Skip to content

Pactul verde european

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a găsi soluții la această amenințare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care

 • până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră
 • creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor
 • nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă.Vom reuși acest lucru transformând provocările legate de schimbările climatice și de mediu în oportunități – în toate domeniile de politică – și asigurându-ne că tranziția este justă și incluzivă pentru toți europenii.

Acțiuni

Pactul verde european oferă un plan de acțiune menit:

 • să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată
 • să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea.

Planul creionează investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile. În același timp, arată cum se poate asigura o tranziție justă și incluzivă.

UE vrea să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Pentru a transforma acest angajament politic în obligație juridică, am propus o lege europeană a climei.

Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:

 • investiții în tehnologii ecologice
 • sprijin pentru inovare în sectorul industrial
 • introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase
 • decarbonizarea sectorului energetic
 • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
 • colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial

UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat așa-numitul Mecanism pentru o tranziție justă. Mecanismul va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR, în perioada 2021-2027, în regiunile cele mai afectate.

Domenii de acțiune

Biodiversitate

Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil

De la fermă la consumator

Modalități de a asigura un lanț alimentar mai durabil

Agricultura durabilă

Susținerea durabilității agriculturii și a zonelor rurale din UE prin politica agricolă comună (PAC)

Energia curată

Energia curată

O industrie durabilă

Modalități de a asigura cicluri de producție mai durabile, care respectă mai mult mediul înconjurător

Construcții și renovare

Nevoia ca sectorul construcțiilor să devină mai curat

Mobilitate durabilă

Promovarea unor mijloace de transport mai durabile

Eliminarea poluării

Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient

Politici climatice

Asigurarea neutralității climatice a UE până în 2050