Skip to content

Comisia publică o analiză de țară privind convergența socială pentru România și alte șase state membre în contextul semestrului european

Comisia publică o analiză de țară privind convergența socială pentru șapte state membre în contextul semestrului european.

report 2024

Comisia a publicat o analiză de țară detaliată în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor și al incluziunii sociale pentru România, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia, Lituania și Ungaria, prezentând în detaliu rezultatele cadrului de convergență socială.

Această analiză din a doua etapă se bazează pe constatările Raportului comun privind ocuparea forței de muncă din 2024, care cuprinde o analiză din prima etapă a tuturor statelor membre. Raportul comun privind ocuparea forței de muncă a fost prezentat de Comisie în cadrul Pachetului de toamnă al semestrului european 2024 și a fost adoptat de Consiliu în martie 2024.

Analiza actuală va face acum obiectul unor discuții multilaterale aprofundate cu statele membre, atât în cadrul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, cât și în cadrul Comitetului pentru protecție socială, înainte de viitoarea adoptare a pachetului de primăvară al semestrului european. 

Semestrul european este cadrul Uniunii Europene pentru coordonarea și supravegherea politicilor economice, sociale și de ocupare a forței de muncă.

Detalii

Data publicării

8 mai 2024

Date de contact

Francesca Dalboni

Nume

Francesca DalboniNumăr de telefon

+32 229 88170

Flora Matthaes

Nume

Flora MatthaesNumăr de telefon

+32 229 83951