

Soluții rapide și flexibile pentru finanțarea solidarității 

Comisia a luat măsuri imediate pentru a contribui la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele membre care găzduiesc persoane ce fug din calea războiului din Ucraina. Printre acestea se numără propunerea privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (CARE) și modificărileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• aduse fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020. Sprijinul personalizat prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnicCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• va ajuta statele membre la dezvoltarea capacității instituționale și operaționale de primire a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, consolidând integrarea socială și economică a acestora și utilizând în mod optim fondurile UE disponibile pentru a oferi cazare familiilor sau copiilor neînsoțiți. În plus, finanțarea disponibilă în cadrul REACT-EU, în special tranșa sa din 2022 de până la 10 miliarde EUR, poate fi utilizată de statele membre. Pentru a sprijini statele membre, în special pe cele mai apropiate de frontiera UE cu Ucraina, se vor pune la dispozițieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• plăți de prefinanțare în valoare de 3,4 miliarde EUR în cadrul REACT-EU pentru a accelera accesul la fonduri. O finanțare semnificativă este disponibilă, de asemenea, în cadrul financiar 2021-2027 adoptat, atât din fondurile pentru afaceri interne, cât și din fondurile politicii de coeziune.

Declarațiile membrilor colegiului 

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie, a declarat: „Aproximativ jumătate din cei sosiți de la începutul războiului sunt copii. Aceștia au trecut prin experiențe traumatizante, viața fiindu-le dată peste cap de la o zi la alta. Este de datoria și de responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți copiii sunt primiți și îngrijiți în mod corespunzător, inclusiv cei cu handicap. Prioritatea imediată este acum să le oferim acestor copii un loc în care se poată simți în siguranță și acces rapid și nediferențiat la sprijin psihosocial, asistență medicală, hrană și educație. Minorii neînsoțiți, copiii separați de părinți și copiii orfani trebuie să fie înregistrați imediat și să fie luați în grijă de către serviciile de protecție a copilului pentru ca aceștia să nu cadă pradă traficului și abuzurilor. Prin această comunicare, întreprindem măsuri concrete, ținând cont, în fiecare etapă, de interesul superior al acestor copii.” 

Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Directiva privind protecția temporară este în vigoare acum și oferă mai multor milioane de persoane acces imediat la asistență medicală, școli, locuri de muncă și locuințe. Astăzi, Comisia prezintă o serie de măsuri suplimentare menite să ajute statele membre să concretizeze aceste drepturi. Prin crearea unei platforme pentru găzduirea materialelor școlare, a unui mecanism pentru transferurile medicale în interiorul UE, a unei rezerve europene de talente la nivelul UE pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a unei inițiative privind «locuințele sigure», vom traduce buna voință a europenilor în ajutor practic pentru milioanele de persoane obligate să își părăsească locuințele.”

Ylva Johansson, comisara pentru afaceri interne, a declarat: „Milioane de oameni au fost dezrădăcinați și trebuie să punem rapid în practică toate modalitățile de exprimare a solidarității. Este deja operațională o nouă platformă de solidaritate, care permite ca, între statele membre, să se coreleze nevoile și capacitățile. Cei care fug de război au nevoie să își vadă drepturile restabilite. Trebuie să fie în măsură să lucreze, să aibă acces la asistență medicală, să fie siguri că au un acoperiș deasupra capului și că își pot trimite copiii la școală.” 

Context

Ca răspuns la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei, UE a pus la dispoziție ajutor umanitar direct, asistență de urgență în materie de protecție civilă, sprijin la frontieră, precum și un statut juridic clar, care le permite celor care fug de război să beneficieze de protecție imediată în UE.

Comunicarea de astăzi vine în urma deciziei luate la 4 martie de a introduce o protecție temporară pentru persoanele care fug din calea războiului, care le conferă acestora dreptul la locuință, la asistență medicală, acces la piața locurilor de muncă și la educație. Aceasta completează orientărileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• operaționale ale Comisiei menite să sprijine statele membre în aplicarea Directivei privind protecția temporară. Comunicarea completează, de asemenea, orientărileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• operaționale ale Comisiei privind gestionarea frontierelor externe, menite să ajute polițiștii de frontieră ai statelor membre să gestioneze eficient sosirile la frontierele cu Ucraina.

Pentru informații suplimentare

ComunicareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• privind primirea celor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor 

Fișă informativăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• 

Site webCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Solidaritatea UE cu Ucraina 

Site webCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Informații pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina 

Detalii

Data publicării23 martie 2022

Date de contact

Anitta HIPPER

Emailanitta.hipper@ec.europa.euPhone number+32 2 298 56 91

Laura BERARD

Emaillaura.berard@ec.europa.euPhone number+32 2 295 57 21