Skip to content

Rezerva de ajustare la Brexit: Comisia aprobă prefinanțări în valoare de 2 miliarde EUR pentru 12 state membre

Comisia a aprobat plata a peste 2 miliarde EUR în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 12 state membre.

FondAjustareBrexit

Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane EUR până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023. Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: „Brexit a avut un impact negativ asupra vieții multor persoane din UE. Rezerva de ajustare la Brexit a fost instituită și adoptată în timp record pentru a ajuta statele membre să atenueze consecințele negative economice, sociale și teritoriale ale Brexitului. Acum depinde de statele membre să utilizeze în mod optim fondurile disponibile pentru a sprijini regiunile, comunitățile locale, cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii să își diversifice activitatea, să își mențină locurile de muncă și să recalifice forța de muncă acolo unde este necesar.

Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state membre:

Statul membruSumele de prefinanțare anuale bazate pe alocarea provizorie către statele membre, în EUR/prețuri curente (rotunjite)
202120222023
Belgia119 986 19591 789 45793 625 219
Estonia2 053 3781 570 8351 602 251
Spania84 563 08164 690 77065 984 566
Franța228 303 007174 651 835178 144 821
Croația2 231 8231 707 3451 741 491
Letonia3 397 5652 599 1382 651 120
Malta13 756 90010 524 03110 734 508
Țările de Jos275 097 478210 449 612214 658 542
Austria8 601 1976 579 9176 711 514
Portugalia25 252 29619 318 01019 704 365
România13 396 96810 248 68210 453 653
Suedia42 657 12932 632 71033 285 355
Total819 297 017626 726 342639 297 405

Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate și plătite începând cu 1 ianuarie 2020.

Etapele următoare

Comisia este pregătită să prelucreze rapid deciziile privind rezerva de ajustare la Brexit pentru celelalte state membre, pentru a se asigura că acestea pot primi sprijin din rezervă și invită celelalte state membre să notifice fără întârziere Comisia în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit.

Context

Brexit are un impact negativ asupra tuturor statelor membre, dar în moduri diferite, unele state membre, regiuni, sectoare sau comunități locale fiind mai afectate decât altele. Rezerva de ajustare la Brexit, cu un cuantum de 5,4 miliarde EUR, a fost instituităCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pentru a sprijini toate statele membre, acordând prioritate celor mai puternic afectate. Contribuția financiară din rezervă pentru un stat membru va fi executată în cadrul gestiunii partajate. Aceasta nu necesită o programare sau o planificare avansată a măsurilor și oferă flexibilitate în punerea în aplicare, în conformitate cu principiul subsidiarității. Regulamentul de instituire a rezervei a intrat în vigoare la 6 octombrie 2021.

În decembrie 2021, Irlanda și Italia au fost primele state membre pentru care s-a plătit finanțare din rezerva de ajustare la Brexit. Până la sfârșitul lunii martie 2022, 14 state membre vor fi primit primele tranșe din prefinanțare.

Informații suplimentare

Mai multe despre rezerva de ajustare la BrexitCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit (RAB)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării14 martie 2022

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Emailstefan.de-keersmaecker@ec.europa.euPhone number+32 2 298 46 80

Veronica FAVALLI

Emailveronica.favalli@ec.europa.euPhone number+32 2 298 72 69