Skip to content

Regulamentul privind piețele digitale: Comisia desemnează șase controlori de acces

Regulamentul privind piețele digitale: Comisia desemnează șase controlori de acces.

Gatekeeper

În temeiul Regulamentului privind piețele digitale EN•••(DMA), Comisia Europeană a desemnat astăzi, pentru prima dată, șase controlori de acces, și anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta și Microsoft. În total, au fost desemnate 22 de servicii de platformă esențiale furnizate de controlorii de acces. Cei șase controlori de acces vor avea acum la dispoziție șase luni pentru a se conforma pe deplin obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale în ceea ce privește fiecare dintre serviciile de platformă esențiale desemnate pe care le furnizează.

În temeiul Regulamentului privind piețele digitale, Comisia Europeană poate desemna drept „controlori de acces” platformele digitale care oferă un punct de acces important între întreprinderi și consumatori în ceea ce privește serviciile de platformă esențiale. Deciziile de desemnare adoptate astăzi sunt rezultatul unui proces de reexaminare derulat de către Comisie de-a lungul a 45 de zile în urma primirii unei notificăriEN••• din partea Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft și Samsung cu privire la statutul potențial al acestor companii drept controlori de acces. Mai precis, Comisia a conferit statutul de controlor de acces următoarelor servicii de platformă esențiale specifice:

Gatekeeper

În paralel, Comisia a lansat patru investigații de piață pentru a examina mai în detaliu informațiile transmise de Microsoft și Apple, invocând argumentul că, în pofida faptului că aceste companii ating pragurile cerute, unele dintre serviciile lor de platformă esențiale nu se califică drept puncte de acces:

  • Microsoft: Bing, Edge și Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

Conform Regulamentului privind piețele digitale, scopul acestor investigații este de a stabili dacă, pe baza unei obiecții suficient de bine argumentate prezentate de companiile în cauză, se poate demonstra că serviciile în cauză nu ar trebui desemnate. Investigația ar trebui să se încheie în termen de maximum 5 luni.

În plus, Comisia a lansat o investigație de piață pentru a examina mai în detaliu dacă sistemul iPadOS dezvoltat de Apple ar trebui desemnat drept controlor de acces, în ciuda faptului că nu atinge pragurile cerute. Potrivit Regulamentului privind piețele digitale, investigația ar trebui să se încheie în termen de maximum 12 luni.

În plus, Comisia a concluzionat că, deși Gmail, Outlook.com și Samsung Internet Browser ating pragurile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, îndeplinind așadar criteriile pentru a fi desemnate drept controlori de acces, Alphabet, Microsoft și Samsung au furnizat argumente suficient de bine motivate că aceste servicii nu se califică drept puncte de acces pentru serviciile de platformă esențiale respective. Prin urmare, Comisia a decis să nu desemneze Gmail, Outlook.com și Samsung Internet Browser drept servicii de platformă esențiale. Așadar, compania Samsung nu este desemnată drept controlor de acces pentru niciun serviciu de platformă esențial.

Etapele următoare pentru controlorii de acces desemnați

Controlorii de acces desemnați au acum la dispoziție șase luni pentru a se conforma listei complete de obligații și interdicțiiEN••• stabilite în Regulamentul privind piețele digitale, ceea ce oferă utilizatorilor finali și întreprinderilor utilizatoare ale serviciilor furnizate de controlorii de acces un evantai mai larg de opțiuni și mai multă libertate. Unele dintre obligații vor începe totuși să se aplice din momentul desemnării, de exemplu obligația de a informa Comisia cu privire la orice concentrare preconizată. Responsabilitatea de a asigura respectarea obligațiilor incluse în lista respectivă și de a demonstra respectarea efectivă a acestor obligații revine companiilor desemnate. În acest scop, companiile respective au la dispoziție 6 luni pentru a prezenta un raport de conformitate detaliat, în care să descrie măsurile luate pentru a respecta fiecare dintre obligațiile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale.

Comisia va monitoriza punerea în aplicare efectivă și respectarea acestor obligații. În cazul în care un controlor de acces nu respectă obligațiile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, Comisia poate impune amenzi a căror valoare poate fi de până la 10 % din cifra de afaceri totală la nivel mondial a companiei respective ori, în cazul încălcărilor repetate, de până la 20 % din cifra de afaceri respectivă. În cazul încălcărilor sistematice, Comisia poate, de asemenea, să adopte măsuri corective suplimentare, cum ar fi impunerea obligației ca un controlor de acces să își vândă o activitate comercială sau părți ale acesteia sau a interdicției ca un controlor de acces să achiziționeze servicii suplimentare legate de încălcarea sistematică.

Pe viitor, și alte companii ar putea transmite notificări Comisiei în temeiul Regulamentului privind piețele digitale, pe baza unei autoevaluări cu privire la atingerea pragurilor relevante. În acest context, Comisia poartă în continuare discuții constructive cu toate companiile relevante.

DMA timeline

Context

Scopul Regulamentului privind piețele digitale este de a-i împiedica pe controlorii de acces să impună condiții inechitabile întreprinderilor și utilizatorilor finali și de a garanta caracterul deschis al serviciilor digitale importante.

În decembrie 2020, Comisia a prezentat, pe lângă Regulamentul privind piețele digitale, și o propunere de Regulament privind serviciile digitaleEN•••, menit să abordeze consecințele negative care decurg din anumite comportamente ale platformelor online ce acționează în calitate de controlori de acces pe piața unică a UE.

Regulamentul privind piețele digitale, care a intrat în vigoare în noiembrie 2022 și se aplică din mai 2023, urmărește să asigure piețe contestabile și echitabile în sectorul digital. Acesta reglementează activitatea controlorilor de acces, adică marile platforme online care oferă un punct de acces important între întreprinderile utilizatoare și consumatori și care pot, prin poziția pe care o ocupă, să creeze blocaje în cadrul economiei digitale.

Companiile care furnizează cel puțin unul dintre cele zece servicii de platformă esențiale enumerate în Regulamentul privind piețele digitale sunt prezumate a fi controlori de acces dacă îndeplinesc criteriile enumerate mai jos. Aceste servicii de platformă esențiale sunt: serviciile de intermediere online, cum ar fi magazinele de aplicații, motoarele de căutare online, serviciile de socializare în rețea, anumite servicii de mesagerie, serviciile platformelor de partajare a materialelor video, asistenții virtuali, browserele web, serviciile de cloud computing, sistemele de operare, piețele online și serviciile de publicitate. Aceeași companie poate fi desemnată drept controlor de acces pentru mai multe servicii de platformă esențiale.

Există trei criterii cantitative principale pe baza cărora se poate ajunge la prezumția că o companie este controlor de acces, în sensul definiției din Regulamentul privind piețele digitale: (i) atunci când compania realizează o anumită cifră de afaceri anuală în Spațiul Economic European și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre ale UE; (ii) atunci când compania furnizează un serviciu de platformă esențial unui număr lunar de peste 45 milioane de utilizatori finali activi stabiliți în UE sau situați în UE și unui număr anual de peste 10 000 de întreprinderi utilizatoare active stabilite în UE și (iii) atunci când compania a îndeplinit al doilea criteriu în ultimii trei ani.

Regulamentul privind piețele digitale definește o serie de obligațiiEN••• specifice pe care trebuie să le respecte controlorii de acces, care includ interzicerea anumitor comportamente, obligații care sunt compilate într-o listă a ceea ce este și ce nu este permis.

De asemenea, Regulamentul privind piețele digitale împuternicește Comisia să efectueze investigații de piață pentru: (i) a desemna diverse companii drept controlori de acces pe baza unor criterii calitative; (ii) a actualiza obligațiile care le revin controlorilor de acces atunci când este necesar; (iii) a elabora măsuri corective ca răspuns la încălcările sistematice ale dispozițiilor Regulamentului privind piețele digitale.

Informații suplimentare

Versiunea neconfidențială a deciziilor va fi pusă la dispoziție pe site-ul webEN••• al Comisiei consacrat Regulamentului privind piețele digitaleEN••• după soluționarea problemelor de confidențialitate.

Textul din Jurnalul Oficial al UERO•••

Regulamentul privind piețele digitale – Întrebări și răspunsuriRO••• 

Pagină informativă privind Regulamentul privind piețele digitaleRO•••

Despre controlorii de accesEN•••

Detalii

Data publicării

6 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKEE-mail

johannes.bahrke@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 295 86 15

Nume

Arianna PODESTAE-mail

arianna.podesta@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 70 24

Nume

Thomas RegnierE-mail

thomas.regnier@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 29 9 1099

Nume

Sara SIMONINIE-mail

sara.simonini@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 33 67