Skip to content

„FĂ-ŢI AUZITĂ VOCEA!” – 2 septembrie 2021

Bâlciul Anual din Roşiori de Vede

În cea de-a doua zi a Bâlciului Anual din Roşiori de Vede, Centrul EUROPE DIRECT Teleorman a continuat campania de consultare a cetăţenilor cu privire la subiectele stringente pentru comunitatea teleormăneană şi de strângere de idei despre viitorul nostru în Europa, pentru platforma Conferinţei privind Viitorul Europei – CoFE.

Tema evenimentului ED Teleorman, înscris pe platforma CoFE pentru data de 2 septembrie, a fost „Redresarea după pandemie”, iar domeniile pe care teleormănenii le-au considerat importante au fost: „O ECONOMIE MAI PUTERNICĂ, JUSTIŢIE SOCIALĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ”, „EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT” şi „SĂNĂTATE”.

Teleormănenii ne-au spus şi ce trebuie schimbat pentru ca viitorul nostru să arate mult mai bine: „Educaţie realizată nemijlocit, şcoala on-line nu este o soluţie pe termen lung”, „Investiţii europene în rafinăriile româneşti”, „Legi uniforme în UE şi în România”, „Pensii la nivel european”, „O legislaţie strictă în domeniul protecţiei mediului”, „Schimbarea modalităţii de finanţare a educaţiei”.

Viitorul este în mâinile tale! De aceea, ţi faci auzită vocea!