Skip to content

Fonduri UE în valoare de 430 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului agricol al UE

Fonduri UE în valoare de 430 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului agricol al UE.

sprijinirea sectorului agricol

Comisia a propus ieri, 26 iunie, mobilizarea unei finanțări suplimentare din partea UE pentru fermierii din UE afectați de fenomene climatice nefavorabile, de costurile ridicate ale factorilor de producție și de diverse aspecte legate de piață și de comerț. Noul pachet de sprijin va consta în 330 de milioane EUR pentru 22 de state membre. În plus, statele membre au aprobat ieri pachetul de sprijin în valoare de 100 de milioane EUR pentru fermierii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, prezentat la 3 maiEN•••. O serie de alte măsuri, inclusiv posibilitatea unor plăți în avans mai mari, ar trebui să sprijine fermierii afectați de fenomene climatice nefavorabile.

Fermierii din UE din Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Slovenia, Finlanda și Suedia vor beneficia de acest sprijin excepțional în valoare de 330 milioane EUR din bugetul PAC. Țările pot completa acest sprijin din partea UE cu până la 200 % din fonduri naționale. Statele membre au transmis Comisiei evaluări aprofundate ale dificultăților cu care se confruntă sectoarele lor agricole respective. Măsura va fi votată de statele membre în cadrul următoarei reuniuni a comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricoleRO•••.

Sume puse la dispoziția statelor membre (în EUR)
Austria5 529 091
Belgia3 912 118
Croația3 371 029
Cipru574 358
Cehia6 862 150
Danemarca6 352 520
Estonia1 722 597
Finlanda4 269 959
Franța53 100 820
Germania35 767 119
Grecia15 773 591
Irlanda9 529 841
Italia60 547 380
Letonia6 796 780
Lituania10 660 962
Luxemburg462 680
Malta240 896
Țările de Jos4 995 081
Portugalia11 619 548
Slovenia1 234 202
Spania81 082 911
Suedia5 594 367

Autoritățile naționale vor distribui ajutoarele direct fermierilor pentru a-i compensa pentru pierderile economice cauzate de perturbările pieței, de consecințele prețurilor ridicate ale factorilor de producție și ale scăderii rapide a prețurilor produselor agricole și, după caz, pentru daunele cauzate de recentele fenomene climatice, deosebit de acute în Peninsula Iberică și în Italia. Ajutorul poate finanța, de asemenea, distilarea vinuluiEN••• pentru a evita deteriorarea în continuare a pieței în acest sector.

Pachetul de sprijin în valoare de 100 de milioane EUR aprobat ieri de statele membre pentru fermierii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, prezentat în luna mai, va aloca 9,77 milioane EUR Bulgariei, 15,93 de milioane EUR Ungariei, 39,33 de milioane EUR Poloniei, 29,73 de milioane EUR României și 5,24 milioane EUR Slovaciei. Fermierii din aceste cinci state membre se confruntă cu probleme legate de blocajele logistice ca urmare a importurilor mari de anumite produse agroalimentare din Ucraina. Măsurile preventive excepționale și temporare privind importurile unui număr limitat de produse din Ucraina au intrat în vigoare la 2 mai 2023 și vor fi eliminate treptat până la 15 septembrie 2023RO•••. O platformă comună de coordonare lucrează, de asemenea, la îmbunătățirea fluxului comercial al schimburilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Ucraina prin intermediul culoarelor de solidaritate.

Plățile pentru ambele pachete de sprijin ar trebui efectuate până la 31 decembrie 2023. Statele membre vizate vor trebui să notifice Comisiei detaliile punerii în aplicare a măsurii, în special criteriile utilizate pentru calcularea ajutorului, impactul preconizat al măsurii, evaluarea acesteia și acțiunile întreprinse pentru a evita denaturarea concurenței și supracompensarea.

Pe lângă acest sprijin financiar direct, Comisia propune să se permită plăți în avans mai mari din fondurile PAC. Până la 70 % din plățile lor directe și 85 % din plățile pentru dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale ar putea fi puse la dispoziția fermierilor începând cu jumătatea lunii octombrie pentru a-și îmbunătăți situația fluxurilor de numerar. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a-și modifica planurile strategice PAC pentru a redirecționa fondurile PAC către investiții care restabilesc potențialul de producție în urma distrugerii culturilor, a pierderii animalelor de fermă și a deteriorării clădirilor, a utilajelor și a infrastructurii din cauza fenomenelor climatice nefavorabile. Modificările introduse de guvernele naționale în acest cadru nu ar fi incluse în numărul maxim de modificări permise. În mod similar, se acordă, de asemenea, flexibilitate în punerea în aplicare a programelor sectoriale pentru vin și fructe și legumeRO•••. Acest lucru le permite beneficiarilor să își adapteze mai bine măsurile la situația actuală a pieței.

Context

Sectorul agricol a fost supus unor presiuni în urma pandemiei de COVID-19 și de la creșterea bruscă a prețurilor energiei și ale factorilor de producție agricolă, cum ar fi îngrășămintele, în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia Europeană a adoptat deja un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane EURRO••• în martie 2022 și a enumerat o gamă largă de acțiuni menite să asigure disponibilitatea și accesibilitatea îngrășămintelorRO••• în noiembrie 2022. Scăderea rapidă a prețurilor produselor agricole în ultimul an, pe fondul costurilor încă ridicate ale factorilor de producție, care scad mai puțin rapid – cauzează probleme de lichiditate pentru fermieri, în special în sectorul cerealelor, al semințelor oleaginoase, al produselor lactate, al creșterii de animale, al vinului sau al fructelor și legumelor. Ca urmare a inflației de alimente, cererea consumatorilor s-a îndepărtat de anumite produse, cum ar fi vinul, fructele și legumele sau produsele ecologice, creând dificultăți suplimentare pentru producători.

Pe lângă această dezvoltare economică generală negativă, Peninsula Iberică a fost afectată de secetă, în timp ce anumite regiuni italiene au fost afectate de inundații deosebit de grave. Aceste fenomene meteorologice extreme provoacă daune producției și infrastructurii agricole locale. Comisia a analizat cererile de ajutor trimise de statele membre care justifică amplul pachet de sprijin aprobat ieri.

Informații suplimentare

100 de milioane EUR pentru sprijinirea fermierilor din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și SlovaciaEN•••

Comisia Europeană adoptă măsuri de piață pentru a sprijini producătorii de vin din UEEN•••

UE prelungește avantajele comerciale acordate UcraineiRO•••

Detalii

Data publicării

27 iunie 2023

Date de contact

Nume

Miriam GARCIA FERRERE-mail

miriam.garcia-ferrer@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 90 75

Nume

Thérèse LEREBOURSE-mail

therese.lerebours@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 296 33 03