Skip to content

Tabloul de bord pentru 2021 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană rămâne solid în sectorul TIC, al sănătății și în al tehnologiilor verzi

Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE, publicată astăzi, în pofida unui mediu economic global dificil în 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății și al serviciilor TIC. UE rămâne unul dintre liderii din domeniul brevetelor de mare valoare pentru tehnologiile verzi și al brevetelor verzi din industriile energointensive, ceea ce reprezintă o dovadă a transformării sale în vederea atingerii neutralității climatice.

În mod specific, companiile cu sediul în UE au majorat investițiile în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății (10,3 %) și al serviciilor TIC (7,2 %), deși într-un ritm mai lent decât cele din SUA și China. Cu toate acestea, volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de companiile din UE a scăzut pentru prima dată în ultimii 10 ani, în principal din cauza scăderii investițiilor în cercetare și dezvoltare din sectorul automobilelor, din sectorul aerospațial și din cel al apărării. În 2020, societățile cu sediul în UE și-au redus volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare cu 2,2 %. Companiile din SUA și China și-au majorat volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare cu 9,1 %, respectiv, cu 18,1 %. În cursul crizei provocate de coronavirus, companiile cu sediul în SUA și China și-au sporit ponderea investițiilor în cercetare și dezvoltare în anumite sectoare, precum sectorul sănătății (SUA: 17,9 %; China: 30,7 %), al serviciilor TIC (SUA: 12,4 %; China: 21,2 %) și al producătorilor de TIC (SUA: 7,8 %; China: 11,5 %).

Deși a stimulat creșterea rapidă, la nivel mondial, a unor sectoare precum cel al serviciilor TIC și al sănătății, pandemia a afectat grav industriile tradiționale, cum ar fi industria automobilelor (-4,3 %) și industria aerospațială și de apărare (-17 %). Având în vedere faptul că sectorul automobilelor reprezintă cel mai important sector de investiții în cercetare și dezvoltare pentru companiile din UE, aceste scăderi au contribuit la declinul global al cercetării și dezvoltării. Totuși, 14 companii din UE s-au clasat printre primele 50 în topul mondial al principalilor 2 500 de investitori în cercetare și dezvoltare.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru ca industria europeană să își asume rolul de lider în tranziția verde, să exceleze în sectorul TIC, care cunoaște o dezvoltare rapidă, și să conducă noul val al inovațiilor „deep-tech”.. Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE ne arată în mod clar în ce sectoare trebuie să ne intensificăm eforturile, invitându-ne să investim acum pentru viitor.”

La nivel mondial, investițiile în cercetarea și dezvoltarea industrială s-au dovedit a fi reziliente în contextul crizei provocate de coronavirus. În 2020, acestea au continuat să crească, cu 6 % pentru al 11-lea an consecutiv. Prin contrast, în același an s-au înregistrat reduceri semnificative ale cheltuielilor de capital, ale veniturilor nete și ale profiturilor din exploatare. Tendința pozitivă generală a investițiilor în cercetare și dezvoltare reprezintă o dovadă a faptului că întreprinderile sunt orientate spre viitor și se pregătesc pentru redresare prin menținerea sau prin creșterea volumului investițiilor în cercetare și dezvoltare, în pofida faptului că au fost nevoite să își reducă cheltuielile și că veniturile lor au scăzut.

Importanța sectorului TIC, al sănătății, și al automobilelor din punctul de vedere al competitivității globale în materie de cercetare și dezvoltare este ilustrată de faptul că volumul agregat al investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate în aceste trei sectoare a crescut cu peste 100 % începând din 2010, iar în cazul serviciilor TIC chiar s-a triplat. În ceea ce privește clasamentul nivelurilor investițiilor realizate de companii, sectorul TIC se află în mod constant pe primul loc în tabloul de bord, ceea ce evidențiază nivelul tot mai mare de digitalizare al economiei mondiale. Toate societățile clasate pe primele cinci locuri în 2020 aparțin sectorului digital.

Se preconizează că dubla tranziție verde și digitală va îmbunătăți performanța firmelor din UE în materie de cercetare și dezvoltare și le va revigora baza industrială, în conformitate cu prioritățile strategiei industriale a UE și cu ambițiile Europei de a consolida ecosistemul de inovare și de a promova politicile relevante.

Context

Începând din 2004, Comisia a publicat, în fiecare an, Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană. Ediția din 2021 a tabloului de bord include cele 2 500 de societăți care au investit cele mai mari sume în cercetare și inovare la nivel mondial în 2020. Datele prezentate în tabloul de bord, preluate din cele mai recente conturi publicate de companii, conțin indicatori-cheie cu privire la cele 2 500 de societăți mamă și la cele peste 800 000 de filiale ale acestora, care permit analizarea performanțelor economice și în materie de inovare a companiilor. Aceste societăți, bazate în 39 de țări, au investit fiecare cel puțin 36,5 milioane EUR în cercetare și dezvoltare, ceea ce înseamnă, în total, 908,9 miliarde EUR. Volumul total al investițiilor în cercetare și dezvoltare prezentat în tabloul de bord pentru 2021 este echivalentul a aproximativ 90 % din finanțarea acordată de întreprinderi la nivel mondial pentru cercetare și dezvoltare. Eșantionul include 401 de companii bazate în UE, care reprezintă 20,3 % din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare din eșantion, 779 de societăți din SUA (37,8 %), 597 de societăți din China (15,5 %), 293 de societăți japoneze (12,2 %) și 430 din restul lumii (14,2 %).

Pentru informații suplimentare

Tabloul de bord pentru 2021 al investițiilor industriale în cercetare și dezvoltare din Uniunea Europeană.

Site interactiv

Politica UE privind cercetarea și inovarea din sectorul industrial

PDF imprimabil

Tabloul de bord pentru 2021 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunearomână (45.283 kB – PDF)Descărcați (45.283 kB – PDF)

Date de contact pentru presă