Skip to content

ÎmprEUnă pregătim mai bine lumea de mâine!

Pentru că miercuri, 20 martie, echipa EUROPE DIRECT Teleorman, în formula: Marinela Ruşanu – manager de proiect,  Aurelia Bărbuţ – consilier comunicare și coordonator evenimente externe și Tedy Stîngă – voluntarul anului 2023 la ED Teleorman, a fost prezentă la Călărași, în vederea derulării „Lecției de informare europeană”, la Colegiul Național „Barbu Știrbei”, a vizitat și Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia.

Menționăm că activitatea centrului de informare europeană este mediatizată prin buletinele informative editate de către ADR Sud-Muntenia încă de la deschiderea acestuia, în anul 2021, în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala Galaction” din Roșiorii de Vede.   

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia susţine parteneriatul ce are ca scop principal dialogul cu cetăţenii şi transmiterea informaţiilor relevante la nivel european” a fost mesajul transmis de Directorul Cabinetului Directorului General, d-na Andreea-Mirela Tache, cea care a primit delegația ED Teleorman.

ADR Sud-Muntenia este o instituție neguvernamentală care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este principala organizație de nivel regional care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiei și implementării politicilor de dezvoltare regională. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de cercetare, universități și alte persoane juridice și fizice din țară și străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia. ADR Sud-Muntenia își desfășoară activitatea în toate cele șapte județe componente ale regiunii: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. 

Misiunea ED Teleorman este de a contribui la o cât mai bună înțelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, a priorităților UE și a altor nevoi de comunicare emergente. De aceea, vom continua să promovăm o platformă regională de rețelepuse la dispoziție de instituțiile UE cetățenilor săi. „Cu cât suntem mai solidari și dăm dovadă de mai multă unitate, cu atât vom deveni o Uniune mai puternică și vom putea pregăti mai bine lumea de mâine.” (Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene).