Skip to content

O nouă etapă procedurală: Comisia solicită României și altor 18 state membre să pună în aplicare legislația UE în domeniul digital și al mass-mediei

Astăzi, 23 septembrie, Comisia Europeană ia măsuri juridice împotriva unui număr de 19 state membre care nu au făcut pașii necesari pentru ca cetățenii să beneficieze de avantajele legislației UE în domeniul mass-mediei audiovizuale și al telecomunicațiilor. 

Infringement Romania

Astăzi, 23 septembrie, Comisia ia măsuri juridice împotriva României și altor 18 state membre care nu au făcut pașii necesari pentru ca cetățenii să beneficieze de avantajele legislației UE în domeniul mass-mediei audiovizuale și al telecomunicațiilor. Acestor state membre li se cere să transpună în dreptul lor intern, fără întârziere, două noi seturi de norme – Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale și Codul european al comunicațiilor electronice – și să informeze Comisia cu privire la această transpunere. Ambele acte legislative sunt esențiale pentru tranziția digitală a UE. Acestea au fost convenite de comun acord de către statele membre și ar fi trebuit să fie transpuse până la sfârșitul anului 2020.

Codul european al comunicațiilor electronice

Prin acțiunile întreprinse de UE în domeniul comunicațiilor electronice, consumatorii se bucură de avantaje precum: o gamă mai largă de opțiuni dintre care să o aleagă pe cea mai potrivită, facturi mai mici la telefon și standarde mai ridicate de servicii. Codul european al comunicațiilor electronice modernizează normele actuale ale UE în domeniul telecomunicațiilor, adaptându-le la era digitală. Din cauza transpunerii întârziate, consumatorii și întreprinderile din Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia nu pot beneficia de:

  • Norme clare și favorabile incluziunii privind drepturile utilizatorilor finali – aceleași norme se aplică în întreaga Europă, convergând către o piață unică incluzivă
  • O mai bună calitate a serviciilor – consumatorii se pot bucura de viteze de conectare mai mari și de o acoperire mai mare întrucât codul încurajează concurența în materie de investiții, în special în rețelele de foarte mare capacitate, inclusiv în rețelele 5G
  • Armonizarea normelor – codul sporește previzibilitatea în materie de reglementare, inclusiv în ceea ce privește asignarea spectrului de frecvențe radio
  • Protecția consumatorilor – codul le aduce beneficii consumatorilor și îi protejează, indiferent dacă utilizatorii finali comunică prin intermediul serviciilor tradiționale (apeluri, SMS-uri) sau al serviciilor web
  • Corectitudine – codul asigură egalitatea de tratament pentru toți actorii din sectorul serviciilor de telecomunicații, indiferent dacă aceștia sunt tradiționali sau folosesc servicii bazate pe aplicații.

Consumatorii, în special, ar trebui să beneficieze de o protecție sporită prin intermediul normelor care asigură claritatea informațiilor contractuale, calitatea serviciilor și facilitarea schimbării furnizorului de la o rețea la alta pentru a profita de prețuri cu amănuntul mai echitabile. Operatorii și furnizorii pot beneficia de norme favorabile investițiilor, cum ar fi cele care stimulează coinvestițiile în rețele de foarte mare capacitate și rețele exclusiv angro, sau de previzibilitatea în materie de reglementare și investiții, inclusiv în procedurile de asignare a spectrului de frecvențe radio.

Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale

Obiectivul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale este să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. În acest scop, directiva a fost revizuită în 2018 pentru a crea un cadru de reglementare adecvat erei digitale, propice unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai diversificat. Aceasta coordonează legislația la nivelul UE privind toate mijloacele de comunicare audiovizuale, atât radiodifuzorii tradiționali de televiziune, cât și furnizorii de servicii video la cerere, și stabilește măsuri esențiale de protecție în ceea ce privește conținutul partajat pe platformele de partajare a materialelor video.

Din cauza transpunerii întârziate, cetățenii și întreprinderile din Cehia, Estonia, Irlanda, Spania, Croația, Italia, Cipru, Slovenia și Slovacia nu se pot baza pe toate dispozițiile directivei, care:

  • Creează condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale
  • Garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei
  • Menține diversitatea culturală, de exemplu, prin impunerea obligației ca cel puțin 30 % din oferta de servicii video la cerere să fie reprezentată de opere europene
  • Protejează copii și consumatorii prin instituirea de norme pentru protecția minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere și
  • Combate ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor de combatere a incitării la violență sau la ură și a provocării publice de a comite infracțiuni de terorism.

Context

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, consacrată în tratatele UE, îi permite Comisiei să introducă acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu transpun la timp și corect directivele în dreptul lor intern.

Termenul pentru transpunerea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale a fost 19 septembrie 2020. În noiembrie 2020, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre întrucât acestea nu notificaseră transpunerea completă a Directivei revizuite privind serviciile mass-media audiovizuale. Până în prezent, 15 state membre au notificat măsuri de transpunere completă, iar alte 3 state membre au comunicat notificări de transpunere parțială. Comisia face următorul pas procedural, trimițând avize motivate Cehiei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Croației, Italiei, Ciprului, Sloveniei și Slovaciei (adică unui număr de 9 state membre).

Termenul pentru transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice în legislația națională a fost 21 decembrie 2020. La 4 februarie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 24 de state membre. Numai Bulgaria și Danemarca au notificat transpunerea integrală până la sfârșitul lunii august (alăturându-se Greciei, Ungariei și Finlandei, care încheiaseră anterior procesul de transpunere). De asemenea, Belgia și Germania au notificat recent transpunerea completă, aflată în prezent în curs de evaluare. Cehia a notificat în timpul verii un număr mare de măsuri de transpunere parțială a directivei și, mai recent, și Franța; aceste notificări sunt, de asemenea, în curs de evaluare. În prezent, Comisia face următorul pas procedural, trimițând avize motivate Estoniei, Spaniei, Croației, Irlandei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei și Suediei (adică unui număr de 18 state membre), prin care le solicită să adopte și să notifice măsurile relevante.

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a adopta măsuri naționale de transpunere a acestor acte legislative ale UE. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Pentru mai multe informații

Serviciile mass-media audiovizualeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Legislația UE privind comunicațiile electroniceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru consultarea principalelor decizii incluse în pachetul din septembrie 2021 privind cazurile de neîndeplinire a obligațiilor, a se vedea această notă de informareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Detalii

Data publicării23 septembrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mailstefan.turcu@ec.europa.euTelefon mobil+40 724 232 197