Skip to content

Noul pact privind migrația și azilul: raportarea cu privire la evoluții și intensificarea luptei împotriva exploatării migranților

La un an de la adoptarea propunerii referitoare la noul Pact privind migrația și azilul, Comisia a prezentat ieri, 29 septembrie, un raport privind migrația și azilul.

pact_migratie

Comisia a adoptat, de asemenea, un plan de acțiune reînnoit al UE împotriva introducerii ilegale de migranțiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și o comunicare referitoare la aplicarea Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Aceste inițiative, care se înscriu în abordarea cuprinzătoare cu privire la migrație introdusă de noul Pact privind migrația și azilulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, vizează prevenirea exploatării organizate a migranților și reducerea migrației ilegale, în concordanță cu obiectivul noului pact de a promova gestionarea durabilă și ordonată a migrației. Inițiativele vor aborda atât provocările persistente legate de neutralizarea grupurilor infracționale organizate, cât și necesitatea de a se adapta la noile provocări, inclusiv la introducerea ilegală de migranți facilitată de stat, ca răspuns la situația de la frontierele externe ale UE cu Belarus.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Săptămâna trecută s-a împlinit un an de când am prezentat propunerile noastre pentru un nou Pact privind migrația și azilul. În timp ce adoptarea acestora este un proces extrem de lent și anevoios, provocările legate de migrație continuă să apară sub forme noi și vechi. Toate dezvoltările recente în materie de migrație – de la presiunea continuă în zona central-mediteraneeană la situația care se degradează în Afganistan și la noua presiune la frontierele noastre estice – demonstrează necesitatea imperativă a unui cadru european durabil în materie de azil și migrație. Dacă vor fi adoptate, propunerile din cadrul pactului ar putea îmbunătăți considerabil capacitatea statelor membre de a aborda o serie întreagă de probleme cu care se confruntă în prezent. Și dacă am învățat ceva din ultimii ani, ar trebui să știm că abordarea acestor probleme pe cont propriu nu este o opțiune. Acum este momentul să găsim soluții împreună.”

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „Am făcut pași înainte importanți în ceea ce privește noul Pact privind migrația și azilul, iar evenimentele recente subliniază necesitatea urgentă de a realiza progrese cu privire la propunerile noastre atent echilibrate: propunerile privind procedura de screening și Eurodac vor permite verificarea corespunzătoare a tuturor celor care sosesc în UE și vor fi completate de propunerile noastre privind solidaritatea. Dacă ne punem de acord cu privire la Regulamentul privind cadrul de relocare, vom ajuta Europa să aibă o voce mai puternică pe scena internațională, arătând modalitățile practice prin care noi și statele membre oferim protecție persoanelor aflate în dificultate. Am ajuns la un echilibru, acum avem nevoie de rezultate concrete.”

Raportul privind migrația și azilul: la un an de la noul pact

Raportul de astăzi trece în revistă progresele înregistrate și principalele evoluții ale politicii în materie de migrație și azil din ultimul an și jumătate, identifică principalele provocări și evidențiază perspectivele de progres, prezentând măsurile care vor duce la o politică mai solidă, mai viabilă și mai echitabilă în materie de migrație și azil.

Raportul acoperă toate aspectele gestionării migrației, inclusiv situația actuală a mișcărilor migratorii, un bilanț al impactului pandemiei, acțiunile agențiilor UE în materie de gestionare a frontierelor și a azilului, sprijinul continuu oferit de Comisie statelor membre care se confruntă cu presiunea migrației, finanțarea și problema deplasărilor neautorizate în interiorul UE. Sunt evidențiate răspunsul imediat al UE la situația din Afganistan, sprijinul UE pentru Grecia și reacția la sosirile din Belarus. Raportul prezintă detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea cadrului legislativ și oferă o imagine de ansamblu completă asupra cooperării cu țările partenere, pe baza noii abordări stabilite în pact. Sunt prezentate, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea și incluziunea.

UE a luat numeroase măsuri pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a face față provocărilor în continuă schimbare legate de gestionarea migrației. În momentul de față este crucial să se realizeze progrese rapide și constructive cu privire la dosarele legislative legate de noul pact, care vor contribui la consolidarea în continuare a capacității Europei de a-și proteja frontierele, de a-i primi în condiții umane pe cei care au dreptul de a veni și de a-i trata cu demnitate pe cei care nu se bucură de acest drept, în conformitate cu valorile și principiile UE.

Planul de acțiune reînnoit al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2021-2025)

Prevenirea și combaterea introducerii ilegale de migranți reprezintă un obiectiv strategic esențial al noului Pact privind migrația și azilulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și al Strategiei UE privind o uniune a securitățiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care necesită o cooperare și o coordonare continuă la nivel internațional. Pe baza progreselor înregistrate în urma primului plan de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, Comisia, în colaborare cu Înaltul Reprezentant:

Comunicarea referitoare la aplicarea Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor

Oferirea unui loc de muncă unui străin care nu are autorizație de muncă sau permis de ședere este un stimulent esențial pentru migrația ilegală. Aceasta este o practică dăunătoare atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere economic, deoarece expune persoanele în cauză la riscul exploatării, conducând la irosirea banului public și subminând drepturile individuale și sociale.

Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• oferă un cadru juridic european pentru prevenirea și combaterea oferirii unui loc de muncă migranților aflați în situație ilegală. Raportul de astăzi identifică acțiunile menite să îmbunătățească aplicarea în practică a directivei, să abordeze utilizarea ineficientă de către statele membre a normelor privind sancțiunile, a măsurilor de protecție și a inspecțiilor pentru detectarea angajatorilor abuzivi și protejarea migranților împotriva exploatării. Pentru a sprijini statele membre în îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor UE stabilite de comun acord, Comisia:

  • va promova dialogul cu autoritățile statelor membre și cu diverse părți interesate, inclusiv prin relansarea, în 2021, a grupului de experți în materie de migrație ilegală care se ocupă în mod special de Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor;
  • va sprijini schimbul de bune practici prin colaborarea cu părțile interesate, cum ar fi autoritățile naționale din domeniul muncii și al imigrației, sindicatele, organizațiile societății civile, partenerii sociali, organizațiile internaționale și Platforma europeană împotriva muncii nedeclarate;
  • va monitoriza în permanență punerea în aplicare a directivei și se va concentra pe asigurarea respectării efective a acesteia, lansând proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dacă este cazul.

Până la sfârșitul anului 2022, Comisia va pune în aplicare măsurile prezentate în comunicare și va raporta cu privire la rezultatele obținute în următorul raport privind punerea în aplicare, care trebuie prezentat cel târziu în 2024. În lumina progreselor realizate, Comisia va analiza apoi dacă se justifică modificarea cadrului juridic existent.

Context

Setul de propuneri prezentat astăzi este una dintre acțiunile de transpunere în practică a obiectivelor pactului anunțate în luna septembrie a anului trecut.

Pe lângă datele furnizate în raportul privind migrația și azilul, sunt disponibile și noi informații statistice pe pagina web consacrată statisticilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care a fost actualizată astăzi. Cifrele recente confirmă faptul că pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra migrației în 2020, înregistrându-se o scădere a numărului de sosiri, atât legale, cât și ilegale, în comparație cu 2019. Datele provizorii arată că populația UE a scăzut cu aproximativ 300 000 de persoane în 2020, parțial din cauza migrației nete mai reduse, dar și din cauza creșterii numărului de decese cauzate de pandemie. Scăderea numărului de sosiri în 2020 a fost temporară, datele disponibile pentru 2021 indicând o creștere de la an la an. Acest lucru este valabil, în special, în ceea ce privește sosirile ilegale pe rutele central-mediteraneeană, vest-mediteraneeană și estică (din Belarus). Statele membre au continuat să reducă numărul cererilor de azil nesoluționate: la sfârșitul lunii iunie, aproximativ 700 000 de cereri erau în curs de soluționare în UE, cel mai scăzut nivel înregistrat de la jumătatea anului 2015 până în prezent.

Informații suplimentare

Detalii

Data publicării30 septembrie 2021

Date de contact

Adalbert JAHNZ

E-mailadalbert.jahnz@ec.europa.euNumăr de telefon+ 32 2 295 31 56

Ciara BOTTOMLEY

E-mailciara.bottomley@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 296 99 71

Laura BERARD

E-maillaura.berard@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 295 57 21