Skip to content

Desenează-ţi viitorul!

♦️Astăzi, 23 iunie, echipa Centrului de informare EUROPE DIRECT Teleorman🇷🇴 a fost invitată să participe la evenimentul de lansare oficială a proiectului „Desenează-ţi viitorul”, derulat în perioada 31 ianuarie 2022 – 30 decembrie 2023. Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea situaţiei a 1064 tineri NEETs (nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, cu accent asupra celor provenind din mediul rural şi aparţinând minorităţii rome, care doresc să obţină o calificare, să se angajeze sau să-şi înceapă o afacere finanţată 100% din fonduri nerambursabile.

♦️Proiectul, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri, este implementat de Asociaţia Building Dreams (beneficiarul contractului de finanţare), alături de Formare Managerială în Turism – F.M.T. SRL, Eco Rural Consulting SRL şi Centrul de Excelenţă pentru Resurse Comunitare SRL (în calitate de parteneri).

♦️Prin implementarea proiectului, se va asigura integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor cărora le lipseşte o calificare şi care nu au un loc de muncă, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi provenind din comunităţi marginalizate. Totodată, proiectul îşi propune, printre altele, şi sprijinirea înfiinţării şi demarării activităţii a 37 de noi întreprinderi localizate în regiunea Sud Muntenia. Toţi cei 1064 de tineri vor beneficia de servicii de mediere pe piaţa muncii pentru a-şi spori şansele de obţinere a unui loc de muncă.😊

♦️La sesiunea de informare au participat: managerul proiectului Ioana Gligor-Bekesi, prof. Eliza Iliescu – expert Grup Ţintă, d-na Diana Manuela Caţan şi d-na Veronica Manolescu din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, consilieri locali, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, cadre didactice din mediul urban şi rural din judeţul Teleorman, antreprenori. 👏

În ANUL EUROPEAN AL TINERETULUI🙋‍♂️🙋‍♀️🙋, Uniunea Europeană🇪🇺 acordă sprijin şi finanţare pentru îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din România şi integrarea lor pe piaţa muncii. Evoluţia tehnologiilor, provocările mondiale şi demografice ne influenţează modul în care lucrăm, învăţăm, participăm la dezvoltarea societăţii şi ne trăim viaţa de zi cu zi.

#Deseneazăviitorul!

#AnulEuropeanalTineretului2022#EYY2022