Skip to content

Comisia lansează lucrările pentru desemnarea anului 2022 drept Anul european al tineretului

În urma anunțului făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, Comisia a adoptat astăzi, 14 octombrie, propunerea sa oficială pentru desemnarea anului 2022 drept Anul european al tineretului.

youth

În urma anunțului făcut de președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea UniuniiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a adoptat astăzi propunerea sa oficială pentru desemnarea anului 2022 drept Anul european al tineretului. Europa are nevoie de viziunea, angajamentul și participarea tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun care să fie mai verde, mai favorabil incluziunii și mai digital. Prin această propunere, Europa depune eforturi pentru a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune pentru viitor. Comisia publică, de asemenea, cel mai recent raport al UE privind tineretul, care oferă o imagine de ansamblu asupra situației tinerilor europeni din perspectiva educației, formării, învățării, ocupării forței de muncă și participării civice și politice.

Prin intermediul Anului european al tineretului, Comisia, în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale, precum și cu părțile interesate și tinerii înșiși intenționează: 

  • să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite;
  • să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive;
  • să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a acestora. Anul european al tineretului va merge mână în mână cu punerea în aplicare cu succes a instrumentului NextGenerationEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• în ceea ce privește oferirea de locuri de muncă, oportunități în materie de educație și formare de calitate; precum și
  • să se inspire din acțiunile, viziunea și cunoștințele tinerilor pentru a consolida și a revigora în continuare proiectul comun al UE, pe baza Conferinței privind viitorul Europei.

Comisia elaborează în prezent programul său de activități și toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte ideile și propunerile. În zilele următoare va fi lansat un sondaj dedicat pe Portalul pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. În colaborare cu alte instituții ale UE, cu statele membre, cu organizațiile societății civile și cu tinerii, Comisia va organiza pe tot parcursul anului o serie de activități la nivel european, național, regional și local și va lua în considerare noi inițiative. Domeniul de aplicare al activităților va acoperi aspecte care afectează în principal tinerii, urmând prioritățile evidențiate de obiectivele pentru tineret, cum ar fi egalitatea și incluziunea, sustenabilitatea, sănătatea mintală și bunăstarea, precum și locurile de muncă de calitate. Acestea vor implica tineri din afara UE. Comisia le solicită statelor membre să desemneze câte un coordonator național responsabil cu organizarea participării lor la Anul european al tineretului.

Propunerea Comisiei va fi dezbătută acum de Parlament și de Consiliu, ținându-se seama de avizul Comitetului Economic și Social European și al Comitetului Regiunilor. Se preconizează că evenimentele și activitățile vor demara în luna ianuarie.

Declarațiile membrilor colegiului:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pandemia i-a privat pe tineri de multe oportunități – de a se întâlni și de a-și face noi prieteni, de a cunoaște și de a explora noi culturi. Deși nu le putem oferi timpul înapoi, propunem astăzi ca anul 2022 să fie desemnat Anul european al tineretului. De la aspecte legate de climă la aspecte sociale și digitale, tinerii se află în centrul procesului nostru de elaborare a politicilor și al priorităților noastre politice. Ne angajăm să îi ascultăm, așa cum facem în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, și dorim să colaborăm cu ei pentru a modela viitorul Uniunii Europene. Uniunea este mai puternică dacă îmbrățișează aspirațiile tinerilor, fiind întemeiată pe valori și pe acțiuni îndrăznețe.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Uniunea noastră este un spațiu de libertate, valori, oportunități și solidaritate, unic în lume. Pe măsură ce ieșim mai puternici împreună din pandemie, Anul european al tineretului 2022 va promova aceste principii în întreaga Europă pentru tânăra noastră generație și împreună cu aceasta. Este de datoria noastră să o protejăm și să o responsabilizăm, deoarece diversitatea, curajul și îndrăzneala ei sunt esențiale pentru viitorul nostru ca europeni.”

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Anul european al tineretului ar trebui să aducă o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care îi includem pe tineri în politici și în procesul decizional. Obiectivele Anului european al tineretului sunt acelea de a-i asculta și de a-i implica pe tineri, precum și de a promova oportunități concrete pentru aceștia. De asemenea, trebuie să reducem decalajul dintre generații. Tinerii de astăzi sunt mai puțin interesați de formele tradiționale de participare, dar sunt activi în apărarea a ceea ce cred, angajându-se în noi modalități de a face acest lucru. Acest an al tineretului dorește să aducă un omagiu tinerilor și să recunoască angajamentul acestora. Prin această decizie, lansăm un proces de creare în comun împreună cu toate părțile interesate pentru a contribui la organizarea cu succes a Anului european al tineretului.” 

Context

Anul european al tineretului va merge mână în mână cu NextGenerationEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care redeschide perspective pentru tineri, inclusiv locuri de muncă, oportunități de educație și formare de calitate pentru Europa viitorului, și sprijină participarea tinerilor în societate.

Anul tineretului va căuta să realizeze sinergii și complementaritate cu alte programe ale UE care vizează tineretul în întregul spectru de politici – de la programe de dezvoltare rurală axate pe tinerii agricultori la programe de cercetare și inovare și de la coeziune la acțiuni privind schimbările climatice – inclusiv programe ale UE cu impact internațional sau de natură transnațională.

În afară de Erasmus+ și Corpul european de solidaritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, cu bugete de 28 de miliarde de euro și, respectiv, 1 miliard de euro pentru perioada financiară actuală, Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ale UE creează mai multe oportunități pentru tineri. În același timp, în 2022 va fi lansat un nou program intitulat ALMA, pentru a sprijini mobilitatea profesională transfrontalieră a tinerilor defavorizați.

Strategia UE pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• 2019-2027 reprezintă cadrul pentru cooperarea în domeniul politicii UE pentru tineret. Ea sprijină participarea tinerilor la viața democratică și urmărește să garanteze că toți tinerii participă la societate. Dialogul UE cu tineriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• este un instrument central în aceste eforturi.

În fine, Conferința privind viitorul Europei, care își va trage concluziile tot în 2022, asigură faptul că opiniile tinerilor cu privire la viitorul Uniunii sunt ascultate. O treime din participanții la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și din reprezentanții grupurilor la plenul conferinței este compusă, de asemenea, din tineri, în timp ce președintele Forumului European de Tineret participă, de asemenea, la plenul conferinței.

Pentru mai multe Informații

Raportul UE privind tineretul

Portalul european pentru tineretCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării14 octombrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mailstefan.turcu@ec.europa.euNumăr de telefon0724 232 197