Skip to content

Piețele energiei: Comisia prezintă măsuri de urgență pe termen scurt și opțiuni pentru îmbunătățiri pe termen lung

Comisia a prezentat ieri,18 mai, o serie de măsuri suplimentare pe termen lung pentru a contracara prețurile ridicate la energie și pentru a aborda posibilele întreruperi ale aprovizionării din Rusia. 

PieteleEnergiei

Ca răspuns la prețurile excepțional de ridicate și de volatile la energie din ultimele luni, Comisia a prezentat ieri,18 mai, o serie de măsuri suplimentare pe termen lung pentru a contracara prețurile ridicate la energie și pentru a aborda posibilele întreruperi ale aprovizionării din Rusia. Comisia a prezentat, de asemenea, o serie de domenii în care organizarea pieței energiei electrice ar putea fi optimizată astfel încât să devină adecvată pentru tranziția de la combustibilii fosili și mai rezilientă la șocurile prețurilor, fiind totodată capabilă de a proteja consumatorii și de a livra energie electrică la prețuri accesibile.

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „UE a creat o piață funcțională și interconectată a energiei, care continuă să ne ofere o aprovizionare fiabilă cu energie și în situația dificilă de astăzi. Însă vremurile excepționale impun luarea unor măsuri excepționale, iar astăzi prezentăm măsuri suplimentare pe care statele membre le pot lua pentru a combate creșterea prețurilor. Întrucât Rusia își continuă războiul neprovocat din Ucraina, trebuie, de asemenea, să ne pregătim pentru eventualitatea unor întreruperi ale aprovizionării cu gaze și pentru impactul acestora, planificând măsuri de solidaritate și posibile intervenții la nivelul prețurilor. În paralel, avansăm în eforturile noastre de a îmbunătăți piața energiei electrice pentru a proteja mai bine consumatorii, pentru a reduce volatilitatea prețurilor și pentru sprijini în continuare tranziția verde.

Măsuri de intervenție pe termen scurt

Comisia invită statele membre să utilizeze în continuare setul său de instrumente privind prețurile la energie, care conține măsuri de reducere a facturilor la energie plătite de consumatorii europeni. În plus, statele membre dispun de o serie de măsuri pe termen scurt pe care le pot utiliza atât în prezent, cât și în cursul următorului sezon de încălzire.

Pe piețele gazelor:

  • Posibilitatea ca statele membre să extindă temporar reglementarea prețurilor pentru consumatorii finali la o gamă largă de clienți, inclusiv gospodăriile și industria.
  • Sisteme temporare de tip întrerupător de circuit și măsuri urgente de asigurare a lichidității pentru sprijinirea funcționării eficace a piețelor produselor de bază, cu respectarea deplină a dispozițiilor privind ajutoarele de stat.
  • Utilizarea Platformei energetice a UE pentru a agrega cererea de gaze, pentru a asigura prețuri competitive la gaze prin intermediul achizițiilor comune voluntare și pentru a reduce dependența UE de combustibilii fosili din Rusia.

Opțiuni de intervenție pe piețele energiei electrice pentru statele membre:

  • Posibilitatea de a realoca veniturile inframarginale excepțional de mari (așa-numitele profituri excepționale) pentru a sprijini consumatorii este extinsă la următorul sezon de încălzire.
  • În plus, veniturile din congestii pot fi utilizate pentru a finanța sprijinul pentru consumatori.
  • O extindere temporară a reglementării prețurilor cu amănuntul pentru a include întreprinderile mici și mijlocii.
  • Pentru regiunile cu interconexiuni foarte limitate, posibilitatea de a introduce subvenții pentru costurile aferente combustibililor în sectorul producției de energie electrică, pentru a reduce prețul energiei electrice, cu condiția ca aceste subvenții să fie concepute astfel încât să fie compatibile cu tratatele UE, în special în ceea ce privește absența restricțiilor la exporturile transfrontaliere, legislația sectorială și normele privind ajutoarele de stat.

Măsuri la nivelul UE în cazul întreruperii totale a aprovizionării cu gaze

În cazul unei întreruperi totale a aprovizionării cu gaze din Rusia, ar putea fi necesare măsuri excepționale suplimentare pentru a gestiona situația. Comisia invită statele membre să își actualizeze planurile pentru situații neprevăzute, luând în considerare recomandările incluse în analiza Comisiei privind nivelul de pregătire al UE.

  • Comisia va facilita elaborarea unui plan coordonat de reducere a cererii la nivelul UE, cu măsuri preventive voluntare de reducere care să fie deja pregătite în caz de urgență. Într-un spirit de solidaritate, statele membre mai puțin afectate și-ar putea reduce cererea de gaze în beneficiul statelor membre care sunt mai grav afectate.
  • Pentru a însoți aceste măsuri, ar putea fi necesară o plafonare administrativă a prețurilor la gaze la nivelul UE, ca reacție la o întrerupere totală a aprovizionării. Dacă va fi introdusă, această plafonare ar trebui să fie limitată la durata situației de urgență la nivelul UE și nu ar trebui să afecteze capacitatea UE de a atrage surse alternative de gaze de conductă și de GNL și de a reduce cererea.

O organizare a pieței energiei electrice adaptată la exigențele viitorului

Concluzia recentului raport al ACER este că elementele fundamentale ale organizării pieței aduc beneficii considerabile consumatorilor. Potrivit acestui raport, există, de asemenea, mai multe modalități de a îmbunătăți protecția consumatorilor și de a asigura aprovizionarea cu energie electrică la prețuri accesibile, de a spori robustețea pieței și reziliența acesteia la șocurile viitoare, precum și de a o alinia mai mult la obiectivele Pactului verde european.

Prin urmare, Comisia stabilește o serie de aspecte care trebuie analizate în vederea asigurării unei funcționări optime a pieței în viitor. Printre acestea se numără instrumente bazate pe piață menite să-i protejeze pe consumatori împotriva volatilității prețurilor, precum și măsuri de sporire a răspunsului la cerere și de promovare a schemelor de autoconsum individual, semnale adecvate în materie de investiții și o supraveghere mai transparentă a pieței Pe baza analizei prezentate astăzi, Comisia va lansa un proces de evaluare a impactului cu privire la eventualele ajustări ale organizării pieței energiei electrice.

Context

După setul de instrumente privind prețurile la energie din octombrie 2021, Comisia a prezentat, la 8 martie 2022, orientări suplimentare adresate statelor membre în scopul protejării întreprinderilor și a gospodăriilor împotriva prețurilor ridicate. În aceste orientări a fost confirmată posibilitatea de a reglementa prețurile pentru consumatorii finali în circumstanțe excepționale și a fost descris modul în care statele membre pot redistribui către consumatori veniturile obținute din profiturile mari realizate în sectorul energetic și din comercializarea certificatelor de emisii. La 23 martie, Comisia a prezentat opțiuni suplimentare de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie și a propus obligații minime în materie de stocare a gazelor și achiziții comune voluntare de gaze.

În cadrul reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022, liderii UE au solicitat Comisiei să prezinte propuneri care să abordeze problema prețurilor excesive la energia electrică, păstrând totodată integritatea pieței unice, menținând stimulentele pentru tranziția verde, garantând în continuare securitatea aprovizionării cu gaze și evitând costurile bugetare disproporționate. Comisia s-a angajat să evalueze opțiunile de optimizare a organizării pieței energiei electrice din UE și să prezinte un plan detaliat pentru a pune capăt dependenței noastre de combustibilii fosili din Rusia.

Pentru informații suplimentare

Comunicare privind intervențiile pe termen scurt de pe piața energiei și îmbunătățirile pe termen lung aduse organizării pieței energiei electriceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri privind intervențiile pe termen scurt de pe piața energiei și îmbunătățirile pe termen lung aduse organizării pieței energiei electriceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Comisia prezintă opțiuni de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie prin achiziții comune de gaze și obligații minime de stocare a gazelorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Comunicare privind securitatea aprovizionării și prețuri accesibile ale energiei electriceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării19 mai 2022

Date de contact

NameTim McPHIEEmailtim.mcphie@ec.europa.euPhone number+ 32 2 295 86 02

NameAna CRESPO PARRONDOEmailana.crespo-parrondo@ec.europa.euPhone number+32 2 298 13 25

NameGiulia BEDINIEmailGiulia.BEDINI@ec.europa.euPhone number+32 2 295 86 61