Skip to content

„FĂ-ŢI AUZITĂ VOCEA!” – 1 septembrie, Bâlciul Anual din Roşiori de Vede

Între credinţele românilor, locul în care aceştia îşi duc existenţa are cea mai mare însemnătate. De altfel, filosoful Constantin Noica, din Vităneştii Teleormanului, constata că românii au sentimentul locului extrem de intens, legătura cu acest tărâm de ţară fiind esenţială pentru stabilirea identităţii sale sociale şi culturale, fapt care le-a conferit puterea de a rezista în faţa istoriei, deschizându-le poarta spre universal.

Acest sentiment îl împărtăşesc teleormănenii, indiferent dacă istoria le-a fost alături sau împotrivă. De veacuri, locuitorii aşezării de pe Vedea şi-au construit viaţa după legile pământului. Cel mai important obicei, cu puternice implicaţii sociale şi economice, dar şi cu forţă de mobilizare a locuitorilor oraşului, ai zonelor învecinate şi nu numai, l-a reprezentat Târgul anual, „Bâlciul”, cum este numit popular. Astfel, într-un loc bine amenajat de la marginea oraşului, între calea ferată şi râul Vedea, timp de opt zile, între 1-8 septembrie, are loc cel mai mare bâlci din zonă.

De altfel, Târgul anual de la Roşiori de Vede îşi are originea la începutul feudalismului, dovadă fiind faima sa de la 1462, când însuşi Vlad Ţepeş menţiona târgul de animale în hrisoavele domneşti. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, acest bâlci este menţionat de domnitorul Ţării Româneşti ca fiind la fel de frecventat precum cel din Bucureşti. Târgul a constituit, de-a lungul secolelor, un bun prilej de contact între meşteşugari, comercianţi şi precupeţi de tot felul, de mai bună cunoaştere, de schimb de informaţii, loc în care se întăresc cunoştinţele şi se descoperă legături strânse pe fondul unor importante schimburi comerciale.

            Într-un astfel de loc încărcat de istorie, pe toată perioada târgului roşiorean, Centrul EUROPE DIRECT Teleorman desfăşoară evenimentul „Fă-ţi auzită vocea!” – o campanie de strângere de idei despre viitorul europenilor şi al Europei, idei ce vor fi încărcate pe platforma Conferinţei privind viitorul Europei – CoFE, şi de consultare a cetăţenilor cu privire la subiectele stringente pentru comunitatea teleormăneană, despre care să dezbatem într-un eveniment inclus în CoFE.

            În prima zi de consultare, am aflat că teleormănenii sunt preocupaţi de teme precum: „O ECONOMIE MAI PUTERNICĂ, JUSTIŢIE SOCIALĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ”, dar şi de „EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT” şi „SĂNĂTATE”, iar ideile transmise au fost: „Stop defrişărilor!”, „O Europă unită cultural”, „Împreună pentru o Europă sănătoasă”, „Locuri de muncă pentru tineri, plătite la nivel european” .

Este modalitatea prin care dorim să implicăm cât mai mulţi teleormăneni, indiferent de mediul din care provin, de categoria socială, de profesie etc., în conturarea viitorului nostru comun european.

            Aşadar, fă-ţi auzită vocea pentru că viitorul este în mâinile tale!