Skip to content

Siguranța alimentară: Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să aplice în mod corect normele UE privind igiena produselor alimentare

Siguranța alimentară: Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să aplice în mod corect normele UE privind igiena produselor alimentare.  

IgienaAlimentara

Astăzi, 19 aprilie, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat României [INFR(2020)4041] pentru nerespectarea normelor UE privind principiile și cerințele generale ale legislației alimentare [Regulamentul (CE) nr. 178/2002RO•••], privind igiena produselor alimentare [Regulamentul (CE) nr. 852/2004RO•••], a normelor specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală [Regulamentul (CE) nr. 853/2004RO•••] și a procedurii de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice [Directiva 2015/1535RO•••]. Autoritățile române au stabilit norme naționale care derogă de la cerințele de igienă alimentară aplicabile în întreaga Uniune Europeană, care vizează asigurarea siguranței alimentare în beneficiul și pentru protecția consumatorilor europeni. În plus, normele naționale adoptate de România nu se conformează anumitor definiții, care sunt prevăzute în legislația UE, cum ar fi comerțul cu amănuntul, produsele primare și producția primară de alimente. Încălcarea vizează carnea de vânat, peștele sălbatic capturat și ouăle de prepeliță. Ea se referă, de asemenea, la comerțul cu amănuntul cu produse secundare de origine animală. De asemenea, Comisia consideră că România a încălcat obligațiile de notificare în temeiul Directivei 2015/1535 prin faptul că nu a notificat Comisiei normele naționale înainte de adoptarea acestora. În iulie 2020, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere. Întrucât România nu s-a conformat încă acestei scrisori, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. România are acum la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(Pentru informații suplimentare: Stefan de Keersmaecker – Tel.: +32 229 84680; Célia Dejond – Tel.: +32 229 88199)

Detalii

Data publicării

19 aprilie 2023