Skip to content

Dezinformarea: Comisia salută noul Cod de bune practici privind dezinformarea, mai solid și mai cuprinzător

Comisia salută astăzi, 16 iunie, publicarea Codului consolidat de bune practici împotriva dezinformării.

CodeOfPracticeDisinfo

Cei 34 semnatari, printre care se numără platforme, companii din sectorul tehnologiei și organizații ale societății civile, au urmat Orientările ComisieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• din 2021 și au ținut seama de învățămintele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și de cele desprinse în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Codul consolidat se bazează pe Codul de bune practici din 2018, primul de acest gen, recunoscut în întreaga lume ca un cadru deschizător de drumuri. Noul cod stabilește angajamente cu o sferă largă și precise din partea platformelor și a industriei de profil de a combate dezinformarea, marcând astfel un nou pas important către un mediu online mai transparent, mai sigur și mai demn de încredere.

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: „Acest nou cod privind combaterea dezinformării intervine în contextul în care Rusia se folosește de arma dezinformării ca parte integrantă a agresiunii sale armate împotriva Ucrainei, iar democrația este ținta unor atacuri care capătă diverse alte forme.  Acum am primit angajamente foarte ferme cu privire la reducerea impactului dezinformării online și dispunem de instrumente mult mai solide pentru a stabili în ce măsură angajamentele sunt puse în aplicare în întreaga UE și în toate limbile sale. De asemenea, utilizatorii vor dispune de instrumente mai bune pentru a semnala dezinformarea și pentru a înțelege ceea ce văd. Noul cod va reduce și factorii financiari care stimulează diseminarea dezinformării și va facilita accesul cercetătorilor la datele platformelor.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a adăugat: Dezinformarea este o formă de invazie asupra spațiului nostru digital, având un impact tangibil asupra vieții noastre de zi cu zi. Platformele online trebuie să acționeze cu hotărâre, în special în ceea ce privește finanțarea. Nimeni nu ar trebui să dobândească nici cel mai mic folos bănesc prin propagarea dezinformării. Pentru a fi credibil, noul Cod de bune practici va fi susținut de Actul legislativ privind serviciile digitale, prevăzându-se inclusiv sancțiuni disuasive severe. Platformele foarte mari care săvârșesc încălcări repetate ale codului și care nu aplică măsuri de atenuare a riscurilor sunt pasibile de amenzi ce pot reprezenta până la 6 % din cifra lor de afaceri mondială.

Împreună cu Actul legislativ privind serviciile digitaleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, recent convenit, și cu viitoarea legislație privind transparența publicității politice și direcționarea anunțurilor publicitare politiceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Codul consolidat de bune practici este o componentă esențială a setului de instrumente al Comisiei pentru combaterea răspândirii dezinformării în UE.

Printre cei 34 semnatari se numără importante platforme online, în special Meta, Google, Twitter, TikTok și Microsoft, precum și diverși alți actori, cum ar fi platforme mai mici sau specializate, sectorul anunțurilor publicitare online, companiile de tehnologia publicității, verificatorii veridicității informațiilor, organizațiile societății civile, precum și alți actori care furnizează expertiză și soluții specifice de combatere a dezinformării.

Codul consolidat are drept obiectiv să abordeze deficiențele codului anterior, prevăzând angajamente și măsuri mai ferme și detaliate, care se bazează pe lecțiile învățate în ultimii ani pe plan operațional.

Concret, noul cod cuprinde angajamente privind:

  • extinderea participării: Codul nu se adresează doar marilor platforme, ci și unui mare număr de diverși actori care pot contribui la a atenua răspândirea dezinformării, iar numeroși alți posibili semnatari sunt bineveniți să adere la acesta;
  • eliminarea stimulentelor financiare pentru răspândirea dezinformării, astfel încât vectorii dezinformării să nu obțină venituri din publicitate;
  • includerea în domeniul de aplicare al codului a noilor comportamente manipulatoare, cum ar fi conturile false, boții sau materialele deepfake răuvoitoare care contribuie la propagarea dezinformării;
  • capacitarea utilizatorilor prin punerea la dispoziție a unor instrumente mai bune de recunoaștere, înțelegere și semnalare a dezinformării;
  • dezvoltarea verificării veridicității informațiilor în toate țările UE și în toate limbile Uniunii, concomitent cu asigurarea unei remunerații echitabile pentru activitatea desfășurată de verificatorii veridicității informațiilor;
  • asigurarea transparenței publicității politice, permițându-le utilizatorilor să recunoască cu ușurință anunțurile publicitare politice datorită unei mai bune etichetări și informări privind sponsorii, cheltuielile efectuate și perioada de afișare;
  • creșterea sprijinului pentru cercetători, prin îmbunătățirea accesului acestora la datele platformelor;
  • evaluarea impactului codului prin intermediul unui cadru solid de monitorizare și prin transmiterea periodică de către platforme de rapoarte cu privire la modul în care își pun în aplicare angajamentele;
  • înființarea unui centru de transparență și a unui grup operativ care să ofere cu ușurință o imagine de ansamblu transparentă asupra punerii în aplicare a codului, asigurându-se că acesta continuă să fie adaptat exigențelor viitorului și adecvat scopului.

În definitiv, scopul urmărit este ca acest cod să fie recunoscut drept cod de conduită în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitaleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• în vederea atenuării riscurilor la care sunt expuse platformele online foarte mari din cauza dezinformării.

Context

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2018 areunit actori din sectoarele de profil dornici să-și asume angajamente voluntare de combatere a dezinformării. Element central al Strategiei UE de combatere a dezinformăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, codul s-a dovedit a fiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• un instrument eficace de limitare a răspândirii dezinformării online, inclusiv în perioadele electorale, și de răspuns rapid la crize precum pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina.

În urma evaluării de către ComisieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• a primei perioade de punere în aplicare a codului, Comisia a publicat în detaliu, în mai 2021, orientări privind modul în care ar trebui consolidat codulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, solicitând să se remedieze deficiențele codului din 2018 și propunând soluții pentru eficientizarea acestuia.

Semnatarii codului din 2018, împreună cu numeroși posibili semnatari, s-au angajat să reformuleze angajamentele și măsurile și au conlucrat pentru a se asigura că versiunea consolidată a codului este adecvată în raport cu abordarea noilor provocări importante pe care le reprezintă dezinformarea pentru societățile noastre.

Procesul de redactare a revizuirii a fost facilitat – în cadrul unui contract încheiat de semnatari – de Valdani, Vicari and Associates (VVA), un consultant independent, și de Oreste Pollicino, profesor de drept constituțional la Universitatea Bocconi, în calitate de mediator imparțial.

Etapele următoare

Semnatarii vor avea la dispoziție 6 luni pentru a pune în aplicare angajamentele și măsurile la care au subscris. La începutul anului 2023, semnatarii vor transmite Comisiei primele rapoarte de punere în aplicare.

Pe baza consilierii asigurate de experți și a sprijinului furnizat de Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) și de Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO), Comisia va evalua periodic progresele înregistrate în punerea în aplicare a codului, ținând seama de raportarea detaliată și periodică pe care urmează să o efectueze semnatarii.

Grupul operativ instituit va monitoriza, va revizui și va adapta angajamentele în funcție de evoluțiile înregistrate de tehnologie, societate, piață și legislație. Grupul operativ a organizat deja astăzi reuniunea sa inițială. Acesta se va întruni în funcție de necesități cel puțin la fiecare 6 luni.

Pentru informații suplimentare

Platforma centrală privind Codul de practici împotriva dezinformăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri privind Codul consolidat de bune practiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Codul consolidat de bune practici din 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Codul de bune practici din 2018

Evaluarea Codului de bune practiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Orientările Comisiei privind revizuirea Codului de bune practiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Comunicat de presă referitor la Actul legislativ privind serviciile digitaleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pagina din secțiunea „Politici” dedicată Codului de bune practiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Lista semnatarilor și a angajamentelor (actualizare continuă)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării

16 iunie 2022

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKEEmail

johannes.bahrke@ec.europa.euPhone number

+32 2 295 86 15

Nume

Charles MANOURYEmail

charles.manoury@ec.europa.euPhone number

+32 2 291 33 91