Skip to content

Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România: „Principiul egalității de șanse este coloana vertebrală a proiectului European”

Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România a participat azi, 22 noiembrie 2021, la conferința Future of Equal Chances organizată de Banca Europeană de Investiții și think-thank-ul pentru politici publice VERTIK for the Future.

Ramona_Chiriac

Tema centrală a conferinței a fost promovarea antreprenoriatului feminin și a activităților femeilor pe piața muncii cu scopul de a obține o mai bună reprezentare a populației feminine și de a reduce diferențele mari dintre România și Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen.

„La nivelul Comisiei Europene, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați este promovată prin Strategia privind egalitatea de gen, lansată în martie 2020. Această strategie integratoare este, dacă vreți, o lentilă de gen aplicată tuturor politicilor publice europene, o lentilă cu ajutorul căreia definim acțiunile-cheie din spațiul european”, a declarat Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene din România.

Comisia Europeană este preocupată de a face progrese semnificative până în 2025 către o Europă egală între femei și bărbați și recunoaște importanța egalității de gen și de șansă și în procesul de reconstrucție și redresare economică de după pandemie.

Astfel, facilitatea de Redresare si Reziliența, împreuna cu politica regională a UE vor avea un impact pozitiv asupra Statelor Membre. Planul Național de Redresare si Reziliență al României descrie provocările naționale și subliniază reformele și investițiile așteptate să contribuie la promovarea acestor obiective. Măsurile vizează printre altele: introducerea unui prag minim obligatoriu de 50% privind participarea femeilor în programe de formare, educație, alfabetizare digitală și investiții în locuințe sociale pentru populația defavorizată sau vulnerabilă.

Detalii

Data publicării22 noiembrie 2021