Skip to content

Pachetul privind egalitatea: Comisia propune consolidarea organismelor de promovare a egalității pentru a combate discriminarea

Astăzi, 7 decembrie, Comisia Europeană a adoptat două propuneri menite să consolideze independența, resursele și competențele organismelor de promovare a egalității, astfel încât acestea să poată combate mai eficient discriminarea în Europa.

EgalitateStrategie

Organismele de promovare a egalității sunt esențiale pentru acordarea de asistență victimelor discriminării și pentru asigurarea aplicării pe teren a legislației UE privind nediscriminarea. Aceste două noi acte legislative vor garanta că organismele de promovare a egalității își ating întregul potențial și vor proteja mai bine victimele discriminării, contribuind la prevenirea discriminării.

Consolidarea capacității de acțiune a organismelor de promovare a egalității

Normele UE în vigoare privind organismele de promovare a egalității lasă statelor membre o marjă largă de apreciere în ceea ce privește înființarea și funcționarea acestora. Acest lucru a dus la diferențe semnificative între statele membre, în special în ceea ce privește competențele, independența, resursele, accesibilitatea și eficacitatea organismelor de promovare a egalității. Comisia propune un set de norme obligatorii menite să consolideze rolul și independența organismelor de promovare a egalității:

  • Competențe sporite: propunerile extind competența organismelor de promovare a egalității la două directive în vigoare – Directiva privind egalitatea de tratament și Directiva privind egalitatea de gen în domeniul securității sociale.
  • Independența: organismele de promovare a egalității vor trebui să fie libere de influențe externe, în special în ceea ce privește structura lor juridică, responsabilitatea, bugetul, personalul și aspectele organizatorice.
  • Resurse suficiente: statele membre vor trebui să pună la dispoziția organismelor de promovare a egalității resursele umane, tehnice și financiare de care acestea au nevoie pentru a-și exercita toate competențele în mod eficace.
  • Accesibilitatea pentru toate victimele: serviciile oferite de organismele de promovare a egalității vor trebui să fie gratuite și accesibile în mod egal tuturor victimelor, inclusiv persoanelor cu handicap. Organismele de promovare a egalității vor trebui, de asemenea, să furnizeze persoanelor care depun plângeri o evaluare preliminară a cazului lor.
  • Consultare privind procesul de legiferare și de elaborare a politicilor: instituțiile publice vor trebui să consulte organismele de promovare a egalității în timp util și să ia în considerare recomandările acestora cu privire la aspecte legate de discriminare și de egalitatea de tratament; organismele de promovare a egalității vor coopera, de asemenea, cu alte părți interesate relevante pentru a face schimb de cunoștințe și pentru a crea sinergii.  
  • Competențe sporite în cazurile de discriminare: organismele de promovare a egalității vor fi în măsură să investigheze cazurile de discriminare, să emită avize sau decizii obligatorii (în funcție de alegerea pe care o fac statele membre) și să acționeze în instanță în cazurile de discriminare. Organismele de promovare a egalității vor putea, de asemenea, să propună părților, în cadrul unei proceduri de depunere de plângeri, un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor, cum ar fi concilierea sau medierea.
  • Acțiuni de sensibilizare: statele membre și organismele de promovare a egalității își vor intensifica eforturile de prevenire a discriminării și de promovare a egalității.
  • Schimbul de cunoștințe de specialitate: organismele de promovare a egalității vor elabora rapoarte periodice privind situația egalității de tratament și a discriminării și vor putea formula recomandări.

În prezent, nu există o monitorizare oficială comună a organismelor de promovare a egalității. Conform propunerii, Comisia va stabili indicatori comuni pentru a evalua efectele măsurilor propuse și pentru a asigura comparabilitatea datelor colectate la nivel național. O dată la 5 ani, Comisia va publica un raport privind situația organismelor de promovare a egalității din întreaga UE.

Context

Egalitatea este una dintre valorile fondatoare ale UE. Legislația UE impune statelor membre să înființeze organisme de promovare a egalității în temeiul Directivei privind egalitatea rasialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (2000/43/CE), al Directivei privind egalitatea de gen în domeniul bunurilor și serviciilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (2004/113/CE), al Directivei privind egalitatea de gen în domeniul încadrării în muncăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (2006/54/CE) și al Directivei privind egalitatea de gen în domeniul activităților independenteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (2010/41/UE). Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (2000/78/CE) și Directiva privind egalitatea de gen în domeniul securității socialeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (79/7/CEE) nu includ astfel de dispoziții.

Organismele de promovare a egalității sunt instituții publice care oferă asistență victimelor discriminării și publică rapoarte și recomandări. Ele fac parte din sistemul instituțional de control și echilibru într-o democrație sănătoasă. Consolidarea organismelor de promovare a egalității vizează garantarea egalității și asigurarea nediscriminării în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Pentru a consolida competențele și funcționarea organismelor de promovare a egalității, Comisia a adoptat în 2018 o recomandare fără caracter obligatoriu privind standardele aplicabile acestor organisme. Cu toate acestea, doar unele state membre au întreprins reforme pentru remedierea problemelor evidențiate în recomandare, în timp ce majoritatea au raportat fie că nu s-au schimbat deloc, fie că nu au realizat reforme majore. În 2019, 59 % dintre europeni credeau că discriminarea bazată pe originea etnică este larg răspândită în țara lor. În ceea ce privește orientarea sexuală, religia, handicapul și vârsta, procentajele erau 53 %, 47 %, 44 % și, respectiv, 40 %. Având în vedere aceste niveluri ridicate de discriminare în întreaga UE, sensibilizarea publicului cu privire la drepturile victimelor și cunoștințele în materie de discriminare sunt limitate.

Consultarea publică din martie 2022 a confirmat faptul că majoritatea părților interesate sunt în favoarea unor norme UE suplimentare care să stabilească standarde pentru organismele de promovare a egalității.

Inițiativa constă în două propuneri de directive în esență identice. Motivul pentru care există două propuneri este că cele șase directive vizate de inițiativă se bazează pe două temeiuri juridice distincte care necesită proceduri de adoptare diferite.

Pentru informații suplimentare

Propunere de directivă a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității de tratament și de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Pagina web privind organismele de promovare a egalitățiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Campania RightHereRightNow – nediscriminare

Detalii

Data publicării

7 decembrie 2022

Date de contact

Nume

Christian WIGANDEmail

christian.wigand@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 22 53

Nume

Katarzyna KOLANKOEmail

katarzyna.kolanko@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 296 34 44

Nume

Cristina TORRES CASTILLOEmail

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.euPhone number

+32 2 29 90679