Skip to content

Prin Anul european al tineretului, Comisia le acordă tinerilor o voce mai puternică în procesul de elaborare a politicilor UE

Prin Anul european al tineretului, Comisia le acordă tinerilor o voce mai puternică în procesul de elaborare a politicilor UE.

Anul european al tineretului

Tinerii europeni vor avea o influență mai mare asupra politicilor UE. Pe baza realizărilor Anului european al tineretului 2022, Comisia a anunțat astăzi, 10 ianuarie, mai multe acțiuni care le oferă tinerilor un cuvânt mai greu de spus în deciziile care îi afectează și care aprofundează dimensiunea tineretului într-o serie de politici ale UE.

Plasând nevoile tinerilor în centrul atenției, aceste acțiuni îi implică pe tineri într-un mod semnificativ înainte de alegerile europene din 2024 și ulterior.

Reflectarea perspectivei tineretului în politicile UE

La elaborarea politicilor UE, Comisia va aplica un sistem de verificare al adecvării pentru tineret care va garanta că impactul acestor politici asupra tinerilor este luat în considerare în mod sistematic. Acest lucru se va realiza prin asigurarea faptului că instrumentele pentru o mai bună reglementare existente, inclusiv consultările și evaluările impactului, sunt utilizate la potențialul lor maxim.

Aceste instrumente vor fi completate cu mai multe instrumente specifice tinerilor în cadrul Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027. Alte inițiative care merg mână în mână cu sistemul de verificareinclud dialoguri politice între tineri și comisari, o serie de mese rotunde dedicate integrării aspectelor legate de tineret și o nouă platformă a părților interesate din domeniul tineretului care va facilita un schimb continuu cu organizațiile de tineret, cercetătorii din domeniul tineretului, reprezentanții statelor membre și alte instituții ale UE. De asemenea, Comisia va consolida dialogul UE cu tinerii, cel mai mare mecanism de participare a tinerilor din Europa, aliniind mai îndeaproape accentul dialogului la programul de lucru al Comisiei.

Abordarea preocupărilor tinerilor în principalele domenii de politică

În plus, Comisia a prezentat mai multe acțiuni concrete care abordează preocupările tinerilor în cinci domenii de politică care au o relevanță majoră pentru aceștia: sănătatea și bunăstarea, mediul și schimbările climatice, educația și formarea, cooperarea internațională și valorile europene, precum și ocuparea forței de muncă și incluziunea.

În cadrul acestor măsuri, Comisia, de exemplu:

  • să continue lucrările în direcția unei diplome europene comune în 2024, în conformitate cu Strategia europeană pentru universități;
  • să instituie o platformă pentru dialog și consultări periodice cu organizațiile de tineret din întreaga lume prin intermediul Platformei pentru dialogul cu tinerii în cadrul acțiunii externe a UE;
  • să își actualizeze cadrul de calitate pentru stagii în 2024 pentru a aborda aspecte precum remunerarea echitabilă și accesul la protecție socială;
  • elaborarea de orientări privind starea de bine în școli, care urmează să fie publicate în 2024;
  • să se adreseze tinerilor prin intermediul viitoarei campanii a Comisiei privind clima și democrația înainte de alegerile europene din 2024;
  • să sporească oportunitățile de voluntariat pentru tineri pentru a aborda tranziția verde, prin completarea cererii de propuneri din 2024 a Corpului european de solidaritate din cadrul programului Orizont Europa; 
  • implementarea în continuare a inițiativei ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) pentru a ajuta tinerii defavorizați cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani să se integreze în societate și pe piața forței de muncă printr-o experiență de lucru și de învățare în străinătate.

Săptămâna europeană a tineretului 2024:

Ca parte a eforturilor Comisiei de a apropia UE de tineri, Săptămâna europeană a tineretului 2024 va avea loc în perioada 12-19 aprilie și se va axa pe participarea democratică și alegeri, cu două luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Săptămâna va sărbători și promova implicarea, participarea și cetățenia activă a tinerilor printr-o serie de activități în întreaga Europă.

Context

Acțiunile anunțate astăzi se bazează pe informații obținute cu ocazia Anului european al tineretului 2022. Anul a cuprins peste 13 000 de activități organizate de peste 2 700 de părți interesate din întreaga UE și din afara acesteia, printre care se numără instituții ale UE, state membre ale UE, organizații care lucrează cu și pentru tineri, precum și tinerii înșiși. Ca parte a Anului european, Comisia a identificat peste 130 de inițiative de politică pentru tineri, multe dintre acestea fiind dezvoltate în strânsă cooperare cu aceștia.

Acțiunea de astăzi de sprijinire a unei dimensiuni a tineretului în cadrul priorităților și politicilor UE răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European și de Consiliu, precum și de principalele organizații ale părților interesate, cum ar fi Forumul European al Tineretului.

Informații suplimentare

Comunicare privind Anul European al Tineretului 2022

Strategia UE pentru tineret 2019-2027

Anul european al tineretului 2022 – video

Infografic – Anul european al tineretului

Decizie privind Anul European al Tineretului 2022

Ce este Anul european al tineretului?

Detalii

Data publicării

10 ianuarie 2024

Date de contact

Johanna BERNSEL

Nume

Johanna BERNSELE-mail

Johanna.BERNSEL@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 66 99

Flore BOUTIER

Nume

Flore BOUTIERE-mail

flore.boutier1@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 296 60 43