Skip to content

Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – 18-20 octombrie 2023

????În perioada 18-20 octombrie 2023, a avut loc BiblioPUBLICA, Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, cu tema: ”Biblioteci pentru comunități incluzive”????‍????‍????‍????????‍????????‍????????, eveniment organizat de Biblioteca Metropolitană București, în parteneriat ????cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România(ANBPR).

Au fost trei zile pline cu provocări ????pentru bibliotecile publice, dar și cu soluții ????la întrebări despre cum ar trebui să arate o bibliotecă incluzivă,???? ce așteptări au utilizatorii de la o astfel de bibliotecă și, nu în ultimul rând, de ce resurse ????are nevoie biblioteca pentru a putea să creeze punți de legătură între oameni, mediu, transformare digitală și comunități diverse.❤️

????Subiectele abordate în cadrul conferinței au adus în prim plan nu doar transformarea bibliotecilor în spații incluzive prin folosirea de practici digitale incluzive, incluziune socială, incluziune culturală, design de spații incluzive, ci și bibliotecile ca spații de sprijin pentru refugiați, comunitățile gazdă și minorități etnice, rolul bibliotecilor publice în educația nonformală, dialogul incluziv, astfel încât toate persoanele,????????????‍????????‍???????? indiferent de vârstă, sex, convingere religioasă, etnie, capacitate fizică sau mentală, să poată participa și implica în societate, deplin și efectiv, în condiții de egalitate cu ceilalți. ⚖️

La eveniment, au participat bibliotecari din bibliotecile publice din România, dar și invitați din Bulgaria, Republica Moldova și Serbia, ????????????????????????reprezentanți ai EUROPE DIRECT Gorj, EUROPE DIRECT Târgoviște și EUROPE DIRECT Teleorman, centre de informare europeană care promovează incluziunea pentru toți, prin organizarea de activități ce au la bază ”Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea”, ????????elaborat de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027. Printre principalele obiective ale Uniunii Europene se numără o mai mare acceptare socială,???? eliminarea prejudecăților și promovarea avantajelor asociate diversității, într-o societate tot mai diversificată.

După sesiuni în plen și ateliere de lucru tematice, participanții au fost invitați și la ????Teatrul de comedie, Sala Radu Beligan, unde au vizionat piesa de teatru ”Doi pe o bancă!”.

Lucrările conferinței nu se puteau încheia altfel decât cu o vânătoare, ????”Tresure Hunt Cultural”, la Casa Memorială ”Tudor Arghezi-Mărțișor”, unde cei prezenți, împărțiți în echipe, au avut misiunea de a descoperi mai multe chipuri ale compasiunii, comunicării nonverbale și empatiei, cu scopul de a conștientiza că toate persoanele merită și trebuie tratate normal, cu demnitate și respect, așa cum ne-am dori să fim tratați fiecare dintre noi.

ÎmprEUnă, ????☀️uniți în diversitate, putem construi o lume mai bună!

Felicitări organizatorilor! Totul a fost la superlativ!