Skip to content

Alfabetizarea financiară: Comisia și OCDE-INFE publică un cadru comun pentru îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor

Comisia Europeană și Rețeaua internațională pentru educație financiară a OCDE (OCDE-INFE) au publicat astăzi, 11 ianuarie, cadrul comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți.

Alfabetizare_Financiara

Acest cadru vizează îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor, pentru a le permite să ia decizii judicioase cu privire la finanțele lor personale. Acesta va sprijini dezvoltarea de politici publice, programe de alfabetizare financiară și materiale educaționale de către statele membre, instituțiile de învățământ și sectorul financiar. De asemenea, cadrul va sprijini schimbul de bune practici între factorii de decizie politică și părțile interesate din UE.

O mai bună înțelegere a finanțelor le oferă cetățenilor mijloacele de a-și gestiona finanțele personale și le permite să participe cu mai multă siguranță și încredere pe piețele financiare. Cadrul de competențe financiare publicat astăzi se înscrie în continuarea măsurilor anunțate în Planul de acțiune din 2020 privind uniunea piețelor de capitalCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Acesta marchează o etapă esențială în activitatea Comisiei în materie de alfabetizare financiară și reprezintă o continuare importantă a activității OCDE/INFE în acest domeniu.

Cadrul comun de competențe financiare pentru adulți publicat astăzi: evidențiază competențele-cheie de care trebuie să dispună o persoană pentru a lua decizii financiare judicioase și se bazează pe competențele definite în cadrul G20/OCDE-INFE de competențe fundamentale privind alfabetizarea financiară a adulților, adaptându-le la contextul UE și integrând competențele digitale și competențele în materie de finanțare durabilă.

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Dotarea cetățenilor cu know-how-ul necesar pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la finanțele lor personale promovează bunăstarea financiară și o participare cu un nivel mai mare de încredere pe piețele financiare. Acest lucru este cu atât mai important cu cât sectorul financiar este din ce în ce mai digitalizat. Nivelurile actuale de alfabetizare financiară din UE sunt, din păcate, scăzute și au un impact disproporționat asupra persoanelor celor mai vulnerabile din societate. Anunțul făcut astăzi, precum și activitatea comună a Comisiei și a OCDE-INFE, reprezintă un important pas înainte în consolidarea alfabetizării financiare în UE, prin punerea la dispoziția statelor membre și a altor părți interesate a instrumentelor necesare pentru elaborarea politicilor și a programelor de alfabetizare financiară. Acest cadru reprezintă o parte esențială a Planului nostru de acțiune privind uniunea piețelor de capital și ne aduce mai aproape de finalizarea unei piețe unice în care consumatorii să poată participa în condiții de siguranță pe piețele de capital.”

Etapele următoare

Eforturile Comisiei și ale OCDE se vor concentra acum pe adoptarea cadrului comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți de către autoritățile naționale și practicieni. La începutul anului 2022, vor fi organizate dialoguri cu statele membre și cu părțile interesate, care vor fi moderate de serviciile Comisiei și de OCDE.

În paralel, Comisia și OCDE, în cooperare cu statele membre, vor începe să lucreze la un cadru comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru copii și tineret, care se preconizează că va fi finalizat în 2023.

Context

În conformitate cu Recomandarea OCDE din 2020 privind alfabetizarea financiară, alfabetizarea financiară se referă la o combinație de cunoștințe, competențe, atitudini și comportamente în domeniul financiar necesare pentru a lua decizii financiare judicioase și, în ultimă instanță, pentru a obține bunăstarea financiară individuală. Cu toate acestea, nivelul de alfabetizare financiară în rândul cetățenilor rămâne scăzut, ceea ce face ca aceasta să fie o prioritate pentru factorii de decizie și alte părți interesate din UE.

Acesta este motivul pentru care Comisia a inclus în Planul de acțiune din 2020 privind uniunea piețelor de capital două măsuri care vizează asigurarea unui nivel mai ridicat de alfabetizare financiară a cetățenilor din UE:

  • efectuarea, până în al doilea trimestru al anului 2021, unei evaluări a fezabilității elaborării unui cadru de competențe financiare al UE:

Evaluarea fezabilității elaborării unui cadru de competențe financiare în UE a fost publicată în aprilie 2021 și a sprijinit crearea unor cadre de competențe financiare la nivelul UE, în colaborare cu OCDE-INFE.

  • în cazul unei evaluări pozitive a impactului, prezentarea unei propuneri legislative prin care să se solicite statelor membre să promoveze măsuri care să sprijine educația financiară a consumatorilor:

Această acțiune va fi definită mai în detaliu în contextul inițiativei privind investițiile cu amănuntul care urmează să fie adoptată în al patrulea trimestru al anului 2022.

Cadrul comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți publicat astăzi a fost elaborat de Comisie și de OCDE-INFE, care și-au coordonat activitățile. Statele membre și experții și-au împărtășit opiniile și observațiile cu privire la elaborarea cadrului în cadrul unui subgrup specific al Grupului de experți guvernamentali al UE privind serviciile financiare cu amănuntul (GEGRFS). În plus, experții tehnici și-au exprimat punctul de vedere cu privire la ușurința utilizării cadrului prin intermediul unei discuții tehnice organizate de serviciile Comisiei și de OCDE.

Acest cadru de competențe financiare va avea ca obiectiv furnizarea unei terminologii comune și a unui cadru comun la nivelul UE care să contribuie la elaborarea politicilor și a programelor de alfabetizare financiară, identificând lacunele în ceea ce privește cursurile de formare, și crearea de instrumente de evaluare.

Informații suplimentare

Cadrul de competențe financiare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării11 ianuarie 2022

Date de contact

Daniel FERRIE

Emaildaniel.ferrie@ec.europa.euPhone number+32 2 298 65 00

Aikaterini APOSTOLA

Emailaikaterini.apostola@ec.europa.euPhone number+32 2 298 76 24