Skip to content

Comisia îndeamnă Austria, Suedia, Belgia, Luxemburgul, Portugalia, România și Italia să pună capăt tratatelor bilaterale de investiții (TBI) cu alte state membre ale UE

Comisia îndeamnă Austria, Suedia, Belgia, Luxemburgul, Portugalia, România și Italia să pună capăt tratatelor bilaterale de investiții (TBI) cu alte state membre ale UE.

Infringement_TBI

Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei, Suediei, Belgiei, Luxemburgului, Portugaliei, României și Italiei pentru că nu au eliminat cu eficacitate din ordinea lor juridică tratatele bilaterale de investiții intra-UE (TBI) la care sunt părți contractante, astfel încât acestea să nu mai producă efecte juridice.

Comisia și-a menținut vechea sa poziție potrivit căreia TBI-urile între statele membre ale UE constituie un sistem de tratate paralele care se suprapun și intră în conflict cu dreptul Uniunii, împiedicând astfel aplicarea deplină a acestuia. În urma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Achmea (C-284/16Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••), toate statele membre s-au angajat în 2019 să pună capăt TBI-urilor lor intra-UE într-un mod coordonat, fie prin intermediul unor acorduri multilaterale, fie al unor rezilieri bilaterale rapide. Comisia constată că Austria și Suedia nu au semnat acordul multilateral cu alte state membre și nu au finalizat rezilierea bilaterală a TBI-urilor lor intra-UE.

Între timp, Belgia, Luxemburg, Portugalia, România și Italia au semnat acordul multilateral în mai 2020, dar nu și-au finalizat încă procesul de ratificare, necesar pentru a asigura securitatea juridică pentru investitori și întreprinderi. Comisia îndeamnă statele membre susmenționate să ia de urgență toate măsurile necesare pentru a scoate TBI-urile intra-UE din ordinea lor juridică, având în vedere incompatibilitatea acestora cu dreptul Uniunii. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestora în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Comisia a trimis astăzi un aviz motivat complementar Suediei pentru că nu s-a asigurat cu eficacitate că Tratatul său bilateral de investiții (TBI) încheiat cu România încetează să mai producă efecte juridice. Deși Suedia a eliminat TBI din ordinea sa juridică în mod formal și fără echivoc prin intermediul unui acord reciproc cu România, aceasta nu a reușit să asigure nivelul necesar de securitate juridică pentru investitori și întreprinderi, deoarece nu a eliminat în practică toate efectele juridice pe care le-a produs TBI de la apariția pentru prima dată a incompatibilității sale cu dreptul Uniunii.

Acest lucru a permis tribunalelor arbitrale să își exprime propria opinie cu privire la validitatea TBI, confirmând până în prezent aplicabilitatea acestuia și acceptând competența în temeiul dispozițiilor sale. Comisia îndeamnă Suedia să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că TBI cu România încetează să producă efecte juridice, având în vedere incompatibilitatea TBI cu dreptul Uniunii. În absența unui răspuns satisfăcător din partea Suediei în următoarele două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării2 decembrie 2021

Date de contact

Daniel Ferrie

E-maildaniel.ferrie@ec.europa.euNumăr de telefon+32 229 86500

Aikaterini Apostola

E-mailaikaterini.apostola@ec.europa.euNumăr de telefon+ 32 229 87624