Skip to content

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021: Consolidarea capacității și a libertății de acțiune pe termen lung ale UE

Comisia a adoptat astăzi, 8 septembrie, cel de al doilea Raport anual de analiză prospectivă strategică – „Capacitatea și libertatea de acțiune ale UE”.

Foresight

Comunicarea prezintă o perspectivă multidisciplinară orientată spre viitor asupra autonomiei strategice deschise a UE într-o ordine mondială din ce în ce mai multipolară și mai contestată. Comisia a identificat patru tendințe principale la nivel mondial care afectează capacitatea și libertatea de acțiune ale UE: schimbările climatice și alte provocări legate de mediu, hiperconectivitatea digitală și transformarea tehnologică, presiunile asupra democrației și a valorilor democratice și schimbările în ordinea și demografia mondială. Comisia a stabilit, de asemenea, 10 domenii-cheie de acțiune în care UE se poate impune ca lider mondial și își poate afirma autonomia strategică deschisă. Analiza prospectivă strategică stă, așadar, în continuare la baza programelor de lucru și a priorităților stabilite de Comisie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Cetățenii europeni constată aproape zilnic că provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și transformarea digitală, au un impact direct asupra vieții lor personale. Simțim cu toții că democrația și valorile noastre europene sunt puse sub semnul întrebării, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, sau că Europa trebuie să își adapteze politica externă în lumina schimbărilor prin care trece ordinea mondială. Dacă suntem informați mai bine și cât mai devreme cu privire la aceste tendințe, vom putea să abordăm la timp aceste probleme importante și să orientăm Uniunea într-o direcție pozitivă.”

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relațiile interinstituționale și prospectiva, a declarat: „Deși nu putem ști ce ne rezervă viitorul, o înțelegere mai bună a principalelor megatendințe, incertitudini și oportunități va spori capacitatea și libertatea de acțiune pe termen lung ale UE. Acest raport de analiză prospectivă strategică examinează, așadar, patru megatendințe care au un impact major asupra UE și identifică zece domenii de acțiune prin care ne putem spori autonomia strategică deschisă și ne putem consolida poziția de lider mondial în perspectiva anului 2050. Pandemia nu a făcut decât să întărească argumentele în favoarea luării, încă de astăzi, a unor decizii strategice ambițioase, iar acest raport ne va ajuta să nu pierdem din vedere obiectivele urmărite.”

Zece domenii strategice de acțiune politică

  1. Asigurarea unor sisteme sanitare și alimentare durabile și reziliente
  2. Asigurarea unei energii decarbonizate și accesibile ca preț
  3. Consolidarea capacității în materie de gestionare a datelor, de inteligență artificială și de tehnologii de vârf
  4. Asigurarea și diversificarea aprovizionării cu materii prime critice
  5. Asigurarea poziției conferite de avantajul primului venit în ceea ce privește stabilirea standardelor la nivel mondial
  6. Construirea unor sisteme economice și financiare reziliente și adaptate exigențelor viitorului
  7. Dezvoltarea și păstrarea competențelor și a talentelor care corespund ambițiilor UE
  8. Consolidarea capacităților de securitate și apărare și a accesului la spațiu
  9. Colaborarea cu partenerii mondiali pentru a promova pacea, securitatea și prosperitatea pentru toți, precum și
  10. Consolidarea rezilienței instituțiilor

Etapele următoare

Comisia va continua să își pună în aplicare agenda analizei prospective strategice pentru acest ciclu de elaborare a politicilor, ca bază pentru inițiativele din cadrul programului de lucru pentru anul viitor. În perioada 18-19 noiembrie, Comisia va găzdui conferința anuală a Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS), în cadrul căreia se va discuta tema raportului de analiză prospectivă strategică de anul viitor, și anume corelarea tranziției verzi cu tranziția digitală, mai precis modul în care acestea se pot consolida reciproc, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor emergente. În plus, rețeaua de analiză prospectivă la nivelul UE a „miniștrilor pentru viitor” din toate statele membre va continua să consolideze capacitatea de analiză prospectivă în cadrul administrațiilor statelor membre ale UE. În cursul acestei luni, Comisia va finaliza, de asemenea, o consultare publică cu privire la tablourile de bord privind reziliențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, un nou instrument destinat să evalueze reziliența într-o manieră mai holistică, atât în UE, cât și în statele membre ale acesteia. Aceste tablouri de bord vor contribui la măsurarea bunăstării sociale și economice, evaluând și alte elemente decât PIB-ul. Până la 30 septembrie este în curs de desfășurare o consultare publică privind proiectele de tablouri de bord privind reziliența ale Comisiei.

Context

Analiza prospectivă strategică sprijină Comisia de-a lungul parcursului său ambițios și orientat spre viitor către realizarea celor șase obiective emblematice ale președintei von der Leyen. În 2020 s-a început elaborarea rapoartelor anuale de analiză prospectivă strategică, bazate pe cicluri complete de analiză prospectivă, rapoartele contribuind la stabilirea priorităților discursului anual privind starea Uniunii, a programului de lucru al Comisiei și a programării multianuale.

Raportul din acest an are ca punct de plecare Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020, care a introdus reziliența ca nou principiu călăuzitor pentru elaborarea politicilor UE. Megatendințele și acțiunile de politică prezentate în Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021 au fost identificate prin intermediul unui exercițiu transsectorial de analiză prospectivă, condus de experți și desfășurat de serviciile Comisiei, cu consultarea amplă a statelor membre și a altor instituții ale UE, în cadrul Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS). Rezultatele exercițiului de analiză prospectivă sunt prezentate într-un raport științific în sprijinul elaborării politicilor întocmit de Centrul Comun de Cercetare: Shaping and securing the EU’s Strategic Autonomy by 2040 and beyond.

Pentru a sprijini consolidarea capacităților de analiză prospectivă în întreaga UE, Comisia a instituit Rețeaua de analiză prospectivă la nivelul UE, din care fac parte 27 de miniștri pentru viitor din toate statele membre. În cadrul rețelei se împărtășesc bune practici, iar activitatea sa contribuie la agenda analizei prospective strategice a Comisiei prin discutarea unor aspecte-cheie relevante pentru viitorul Europei.

Informații suplimentare

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021: Capacitatea și libertatea de acțiune ale UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri privind Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Site-ul web privind analiza prospectivă strategicăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raportul științific al JRC în sprijinul elaborării politicilor: Shaping and securing the EU’s Strategic Autonomy by 2040 and beyond

Detalii

Data publicării: 8 septembrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mailstefan.turcu@ec.europa.euTelefon mobil+40 724 232 197