Skip to content

REPowerEU: acțiune comună la nivel european pentru o energie mai accesibilă din punctul de vedere al prețurilor, mai sigură și mai durabilă

Ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a propus astăzi, 8 martie, liniile generale ale unui plan menit să asigure independența Europei de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, începând cu gazele naturale.

REPowerEU

Acest plan prezintă, de asemenea, o serie de măsuri menite să răspundă creșterii prețurilor la energie în Europa și să reconstituie stocurile de gaze pentru iarna următoare. Europa se confruntă cu o creștere a prețurilor la energie de mai multe luni, însă, incertitudinea care există în prezent cu privire la aprovizionare agravează această problemă. REPowerEU va încerca să diversifice aprovizionarea cu gaze, să accelereze introducerea gazelor din surse regenerabile și să înlocuiască gazul pentru încălzire și producerea de energie electrică. Astfel, până la sfârșitul anului, cererea UE de gaz rusesc s-ar putea reduce cu două treimi.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Trebuie să devenim independenți de petrolul, cărbunele și gazele din Rusia. Pur și simplu nu ne putem baza pe un furnizor care ne amenință în mod explicit. Trebuie să acționăm acum pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la energie, pentru a ne diversifica aprovizionarea cu gaze pentru iarna următoare și pentru a accelera tranziția către o energie curată. Cu cât vom trece mai rapid la surse regenerabile de energie și la hidrogen și vom avea o eficiență energetică sporită, cu atât vom fi cu adevărat independenți și vom avea control asupra sistemului nostru energetic. În această săptămână, la Versailles, voi discuta ideile Comisiei cu liderii europeni și, împreună cu echipa mea, voi lua măsurile necesare pentru a le pune rapid în aplicare.”

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „A sosit momentul să ne abordăm vulnerabilitățile și să devenim rapid mai independenți în alegerile noastre legate de energie. Să trecem cât mai repede la surse regenerabile de energie! Sursele regenerabile de energie sunt ieftine, curate și potențial nelimitate și, în loc să finanțeze industria combustibililor fosili în altă parte, creează locuri de muncă aici. Războiul pe care îl duce Putin în Ucraina demonstrează urgența accelerării tranziției noastre către o energie curată.”

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Invadarea Ucrainei de către Rusia a agravat situația securității aprovizionării și a generat o creștere fără precedent a prețurilor la energie. Pentru ultimele săptămâni de iarnă din acest an, Europa dispune de cantități suficiente de gaze, dar, pentru anul viitor, trebuie să ne reconstituim urgent rezervele. Prin urmare, Comisia va propune ca, până la 1 octombrie, instalațiile de stocare a gazelor din UE să fie umplute în proporție de cel puțin 90 %. Am prezentat, de asemenea, măsuri privind reglementarea prețurilor, ajutoarele de stat și măsurile fiscale menite să protejeze gospodăriile și întreprinderile europene împotriva creșterii excepțional de mari a prețurilor.” 

Măsuri de urgență privind prețurile la energie și stocarea gazelor

„Setul de instrumente privind prețurile la energie” al Comisiei, adoptat în luna octombrie a anului trecut, care a ajutat statele membre să atenueze impactul prețurilor ridicate asupra consumatorilor vulnerabili, rămâne un cadru important pentru măsurile naționale. Astăzi, Comisia prezintă statelor membre orientări suplimentare, care confirmă posibilitatea de a reglementa prețurile în circumstanțe excepționale și care stabilesc modul în care statele membre pot redistribui consumatorilor veniturile obținute din profiturile ridicate din sectorul energetic și din comercializarea certificatelor de emisii. Normele UE privind ajutoarele de stat oferă de asemenea, statelor membre posibilitatea de a oferi sprijin pe termen scurt întreprinderilor afectate de prețurile ridicate la energie și pot contribui la reducerea expunerii acestora la volatilitatea prețurilor la energie pe termen mediu și lung. În urma unei consultări privind modificările specifice aduse Orientărilor privind ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, Comisia se va consulta, de asemenea, cu statele membre cu privire la necesitatea și domeniul de aplicare al unui nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru situații de criză menit să acorde ajutoare întreprinderilor afectate de criză, în special celor care se confruntă cu costuri ridicate ale energiei.

Comisia intenționează să prezinte, până în luna aprilie, o propunere legislativă prin care în UE ar urma să devină obligatorie umplerea, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în proporție de cel puțin 90 % din capacitate, a instalațiilor subterane de stocare a gazelor. Propunerea ar implica monitorizarea și punerea în aplicare a nivelurilor de umplere și ar crea mecanisme de solidaritate între statele membre. De asemenea, Comisia își continuă ancheta privind piața gazelor naturale ca răspuns la preocupările legate de posibilele denaturări ale concurenței de către operatori, în special Gazprom.

Pentru a face față creșterii bruște a prețurilor la energie, Comisia va analiza toate măsurile de urgență posibile pentru a limita efectul de contagiune al prețurilor gazelor naturale asupra prețurilor energiei electrice, cum ar fi plafonările temporare ale prețurilor. De asemenea, Comisia va evalua opțiunile de optimizare a organizării pieței energiei electrice, ținând seama de raportul final al Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și de alte contribuții privind beneficiile și dezavantajele mecanismelor alternative de stabilire a prețurilor pentru menținerea energiei electrice la prețuri accesibile, fără a se perturba aprovizionarea și investițiile suplimentare în tranziția verde.

REPowerEU – eliminarea dependenței noastre de gazul rusesc până în 2030

Putem să ieșim treptat, cu mult înainte de 2030, din dependența noastră de combustibilii fosili din Rusia. În acest scop, Comisia propune un întocmirea unui plan REPowerEU, care va spori reziliența sistemului energetic la nivelul UE și se va baza pe doi piloni: diversificarea aprovizionării cu gaze, datorită creșterii importurilor de GNL și prin gazoducte de la furnizori din afara Rusiei și datorită creșterii producției și importurilor de biometan și hidrogen și reducerea mai rapidă a utilizării combustibililor fosili în locuințele, clădirile, industria și sistemul nostru energetic, prin îmbunătățirea eficienței energetice, prin recurgerea în mai mare măsură la sursele regenerabile de energie și la electrificare și prin eliminarea blocajelor din infrastructură.

Punerea în aplicare integrală a propunerilor legislative din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55” prezentat de Comisie ar reduce deja consumul anual de gaz fosil cu 30 %, echivalentul a 100 de miliarde de metri cubi, până în 2030. Dacă s-ar adopta măsurile din planul REPowerEU, am putea elimina treptat cel puțin 155 de miliarde de metri cubi de gaz fosil, echivalentul volumului importat din Rusia în 2021. În termen de un an se poate realiza o reducere de aproape două treimi, punându-se astfel capăt dependenței excesive a UE de un singur furnizor. Comisia propune să colaboreze cu statele membre pentru a identifica cele mai adecvate proiecte pentru îndeplinirea acestor obiective, bazându-se pe activitatea amplă desfășurată deja cu privire la planurile naționale de redresare și reziliență.

Context

Noua realitate geopolitică și de pe piața energiei ne obligă să accelerăm drastic tranziția către o energie curată și să mărim independența energetică a Europei față de furnizorii nefiabili și față de combustibilii fosili volatili.

În urma invaziei Ucrainei, necesitatea unei tranziții rapide către o energie curată nu a fost niciodată mai puternică și mai clară. UE importă 90 % din consumul său de gaze, aproximativ 45 % din importuri fiind din Rusia, acest procentaj fiind diferit de la un stat membru la altul. Importurile din Rusia reprezintă, de asemenea, 25 % din importurile de petrol și 45 % din importurile de cărbune.

Setul de instrumente al Comisiei privind prețurile la energie din octombrie 2021 a ajutat cetățenii și întreprinderile să facă față prețurilor ridicate la energie în ultimele luni. 25 de state membre au adoptat, în conformitate cu setul de instrumente, măsuri care reduc deja facturile la energie pentru mai mult de 70 de milioane de consumatori casnici și pentru mai multe milioane de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.

Comisia continuă să colaboreze cu vecinii și partenerii din Balcanii de Vest și din Comunitatea Energiei, care împart dependența UE de combustibilii fosili și expunerea la creșterea prețurilor și care s-au angajat totodată să atingă aceleași obiective pe termen lung în domeniul climei. UE este pregătită să ofere sprijin Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei pentru a asigura o energie fiabilă și durabilă. Eforturile depuse în prezent pentru a asigura sincronizarea de urgență a rețelelor electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova cu rețeaua continentală europeană reprezintă o dovadă clară a acestui angajament.

Pentru mai multe informații, a se vedea:

Comunicarea privind REPowerEU: acțiune comună la nivel european pentru o energie mai accesibilă din punctul de vedere al prețurilor, mai sigură și mai durabilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – REPowerEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Site-ul web al Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Site-ul web consacrat sprijinului oferit de UE UcraineiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării8 martie 2022

Date de contact

Ștefan TURCU (persoană de contact pentru presă)

Emailstefan.turcu@ec.europa.euPhone number+40 724 232 197